Školní praxe

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VEDENÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU VE ŠKOLE (OV)

ORGANIZACE OV 

Vychází z rozvrhu školy a organizace aktuálního školního roku. Výuka OV probíhá v týdenních cyklech. Žáci se učí v jednom týdnu praxi, druhý týden se učí teorii. Tyto cykly se pravidelně střídají podle sudých a lichých týdnů.

INDIVIDUÁLNÍ PRAXE NA OV

V rámci výuky OV se žáci účastní individuálních praxí na pracovištích partnerů. Individuální praxe slouží žákům k poznání skutečných reálných podmínek provozu podniků. Žáci jsou na pracovištích pod vedením pověřených instruktorů.

PRÁZDNINOVÁ PRAXE

Součásti výuky zemědělských oborů je výuka prázdninové praxe v době pro zemědělství velmi důležité, kdy probíhají sklizňové práce. Praxe je 5 denní a žáci si mohou zvolit mezi nabízenými termíny, Prázdninovou praxi je možné konat přímo ve škole nebo i na pracovištích partnerů školy, Mimo školu praxi konají automaticky žáci ubytování na internátu školy (v době prázdnin je uzavřen) nebo žáci, kteří splní kritéria nízké absence a prospěchu ve školním roce.

ČLENĚNÍ PRACOVNÍHO DNE NA OV

Zahájení OV v 7:00 hodin na pracovišti OV – Nová hala (pokud není stanoveno jinak)

Ukončení OV v 13:30 hodin na pracovišti OV – Nová hala (pokud není stanoveno jinak)

Organizace přestávek je dána organizací jednotlivých pracovišť.

OBSAH VÝUKY

Vychází z příslušných RVP oboru a je transformován do ŠVP naší školy, který lze nalézt na stránkách školy. Aktuální témata, která budou vyučována v jednotlivých týdnech  lze najít při rozbalení v odkazu níže.

VEDENÍ OV

Organizačně řídí výuku OV zástupce ředitele praktického vyučování, kterému jsou přímo podřízení učitelé OV. Na pracovištích smluvních partnerů vedou žáky pověření instruktoři žáků, kteří úzce spolupracují s učitelem OV.

PRODUKTIVNÍ PRÁCE ŽÁKŮ

V rámci výuky OV se žáci mohou účastnit produktivní práce, při které jsou odměňování. Odměňování žáků vychází z vnitřní směrnice školy, Odměna žákům se vyplácí ve výplatních termínech a časech stanovených školou (zpravidla 12. v měsíci) v pokladně školy.

ODKAZ NA ORGANIZACI OV V TÝDNECH

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KK4ViYbl648-4q8vYOdm6jtQ5vc-fsqS54Bttos0JII/edit#gid=141454700

ROZPIS INDIVIDUÁLNÍCH PRAXÍ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9boFygTe2Pncf3LNTPgIyGbxg0QZoeLr2v9QQPhww/edit?ts=5d8afa45#gid=0