Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke  střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na  vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění  pozdějších předpisů a v závislosti na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí ke studiu:

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 v příslušných oborech vzdělávání:

Obory zakončené maturitní zkouškou:  
41-41-M/01 Agropodnikání – ekonomika podniku, provoz 30 žáků
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 30 žáků
28-42-L/01  Chemik operátor – výroba léčiv (28-52-H/01 Chemik) 30 žáků
   
Obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:  
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 48 žáků
41-52-H/01 Zahradník 24 žáků
Obory nástavbového studia zakončené maturitní zkouškou:  
64-41-L/51 Podnikání 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení 2022

Matematika – Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení 2021/2022

Matematika přehled změn – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Český jazyk – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Český jazyk přehled změn – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Přihlášky ke studiu

Zdravotní způsobilost podle jednotlivých oborů

Školní vzdělávací programy

Dovolte, abychom Vás upozornili na aktuálně zveřejněné informace na webu ministerstva a Cermatu.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

Dovolte, abychom Vás upozornili na aktuálně platná nařízení ve věci přijímacích zkoušek.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní viz Ochrana zdraví PZ pro ZŠ.

Novinky v přijímacím řízení v roce 2021

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Povinnost doložit negativní test na Covid-19 u prezence k přijímacím zkouškám- bližší informace v příloze