Průvodce přijímacím řízením 2024

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Kritéria přijímacího řízení

Základní tiskopisy k přijímacímu řízení

Zdravotní způsobilost podle jednotlivých oborů

Pro účely přijímacího řízení je potřeba lékařem potvrdit dokument Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Dokumenty o zdravotní způsobilosti podle jednotlivých oborů mají konkrétní informační charakter pro zákonné zastupce a posuzující lékaře.

Školní vzdělávací programy

Dovolte, abychom Vás upozornili na aktuálně zveřejněné informace na webu ministerstva a Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/