Mezinárodní projekty

Comenius Partnerství TriNatural – COM-MP-2008-008 2008 – 2010 – spolupráce CZ, PL, SK v oblasti ochrany přírody a chráněných přírodních oblastí

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Popis projektu:
Tento projekt má zvýšit enviromentální znalosti kultury, ekologie a dějin. Budeme porovnávat bohatství a různost kulturního dědictví Česka, Polska a Slovenska. Popíšeme srovnatelná místa v různých regionech Evropy. Všechny získané informace zpracujeme v prezentacích, což podpoří práci studentů s digitálními médii.

Proběhnou čtyři setkání studentů – dvakrát v Česku, jedenkrát v Polsku a jedenkrát na Slovensku. Během pětidenních setkání budou studenti poznávat chráněné přírodní oblasti, projdou pohovory s různými odborníky, exkurzemi a zúčastní se čištění řeky a lesů, vytvoří čtyřjazyčné označení chráněných území. Vytvoří se fotodokumentace a prezentace z jednotlivých setkání. Budou prováděny i dílčí úkoly jako např. sázení lesa, hodnocení čistoty vody a vzduchu v okolí, tvoření dekorativních předmětů, čištění parku. Tyto dílčí úkoly bude provádět každá škola sama a zašle zprávu ostatním školám v určitém termínu.

Závěrečné setkání a evaluace proběhnou v Česku. Projektovou řečí bude němčina, aby byl tento jazyk přiblížen studentům, a také proto abychom našli jednotnou výchozí základnu. Při všech i společných aktivitách bude upřednostněna samostatná účast všech studentů v projektu.

Partnerské školy: 

 

Zespól szkol w Komornie
Harcerska 81
Poborszów
Polsko
www.zsk.k-k.pl

Stredná odborná škola poľnohospodárstva
a služieb na vidieku
Na lúkach 18
Levice, Slovensko
www.sposlv.edupage.org

Asociovaní partneři:
Slezské zemské muzeum
Arboretum Nový Dvůr u Opavy
Areka ZO ČSOP
Stanice mladých turistů a přírodovědců v Opavě

Přehled aktivit:
září 2008 – „Ukliďme si svět!“

Projekt Comenius se rozjel aktivitou „Ukliďme si svět“, kdy dobrovolníci celé školy uklidili okolí školy, školní park, vysázeli záhon azalek a vřesu, vyklidili  komory, odpad odvezli na skládku a také sklidili jablka v naší ovocné školce.  Vzhledem k počasí byla akce přesunuta z 25. září na pondělí 29. září, kdy sluníčko hřálo a byl jeden z krásných podzimních dnů. Organizaci práci dobrovolníků měl na starosti Kamil Ondrušák a Marcela Ondrušáková. Zúčastnilo se ale i několik dalších pracovníků školy, v čele s naším panem ředitelem. Počet účastníků se vyšplhal k číslu 96.  Fotografie z akce najdete – zde.

říjen 2008 – Výprava na Slovensko – návštěva sklalního města Brhlovce, vodního mlýna v Bohunicích, parku Topolčianky, Banské Štiavnice, H oršianské doliny

Od 12. do 17. října 2008 proběhlo první mezinárodní setkání v rámci projektu Comenius TriNatural – Chráněná území 3 regionů. Uskutečnilo se ve slovenských Levicích. Hostitelem byla Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Zúčastnilo se ho 54 žáků a 9 pedagogů ze všech 3 partnerských škol. Z naší školy to bylo 15 studentů a 3 pedagogové. Tito zde poznali krásy a historii  Arboreta v Mlyňanoch, Topolčianského hřebčína a parku, skalního města Brhlovce, vodního mlýna v Bohunicích, Banské Štiavnice, zámku sv. Antona a chráněné krajinné oblasti Horšianské doliny. Na základě pracovních listů žáci všechna místa zdokumentovali a vytvořili o nich čtyřjazyčné prezentace.

Fotografie z akce – zde.
Esej o průběhu akce – zde.

