Závěrečná a maturitní zkouška

Osobě, která je přihlášena k povinné zkoušce společné části maturitní zkoušky (DT z CJL, MAT, ANJ) v jarním nebo podzimním termínu 2021 se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou za každou zkoušku. VIZ: Dodatek k maturitní zkoušce.

Plán maturitních zkoušek – jaro 2023

Stanovení profilové maturitní zkoušky 2023

Stanovení profilové maturitní zkoušky 2022

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Písemná část zkoušky:
Písemná práce z českého jazyka
Písemná práce z cizích jazyků

Ústní část zkoušky:
ústní zkouška z českého jazyka a literatury
ústni zkouška z cizího jazyka
seznam okruhů k ústní maturitě z cizího jazyka dle oborů
Školní seznam literárních děl

TÉMATA A OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY


TÉMATA A OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE


MATURITNÍ PRÁCE – PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

PŘEHLED  TÉMAT ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

2008-2009 2009-2010 2010-2011
2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022