Závěrečná maturitní zkouška

Bližší informace ohledně konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/21 můžete nalézt na adrese Cermatu – zde.

V dokumentu naleznete rozpisy ústních maturit včetně praxe (odborného výcviku, obhajob prací) – Termíny maturitních zkoušek.

Témata maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka budou dostupná po zveřejnění novely Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení profilové maturitní zkoušky 2021

Písemná část zkoušky:
písemná práce z českého jazyka
písemná práce z cizich jazyků

Ústní část zkoušky:
ústní zkouška z českého jazyka a literatury
ústni zkouška z cizího jazyka
seznam okruhů k ústní maturitě z cizího jazyka dle oborů
školní seznam literárních děl platný od 26.8.2020

 

TÉMATA A OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE


TÉMATA A OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE


MATURITNÍ PRÁCE – PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

PŘEHLED  TÉMAT ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

2008-2009 2009-2010 2010-2011
2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017