 

Pracovní listy ke stažení:
Brhlovce Topolčianky
Arboretum Mlyňany Banska Štiavnica
Vodní mlýn Bohunice Horšianská dolina

6. listopadu 2008 – Výtvarná dílna
Proběhla výtvarná dílna, kde se žáci a pedagogové školy učili nové techniky práce s přírodními materiály, jako např. pletení zvonků z pedigu, drátkování s kameny i samostatně, decoupagne (ubrouskovou techniku) na svíčkách a hliněných květináčích. Práci vedla paní Jana Reichlová a zúčastnilo se 30 žáků a 8 pedagogů školy. Výrobky si bude možné prohlédnout na adventní slavnosti naší školy. Fotografie z akce najdete – zde.

únor – duben 2009 – měření čistoty ovzduší a vody, sázení lesa, čištění řeky
Žáci 2. L během měsíce února a března měřili čistotu ovzduší prostřednictvím výskytu lišejníku ve školním parku.

Mapovani lišejníků Potřeby
Námět na praktické cvičení Lišejníky
Závěr – stanovení znečištění  

15. dubna 2009 – Výsadba stromků v lese
Proběhla dílčí aktivita projektu. Třída 3. L provedla výsadbu jedle pod dohledem   zástupce vítkovských lesáků p. Špoka. Současně provedl odborný výklad o lesním   hospodaření, o změnách, které se v poslední době dějí v okolních lesích, kdy původní   výsadba schne, a proto se vysazují nové druhy jehličnanů. Několik fotografií z akce najdete – zde.   Esej – výsadba stromků – zde.

duben 2009 setkání v Opavě – naučná stezka Hvozdnice, exkurze do chráněných území

19. – 24. dubna 2009 – proběhlo druhé mezinárodní setkání v rámci projektu. Akce  se zúčastnilo 47 žáků a 8 pedagogů ze všech tří partnerských škol. Naši školu reprezentovalo 17 žáků a 3 pedagogové. Prošli  jsem území naučné stezky Hvozdnice, dendrologickou stezku opavských parků a stezku v raduňských mokřadech. Navštívili jsme Slezské zemské muzeum, Hlásku, SVČ, zříceninu hradu Vikštejn, Arboretum a zámecký park v Hradci n. Moravicí a v Raduni. Byli jsme se podívat, jak probíhá Den Země na ekologické ZŠ Žimrovice a v Žimrovicích jsme také prošli unikátní technickou památku papírenský náhon. Na základě pracovních listů žáci všechna místa zdokumentovali a vytvořili o nich čtyřjazyčné prezentace.

Program akce Pracovní listy ke stažení
Setkání v Česku – esej Vyhodnocení poznávačky-Hvozdnice
Fotografie  

září 2009 –  „Ukliďme si svět!“
8. října 2009 proběhla dílčí aktivita projektu Comenius „Ukliďme si svět!“. Aktivita byla přesunuta z 25. září, protože jsme touto dobou měli právě projektový týden v Polsku. Práce se zúčastnilo 47 studentů a 8 pracovníků školy. Uklidilo se velmi důkladně okolí školy, včetně sídliště a DM, nasbíraly se žaludy v parku pro ostravskou ZOO, upravila se mineralogická expozice, sklidilo se ovoce v ovocném sadu, schovaly se truhlíky z oken celé školy a vyplely se vřesoviště v parku školy.
Fotografie z akce – zde.

říjen 2009 – výprava do Polska – exkurze do chráněného území Lesní správa Kobiór, Pszcyna, do krajinného parku Góra sw. Anny a Góry Opawskie

20. – 25. září jeli naši žáci do polské partnerské školy v Komorně na další, v pořadí třetí setkání v rámci projektu Comenius. Náplní společného týdne byla prohlídka partnerské školy, výjezd na skládku odpadu v Kedzierzyně, práce s papírovým proutím, celodenní prohlídka Pszcyny (naučná stezka, skanzen, palác), národní park Góry Opawskie s výstupem na Biskupskou Kopu a Góra Sw. Anny, prohlídka muzea slezských povstání, prohlídka vesnice Kamień Ślaski, která získala titul Nejkrásnější vesnice Evropy, saxofonový koncert v zámečku a návštěva města Kedzierzyň-Koźle.

