Závěrečná a maturitní zkouška

Stanovení profilové maturitní zkoušky 2024

Plán maturitních zkoušek – podzim 2023

Stanovení profilové maturitní zkoušky 2023

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Profilová zkouška z cizího jazyka:
Písemná práce z cizích jazyků
Ústní zkouška z cizího jazyka

Profilová zkouška z českého jazyka:
Písemná práce z českého jazyka
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

TÉMATA A OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY


TÉMATA A OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE


MATURITNÍ PRÁCE – PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

PŘEHLED  TÉMAT ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

2008-2009 2009-2010 2010-2011
2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022 2022-2023