Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke  střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na  vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění  pozdějších předpisů a v závislosti na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí ke studiu:

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 v příslušných oborech vzdělávání:

Obory zakončené maturitní zkouškou:  
41-41-M/01 Agropodnikání – ekonomika podniku, provoz 30 žáků
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 30 žáků
28-42-L/01  Chemik operátor – výroba léčiv (28-52-H/01 Chemik) 30 žáků
   
Obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:  
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 48 žáků
41-52-H/01 Zahradník 24 žáků
Obory nástavbového studia zakončené maturitní zkouškou:  
64-41-L/51 Podnikání 30 žáků

 

2. kolo přijímacího řízení na obor Zahradník

Seznamy přijatých uchazečů ke studiu na maturitní obory ke dni 29.4.2022

Seznamy přijatých uchazečů ke studiu na učební obory ke dni 22. 4. 2022

 

Kritéria přijímacího řízení 2022

Průvodce přijímacím řízením 2022

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení 2021/2022

Matematika přehled změn – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Český jazyk – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Český jazyk přehled změn – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Přihlášky ke studiu

Zdravotní způsobilost podle jednotlivých oborů

Školní vzdělávací programy

Dovolte, abychom Vás upozornili na aktuálně zveřejněné informace na webu ministerstva a Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/