Fotografie z akce Zážitkový deník
Pracovní listy ke stažení:
21. září 2009 23. září 2009
22. září 2009 24. září 2009

říjen 2009 – práce s přírodními materiály

19. října 2009 proběhla výtvarná dílna, která je dílčí aktivitou ekologického projektu Comenius. Pod vedením 2 českých a 1 polské lektorky si žáci, učitelé i jejich potomci vyrobili hvězdu nebo zvoneček z pedigu s přízdobou (p. Jana Reichlová), namalovali a ozdobili si květináč ubrouskovou technikou, včetně krakelování a zasněžovacíhoefektu (p. Radmila Šrajerová) a největší pozornost věnovali technikám přivezeným z Polska. Paní Jola Jakoniuk nám ukázala, jak se vyrábějí krásné bílé koule na stromeček, kterým se říku „bombky“, i další možnosti vánočních dekorací. Ukázky našich prací uvidíte na Adventní slavnosti naší školy.
Fotografie z akce – zde.

12.-15. listopadu 2009 proběhla na partnerské škole v Levicích schůzka koordinátorů projektu Comenius. Mobility na Slovensku v Levicích se zúčastnili 2 pedagogové z Česka, 2 z Polska, 2 ze Slovenska. Náplní schůzky byly tyto aktivity:
– setkání s ředitelem slovenské školy – představení nových projektových záměrů, informace o probíhajícím projektu, informace o nových partnerech a současném dění na partnerských školách
– aktualizace informací o slovenské partnerské škole
– prezentace výsledků konference pořádané polskou NA, která se týkala diseminace výsledků a přípravy závěrečné zprávy projektu Comenius
– ukázka práce agentury Bosorka TV, která by měla připravovat videomateriály projektů
– příprava koncepce výstupů projektu Comenius
– príprava koncepce nového projektu Leonardo Partnerství
– informace o nových partnerech (Litva, Slovinsko, Řecko)
Fotografie z akce – zde.

únor – duben 2010 – měření čistoty ovzduší a vody, sázení lesa, čištění řeky
duben 2010 – aktivita v ČR – tvorba závěrečné prezentace na Hrčavě

27. – 30. dubna 2010 přijeli zástupci polských a slovenských partnerských škol na další setkání v rámci projektu Comenius. Setkání začalo v koordinující škole v Opavě tvorbou závěrečné prezentace projektu, kterou prokládala přednáška pana Rychteckého o cestování po západním Burjatsku. Ve čtvrtek se všichni účastníci přesunuli na Jablunkovsko na horskou chatu Gírová, odkud se společně vypravili na česko-polsko-slovenské pomezí na Hrčavu. Součástí poslední projektové mobility byla i soutěž o výměnu hřebíků. Setkání se velmi vydařilo, k čemuž nemálo přispělo i výjimečně vlídné slunné počasí.
Fotografie z akce – zde.

červen 2010 – konference pro veřejnost

Comenius Partnerství Norden-Süden – COM-MP-2012-275 2012 – 2014 spolupráce CZ, PL, SK v oblasti ochrany přírody, sportu a etnografie

Spolupráce CZ, PL, SK v oblasti ochrany přírody, sportu a etnografie –  www.nordensuden.eu
Fotografie z akce:
Česko 4.1.-11.1.2013 – zde.
Velikonoční tvořivé dílny – 23.3.2013 – zde.

Mobilita Polsko 
Ve dnech 22. – 28. září 2013 se naši studenti zúčastní mezinárodního setkání  v Polsku. Pojedou se podívat na sever Polska do Bělověžského pralesa, cestou zpět také do Warszawy. Je to již v pořadí 3. mobilita tohoto projektu navazující na červnové setkání na Slovensku. Fotografie z akce – zde.

