Autoškola

O autoškole

Autoškola Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy je nezbytnou součástí rámcového vzdělávacího programu.

V rámci maturitního oboru „Agropodnikání“ žáci ve druhém ročníku absolvují povinný předmět Motorová vozidla, ve kterém mohou získat řidičské oprávnění skupiny „T“ – traktor, následně ve třetím ročníku mohou získat řidičské oprávnění skupiny „B“ – osobní automobil.

V rámci učebního oboru „Zemědělec-farmář“ žáci ve druhém ročníku absolvují povinný předmět Motorová vozidla, ve kterém mohou získat řidičské oprávnění skupiny „T“ – traktor, následně ve třetím ročníku mohou získat řidičské oprávnění skupiny „B“ – osobní automobil a  „C“ – nákladní automobil.

Dále škola umožňuje žákům učebního oboru „Zahradník“ ve třetím ročníku získat řidičské oprávnění na osobní automobil a traktor, aby tak mohli zvyšovat kvalifikaci a tímto také zvýšit úspěšnost při hledání zaměstnání.

Od roku 2012 škola umožňuje také ostatním zájemcům, nejen z řad žáků školy, absolvovat kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny „T“, „B“, „C“.

Žáci mají k dispozici pro teoretickou výuku moderní učebnu s digitální technikou, výukovými programy.

Pro praktický výcvik skupiny „T“ – disponuje škola ve svém vozovém parku traktorem značky Zetor a také dvěma novými moderními traktory značky Steyr.

Praktický výcvik skupin „B“ a „C“ je zajišťován smluvními autoškolami.

V roce 2012 jsme také zahájili činnost školicího střediska pro zdokonalování odborné způsobilosti pro skupiny C, CE, D.

KONTAKT

Mgr. Kamil Ondrušák – vedoucí autoškoly Tel. 734 427 270 kamil.ondrusak@zemedelka-opava.cz

AKTUALITY

ŘÍJEN 2020: Jsme uvedli do provozu nový přívěs pro autoškolu WIELTON PRS-2/W8

ZÁŘÍ 2014: V letošním školním roce jsme získali do ročního pronájmu nový moderní traktor Steyr 4095 multi.

LISTOPAD 2014:  Stále modernizujeme – od 5.listopadu jsme uvedli do provozu nový přívěs pro autoškolu WIELTON PRS-2/W6P

ŘÍJEN 2015: Do našeho vozového parku přibývá další traktor Steyr 4095 multi, který je zapůjčen firmou  NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.

ZÁŘÍ 2017: Od letošního roku umožňujeme především žákům naší školy získat řidičské oprávnění skupiny „C“ i mimo obor zemědělec-farmář.

 

Autocvičiště

REZERVACE TERMÍNU AUTOCVIČIŠTĚ

PLÁNY JÍZD:  

 

 

Podmínky výuky v AŠ

 1. Podmínky výuky v AŠ – skupina řp. T – obor agropodnikání
 2. Podmínky výuky v AŠ – skupina řp. B – obor agropodnikání
 3. Podmínky výuky v AŠ – skupina řp. T – obor zemědělec-farmář
 4. Podmínky výuky v AŠ – skupina řp. B,B+C – obor zemědělec-farmář

Služby pro ostatní zájemce

Autoškola

Termíny zahájení kurzu pro výcvik v autoškole skupina T,B,C pro zájemce z řad veřejnosti a žáků školy jsou dostupné na dotaz u Mgr. Kamil Ondrušák – vedoucí autoškoly, tel. 734427270, kamil.ondrusak@zemedelka-opava.cz

 • Nabídka kurzů

Žákům, studentům ostatních oborů a široké veřejnosti nabízíme možnost absolvování kurzu řízení motorových vozidel pro skupiny T – traktor, B – osobní automobil, C – nákladní automobil.

 

Školící středisko

dle zákona 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

O zdokonalování odborné způsobilosti řidičůje povinen se účastnit řidič, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné

Mimo výjimky uvedené v §46 zákona 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • Řidiči referenti

  Kteří při pracovních cestách řídí vlastní nebo služební vozidlo dle zákoníku práce, § 103/2, 106/4 a 349/1 zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Počet hodin školení dle domluvy, přezkoušení dle požadavku ústně nebo písemně. Školení probíhá na učebně autoškoly MSŠZe a VOŠ Opava při větším počtu osob možno i u Vás (pouze referenti)

 • Pravidelné školení

  je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a provádí se formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání profesního průkazu a je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Tyto školení musí proběhnout nejpozději rok od data vystavení profesního průkazu.

  Provozovatel školicího střediska po absolvování pravidelného školení vystaví potvrzení, na jehož základě řidič dokládá absolvování pravidelného školení, což je nutné k pozdější výměně profesního osvědčení po uplynutí 5 let od prvního vydání profesního průkazu.

  Tohoto školení se smí zúčastnit majitel platného průkazu profesního osvědčení Potvrzení pečlivě uschovejte a při každém školení předkládejte k dalšímu zápisu Školení smí být prováděno pouze v prostorách školicího střediska

 • Vstupní školení

  Provádí se formou výuky a výcviku v základním rozsahu 140 hodin pro řidiče od 21 let a v rozšířeném rozsahu 280 hodin pro řidiče od 18 let. Oba rozsahy jsou zakončeny písemnou zkouškou z profesní způsobilosti řidičů na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností. Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičského oprávnění uvedených v § 46 odst. 2 a zvlášť část pro přepravu nákladu a zvlášť část pro přepravu osob. Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidla skupiny D1, D1+E, D a D+E a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičského oprávnění.

    K výuce a výcviku v rámci vstupního školení může být přijata pouze osoba, která:

1. podá písemnou přihlášku 2. je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny či podskupiny, nebo se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny

Fotogalerie

CENÍK

Ceny jsou dostupné na dotaz u Mgr. Kamil Ondrušák – vedoucí autoškoly, tel. 734427270, kamil.ondrusak@zemedelka-opava.cz

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost o řidičský průkaz – zde.
Lékařský posudek – zde.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Odkazy: