DOMOV MLÁDEŽE

Odloučené pracoviště MSŠZe a přírodovědné, Opava, příspěvková organizace, Slámova 3/5,
746 01 Opava,
mob.: 733 595 528,
e-mail: domov.mladeze (zavináč) zemedelka-opava.cz

O nás

Informace o Domově mládeže
Upload Image...

Domov mládeže je ubytovací zařízení poskytující ubytování a stravování žákům MSŠZe a přírodovědné, Opava a všem žákům středních a vyšších odborných škol. Náš domov mládeže je umístěn na okraji města v klidné, vilové části Opavy, poblíž nemocnice, autobusových a trolejbusových zastávek, hypermarketu, do centra města není daleko a je v dosahu všech středních škol.

Kapacita domova mládeže je 84 ubytovaných. Domov mládeže je rozdělen na dívčí a chlapeckou část, kde je celkem 32 pokojů 1 – 3  lůžkových se sociálním zařízením v každém patře budovy. Je vybaven pro ubytování i využívání volného času (kulečník, stolní tenis, čítárna, studovna, kuchyňka, televizní místnost, internet, kopírovací stroj atd.) a vytváří přirozené zázemí pro potřeby ubytovaných. Kuchyňka domova mládeže je vybavena vařičem, varnou konvicí, mikrovlnou troubou a lednicí. Provoz domova mládeže je zajištěn od neděle 16 hodin do pátku 15 hodin.

Společenské, kulturní a sportovní vyžití zajišťuje učebna vybavená kulečníkem, stolním fotbalem, tělocvična vybavená pro stolní tenis, internetová pracovna, dvě televizní místnosti s DVD přehrávačem, místnost s kopírovacím strojem pro žáky. Dvě tělocvičny školy, velká pro míčové hry jako fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal, tenis a malá s horolezeckou stěnou. Také rozsáhlý park školy slouží žákům ke sportu a relaxaci. V zahradě domova mládeže je možné posedět s kamarády s možností grilování. V rámci školy funguje velké množství kroužků, kde se mohou zapojit i ubytovaní žáci. Škola má vlastní jezdecký oddíl. Připojení na internet je možné ve všech prostorách domova mládeže, taktéž je umožněno kopírování studijních materiálů pro žáky přímo v domově mládeže.

Otázky a odpovědi

Kdy se má zaplatit 1. platba za ubytování a stravování?

Během prvního týdne v žáří vedoucí jídelny vystaví rozpis plateb na daný měsíc a rodiče podle zvoleného typu platby (z účtu na účet nebo inkasem) částku zaplatí. Každý další měsíc může žák přijít do vychovatelny zjistit, jakou částku v daný měsíc má zaplatit.

Cena za ubytování je na každý měsíc stejná, stravu si žák může ověřit také na stránkách školy https://www.zemedelka-opava.cz/jidelna/  přes objednávací portál.

Platí se ubytování a strava zvlášť?

Ne, neplatí. Cena za ubytování a stravu se platí dohromady.

Jak je to se stravováním na DM?

Pokud je žák ubytován na našem DM, stravuje se v jídelně naší školy. Žáci z jiných škol pobírají polopenzi (snídani a večeři) a žáci naší školy zpravidla plnou penzi (snídaně, oběd, večeře). 

Snídaně   6:00  – 7:45

Obědy  11:30 – 14:00

Večeře 17:00 – 17.30

Co má dělat žák, pokud má praxi a nestihne snídani?

Pokud má žák praxi, stačí tuto skutečnost nahlásit dopředu buď přímo v jídelně a domluví se na snídaňových balíčcích, které si bude vyzvedávat u večeře nebo ve vychovatelně sloužící vychovatel/ka   to dají na vědomí vedoucí jídelny.

Co má dělat žák, pokud má odpolední kroužek a nestihne večeři?

Pokud má žák v daném týdnu např. kroužek, autoškolu, taneční , odpolední praxi, může si buď na  daný den nahlásit studenou večeři, kterou si vyzvedne u snídaně. Pokud nechce přijít o teplou večeři, přinese do vychovatelny jídelní nádobu. Vychovatel/ka vykonávající službu jídlo z jídelny v nádobě přinese a uloží do lednice.

Pokud dítě onemocní a nepřijede v neděli nebo v pondělí na DM nebo musí odjet během týdne domů, jak tuto skutečnost nahlásit?

Pokud žák onemocní a nepřijede na DM, rodiče jsou povinni tuto skutečnost nahlásit na DM vychovateli/ce vykonávající službu, domluví se jak dlouho bude žák nepřítomný a vyřeší odhlášení stravy. Rodič dále má povinnost tuto skutečnost nahlásit i třídnímu učiteli.

Pokud žák v průběhu týdne musí odjet z DM domů, rodiče dopředu informují vychovatele/ku, že jeho dítě odjíždí domů a kdy se vrátí zpět na DM. Opět své dítě musí omluvit i u třídního učitele.

Do kdy musím poslat přihlášku k ubytování na DM?

Termín podání přihlášek je do 31.5. daného školního roku.

Kontakty

VYCHOVATELÉ – DOMOV MLÁDEŽE

domov.mladeze@zemedelka-opava.cz

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Bc. Vladěna Benešová  – 733 595 528 vedoucí DM vladena.benesova
Mgr. Hana Holá 733 595 528 vychovatelka hana.hola
Bc. Martin Dluhoš 733 595 528 vychovatel martin.dluhos
Veronika Chmelová, DiS. 733 595 528 vychovatelka veronika.chmelova

Služby pro žáky

Stravování

Školní stravování

Žáci DM se stravují v jídelně Masarykovy střední školy zemědělské a přírodovědné, Opava, příspěvková organizace.

Na začátku školního roku (před začátkem stravování) dokládá žák vedoucí školní jídelny písemnou PŘIHLÁŠKU ke stravování, zaeviduje se a obdrží čip v hodnotě 115 Kč. 

Ubytovaní žáci mají možnost odebírat snídani s přesnídávkou, oběd, svačinu a večeři s druhou večeří. Druhá večeře bude poskytnuta na základě dotazníkového šetření, v případě, že bude souhlasit nadpoloviční většina strávníků a jejich zákonných zástupců.

Cena stravy:

                               Polopenze       Celá penze

Snídaně                      20 Kč                20 Kč

Přesnídávka               20 Kč                20 Kč

Oběd                                                    40 Kč

Svačina                      10 Kč                10 Kč                        

Večeře                       40 Kč                 40 Kč

Celkem                      90 Kč               130 Kč                                                    

Večeře II.                   12 Kč                 12 Kč

Celkem                    102 Kč               142 Kč

Doba výdeje stravy:

Snídaně s přesnídávkou: 06.00 – 07.45 hod. 

Oběd: 11.30 – 14.00 hod.

Večeře s druhou večeří: 17.00 – 17.30 hod. 

Pátek – večeře formou balíčku na cestu u snídaně

PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY se přijímají do 7:00 hodin na následující den.

ODHLÁŠENÍ

Odhlášení je možné:

a) v kanceláři vedoucí školní jídelny

b) u objednávkového terminálu, přes internet

Žák DM si odhlašuje, přihlašuje stravu osobně přes objednací webový portál na www.strava.cz/PŘIHLÁŠENÍ, nebo v kanceláři zaměstnanců DM.  

c) v případě onemocnění telefonicky na čísle 555 333 044 nebo 730580554 (prosím, sdělte přesné datum od-do)

FINANČNÍ ÚHRADA ZA ODEBRANOU STRAVU

Strávníci mohou za služby platit následujícími variantami:

a) BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU – zřízením souhlasu s inkasem ve prospěch našeho účtu, nebo převodem na náš účet 19-674060237/0100 u KB v Opavě nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.

b) V HOTOVOSTI 

FINANČNÍ VYROVNÁNÍ ZA ODHLÁŠENOU STRAVU

Finanční částka za odhlášenou stravu se vyrovná při prvním dalším nákupu stravy. Koncem školního roku se veškeré přeplatky vracejí zpět na účet strávníka.

Podrobnosti k organizaci stravování stanoví Vnitřní řád školní jídelny MSŠZePř. Doplňující informace naleznete v sekci https://www.zemedelka-opava.cz/jidelna/

Ceník

Výše úplaty za ubytování celý měsíc je 1200 Kč.

Výše měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže je stanovena podle § 5 vyhlášky č.108/2005 Sb.

Stravování

 
 

Polopenze

Celá penze

SNÍDANĚ

20,-

20,-

PŘESNÍDÁVKA

20,-

20,-

OBĚD

 

40,-

SVAČINA

10,-

10,-

VEČEŘE

40,-

40,-

CELKEM

90,-

130,-

2.VEČEŘE

12,-

12,-

CELKEM

102,-

142,-

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování se hradí každý měsíc příkazem k úhradě na účet 19-674060237/0100 u KB v Opavě nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.

Variabilní symbol – heslo žáka (důležité pro identifikaci platby).
 
 

Jednorázová vratná záloha na drobné výdaje

Za klíč od pokoje                  100 Kč
Za čip vstup DM, škola         200 Kč
Za čip jídelna                        115  Kč
 
Žák uhradí v hotovosti při nástupu do domova mládeže.
Poradenské pracoviště

Poradenství

Ing. Marie Drösslerová  – Metodik prevence

marie.drosslerova@zemedelka-opava.cz

555 333 012

 

Ing. Martina Kupková – Výchovný poradce

martina.kupkova@zemedelka-opava.cz

555 333 012

 

Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová  – Školní psycholog

anna.rotreklova@zemedelka-opava.cz

734 646 661

Konzultační hodiny: kabinet: 2. patro – dveře 104 (uvnitř knihovny za dveřmi 101, kde prosím zvoňte)

PONDĚLÍ      8:00 – 16:00

ÚTERÝ          dle domluvy nebo 8:00 – 10:00

Konzultaci je možné sjednat telefonicky, e-mailem nebo osobně v konzultačních hodinách. Z důvodu zaměstnání ve škole na částečný úvazek a práce v dalších organizacích je možné, že mne výjimečně v uvedené časy nezastihnete. Vždy tuto informaci vyvěsím na štítku na dveřích 101. Zastihnout mne však můžete na uvedeném mobilním telefonu.

Školní psycholog vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a veškeré informace, které při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Zákonní zástupci udělují souhlas k činnosti školního psychologa. Služby školního psychologa jsou poskytovány pro studenty, jejich zákonné zástupce a pedagogy školy bezplatně a informace, které jsou během nich získány, jsou považovány za důvěrné. O obsahu konzultací se studentem, rodiči či s jinými zákonnými zástupci nemůže být bez souhlasu informován ani pedagog školy. 

Ve škole je umístěna SCHRÁNKA DŮVĚRY. Nachází se v hlavní budově školy v přízemí vlevo od hlavního vchodu na stěně mezi dveřmi 49 (učebnou 2.C) a dveřmi 47 (učebnou Centra kariérového poradenství OKAP II). Schránku lze využít i pro anonymní sdělení. Jednou týdně ji vybírá školní psycholog a řeší její obsah.​

 

https://www.zemedelka-opava.cz/kontakty-prevence/

Dokumenty

Fotogalerie