Mobilita Polsko – Wisla – Trojmezí
Ve dnech 16. až 18. května 2014 proběhne poslední mobilita projektu Norden-Süden, spolupráce CZ-PL a SK škol v oblasti sportu, chráněných přírodních oblastí a etnografie. Společně strávíme prodloužený víkend v oblasti Wisla-Ustroň, plánujeme výstup na Čantoryji a návštěvu Trojmezí a Hrčavy.
Fotografie z akce – zde.

Výtvarná dílna
23. duben 2014 – proběhla výtvarná dílna ke Dni Země podpořená projektem Comenius. Celkem 43 účastníků se věnovalo technikám drátkování a papírovému proutí, které připravily lektorky Jana Reichlová a Veronika Effenbergerová.
Fotografie z akce – zde.

Leonardo Partnerství – Agropuzzle – LdV/PS/P1/134013 201 2010 – 2012 spolupráce CZ, PL, SK, FR, GR – ukázky dobré praxe v agroturistice propojené s památkami Unesco a oblastmi Natura 2000

Puzzle for businessmen in agriculture carrying business in a permanently maintainable way AGROPUZZLE
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Popis projektu:
Naše škola je partnerem projektu spolupráce 5 států a 6 organizací v rámci grantové oblasti Leonardo da Vinci Partnerství pod Programem celoživotního vzdělávání. Projekt Puzzle pro agropodnikatele podnikajícího trvale udržitelným způsobem – AgroPuzzle – bude přípravou doplňujících a rozšiřujících studijních materiálů ve formě pracovního sešitu využitelného pro odborné předměty související s managementem, turistikou na venkově, službami v agropod-nikání a konverzací v anglickém a německém jazyce.

Vyučující s pracovní skupinou studentů získají také odborné informace v oblasti  kulturních památek Unesco a území Natura 2000, kde platí pro podnikatele jiná  pravidla než obvykle, navštíví konkrétní ukázky agrofarem.
Tato místa s evropskou hodnotou jednotlivých zemí partnerství doplníme o informace o podnikání trvale udržitelným způsobem v systému ekologického zemědělství a permakultury, které jsou v každém státě v jiném stupni rozvoje, ale zároveň jsou součástí důležité myšlenky trvalé udržitelnosti života, ke které směřujeme a ke které chceme v rámci pracovních materiálů vést i studenty.

Doplnění a vytvoření konverzačních odborných témat v cizím jazyce pomůže včlenit studenty do multikulturního světa Evropy a umožní jim lepší začlenění na trhu práce. Jazykové podpory obohatí hodiny cizího jazyka a doplní konverzační část o profilová témata zemědělských škol.

WWW.AGROPUZZLE.EU

Koordinátor projektu:

Středná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Na lúkach 18
Levice, Slovensko
www.sposlv.szmk.sk

Partneři projektu:
Občanské sdružení Natura Opava
Edvarda Beneše 30
747 05  Opava
www.natura-opava.org                        

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Epaggelmatiki Sholi Prevezas
SKAMNOULA
48100 PREVEZA
GREECE

Zespól Szkól w Komornie
Harcerska 81
47-214 Poborszów
Polska
www.zsk.k-k.pl

Lycée d´Enseignement Général et Technologique
Agricole Auch Beaulie Lavacant
route de tarbes
32020 AUCH
FRANCE
www.epl.auch.educagri.fr

Leonardo Partnerství – Agropuzzle II. – CZ/13/LLP-LdV/PS/134007 2013 – 2015 -spolupráce CZ, PL, SK, PT, HR, RO – ukázky dobré praxe v agroturistice se zaměřením na ovocnářství, rozvoj venkova, místní produkty a včelařství. Projekt je zaměřen především na studenty VOŠ a cílový obor je zemědělství

Leonardo Partnerství – Agropuzzle II. – CZ/13/LLP-LdV/PS/134007
2013 – 2015 spolupráce CZ, PL, SK, PT, HR, RO – ukázky dobré praxe v agroturistice se zaměřením na ovocnářství, rozvoj venkova, místní produkty a včelařství.

Ve dnech 5. – 11. ledna 2014 proběhne mezinárodní setkání projektu Leonardo u české koordinující organizace. Přijedou zástupci PL, SK, RO, PT a zúčastní se také zástupci Natura Opava. Projekt je zaměřen především na studenty VOŠ a cílový obor je zemědělství.
Program setkání ke stažení – zde.

Začátkem ledna proběhlo 1. mezinárodní setkání projektu v ČR. Setkání se zúčastnilo celkem 43 účastníků, z naší školy 8 studentů a 2 pedagogové. Fotografie ze setkání – zde.

22. duben 2014 – proběhla dílčí aktivita projektu Agropuzzle 2 a sice exkurze na dvě zemědělské farmy. Navštívili jsme Vitaminátor pana Sošky v Sosnové (produkce ovocných a zeleninový šťáv) a Farmu na konci světa ve Starých Heřminovách (chov koz, zpracování kozích produktů). Exkurze se zúčastnili studenti 3. VOŠ a 1. L. Fotografie z akce – zde.

Mobilita Portugalsko
Ve dnech 4. – 13. dubna 2014 se uskutečnila druhá mobilita projektu spolupráce v oboru zemědělství se zaměřením na ovocnářství, včelařství a lokální produkci. Zúčastnilo se 6 zástupců naší školy. V rámci této mobility si studenti VOŠ a pedagogové mohli prohlédnout ukázky dobré praxe místních portugalských farem, stihli jsme také prohlídku hlavního města Lisabonu.
Více studentský deník – zde. Fotografie z akce – zde.

Mobilita Polsko
Ve dnech 8. až 14. června 2014 proběhne 3. mobilita projektu Agropuzzle 2 zaměřeného na druhy podnikání v zemědělství, především na lokální produkci,  včelařství a ovocnářství. Naše škola vysílá na setkání 8 zástupců. Hostitelskou organizací je polská škola v Kedzierzyn-Koźle. Program ke stažení – zde.

8. – 14. června 2014 proběhla 3. mobilita projektu Agropuzzle 2, který se zaměřuje na různé typy podnikatelských aktivit v zemědělství se zvláštním důrazem na lokální produkci, ovocnářství a včelařství. Partnery projektu jsou organizace z PL, PT, SK, RO a za CZ naše škola jako hlavní koordinátor a Natura Opava jako partner. Součástí setkání byla např. návštěva firmy Kania and sons, která se zabývá zpracováním žampionového substrátu,  farem na pěstování jahod, chřestu, bio zeleniny v Borzyslawicích, soukromého včelaře, chov pstruhů v Pokrywné, mlékárny a šlechtitelského ústavu obilnářského v Glubczycích. Kromě zvyšování kvalifikace v zemědělském oboru šlo i o navázání kontaktů mezi mládeží a dospělými všech 5 států, kteří museli překonat jazykovou bariéru a začít komunikovt v angličtině. S kulturou a historií se účastníci mohli seznámit během návštěvy poutního místa Hora sv. Anny, univerzity v Opoli, k definitivnímu prolomení ledů došlo při výstupu na Biskupskou kopu z Pokrywné.


V termínu  13. -21. 6. 2015 se zúčastnilo 6 zástupců naší školy poslední mobility projektu v Rumunsku. Součástí programu byla návštěva zemědělské univerzity, Parlamentu v Bukurešti, včelařského institutu a soukromého včelaře v Tulcea, ptačí rezervace v Dunajské deltě, ekoturistického muzea v Tulcea, zemědělského venkovského muzea v Slobodzie a zemědělských farem pro chov prasat, hovězího, pěstování luštěnin, obilí, rajčat a švestkového sadu.

Rumunsko_denik1 Rumunsko_denik2 Rumunsko_denik3
Leonardo Partnerství – Agropuzzle III. – 2016-1-CZ01-KA202-023864 – Projekt je pokračováním dvou předchozích úspěšných projektů v oboru farmaření
erasmus logo
EU NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH WEBU

Podpořen EU v rámci programu Erasmus+ KA2 in VET
Reg.nr. projektu: 2016-1-CZ01-KA202-023864
Budget: celkový – 121.820.00 eur, pro MSŠZe a VOŠ Opava – 25.225.00 eur
Koordinátor :   MSŠZe a VOŠ Opava,p.o.  CZ

Partneři:
Izba Rolnicza w Opolu – PL
RU.DE – Rural Development Agency – PT
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI – RO
UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV – BG
Natura Opava – Czech Republic – CZ
Asociación Escuela de Negocios del Pirineo – ES


Popis projektu:
Projekt Agropuzzle3 je pokračováním dvou předchozích úspěšných projektů v oboru farmaření. Tento projekt je zaměřen na malé rodinné farmy s příběhem a umožňuje porovnání s velkým podnikem napříč obory rozvoj venkova, agropodnikání, management zemědělství a environmentální vzdělávání. Cílem projektu je výměna zkušeností, navýšení praktických dovedností v oboru, profesní rozvoj a růst účastníků, kteří navštíví a společně budou pracovat ve vybraných místech lokálních farem –  ukázkách dobré praxe v oboru všech 6 zemí a následně tyto informace/ zkušenosti předají místní komunitě prostřednictvím časopisu, který bude hlavním výstupem projektu.

Projekt je zaměřen na podporu zemědělství, které vnímáme jako zanedbávanou oblast, přestože zajišťuje primární potřeby nás všech. Snažíme se předat dalším generacím, jak dělat řemeslo s láskou a kvalitně a jak ho předat dalším generacím v dobrém stavu. Je příležitostí naučit se novým trendům a inovacím v rámci Evropské unie a porovnat je s vlastní zkušeností farmáře. Jde nám o rozvíjení venkovských komunit, o rozvoj regionů partnerských organizací a v neposlední řadě také o síťování  a evropskou spolupráci.

Součástí projektu jsou kromě mezinárodních mobilit také místní aktivity organizací z ČR a PL zaměřené na doplňkové farmářské činnosti v období vánoc a velikonoc.


Harmonogram mobilit:
12/2016               local activity – christmas workshop         25.-26.11.2016
02/2017               mobility CZ                                                   19.-24.02.2017
03/2017               local activity – easter workshop
09/2017               mobility ES
12/2018               local activity – christmas workshop
03/2018               mobility PT
03/2018               local activity – easter workshop
04/2018               mobility BG
06/2018               mobility RO

 

MOBILITA ČESKO  – popis navštívených farem, Marek Fešar, 4. A – zde.    

magazine-agropuzzle-1

Opavský přírodovědný zpravodaj – leden 2017,  ke stažení – zde.

MOBILITA PORTUGALSKO – PROJEKT AGROPUZZLE 3. – PROGRAM ERASMUS+ KA2 IN VET

11. – 18. 3. 2018 se 5 zástupců naší školy zúčastnilo 3. mezinárodního setkání v portugalské Covilze, hostitelskou organizací byla Agentura pro rozvoj venkova RU.DE. Zahraniční stáž podpořila EU v rámci programu Erasmus+. Spolu s námi tam byli zástupci z BG, RO, PL, ES a také Natury Opava. V tomto projektu je naše škola koordinující organizací. Součástí programu byly exkurze do zemědělských farem, kooperativ, agroturistických center, které jsou příkladem dobré praxe Portugalska. Cestou zpět jsme si prohlédli také Lisabon.
Mgr. Radmila Šrajerová

Mobility PT – popis navštívených farem, Bára Dostálová, 1. L, Petra Nedvídková, 2. L – zde.  Popis navštívených farem od Kamila Kramného – včelař, zástupce Natura Opava – zde.
Portugalsko – Bára Dostálová – zde, Program mobility – zde.  Prezentace, J. Vlček –  zde.

MOBILITA BULHARSKO – PROJEKT AGROPUZZLE 3. – PROGRAM ERASMUS+

Setkání  v bulharské partnerské univerzitě proběhlo ve dnech 21. – 29. dubna 2018. Za zemědělku se zúčastnilo 6 osob. Zemědělská univerzita v Ruse pro nás připravila bohatý program zaměřený především na ukázky dobré praxe v oboru živočišné výroby – chov skotu, ovcí, koz, buvolů, včel, výzkumný chovatelský ústav v oblasti Troyan. Prohlédli jsme si také univerzitu a ovocné školky. Další a poslední projektové setkání proběhne koncem května v Rumunsku, v Bukurešti a  následně v Transylvánii.

Více fotografií – zde.
Popisy mobility od studentů ke stažení:  M. Rakowski – zde, M. Zdrálek – zde, T. Benešová a M. Tvarůžková – zde,
Program mobility – zde.

MOBILITA RUMUNSKO  – PROJEKT AGROPUZZLE 3. – PROGRAM ERASMUS+

Více fotografií – zde.
Program mobility – zde,
Popisy mobility od studentů ke stažení: M. Vícha – zde, V. Kozelková – zde, T. Królová, O. Ihn – zde.

Rumunsko, země dokonalých protikladů

Přesně tam jsme se vypravili s MSŠZe a VOŠ Opava v rámci projektu: Erasmus+, Agropuzzle 3. Studenti zemědělky, Veronika Kozelková a Martin Vícha z prvního ročníku a Tereza Królová a Ondřej Ihn z třetího ročníku přírodovědného lycea, byli vybráni v rámci skvělého prospěchu a výsledků zeměpisné olympiády, doprovodili nás 2 pedagogové. Cesta byla dlouhá, a tak jsme měli zastávku i v maďarském Szegedi, kde jsme si odpočinuli a  navštívili místní aquapark. A co jsme vůbec v Rumunsku viděli a co jsme si z toho odnesli? Navštívili jsme například hrad Bran, také známý jako Drákulův hrad, nebo Rašnovskou citadelu, kam nás vzal rašnovský magistrát. Díky projektu jsme měli možnost nahlédnout do místního zemědělství. Viděli jsme farmy různého odvětví – od farem na zeleninu (Happy vegetables), borůvky (Merry berry) a jiné ovoce až po chov krůt, pstruhů nebo krav ať už na maso nebo na mléko. A že to bylo něco, dostávali jsme i ochutnávky a zároveň se dozvěděli mnoho rad ohledně pěstování rostlin. Také jsme se podívali do medvědí rezervace, kde zachraňují medvědy ze špatných podmínek. Naopak v městech Brasov a Rasnov jsme navštívili radnice a dozvěděli se různé zajímavosti přímo od zástupců těchto měst. Díky projektu jsme poznali mnoho skvělých lidí i z jiných států – Rumunska, Bulharska, Španělska nebo i z Polska. Týden strávený v cizině nám rozhodně dal mnoho zkušeností a hlavně zážitků, které nám už nikdo nevezme.
Veronika Kozelková, 1.ročník Přírodovědného lycea

Rumunská mobilita byla posledním setkáním projektu Agropuzzle 3., který koordinuje opavská zemědělka, je zaměřený na zemědělské podnikání, lokální produkci a malé rodinné farmy. Partneři jsou z ČR 2 (zemědělka a Natura Opava), Polska (Agrární komora Opole), Portugalska (RU.DE – Agentura pro rozvoj venkova v Covilze), Španělska (ESNEPI –  Agentura pro rozvoj venkova v Pyrenejích), Rumunska (Agronomická univerzita v Bukurešti) a Bulharska (Univerzita v Ruse). Mobility probíhaly v CZ, ES, PT, BG a RO. Projekt je dvouletý, začal v roce 2016 a nyní končí. Byla to pro nás vynikající příležitost vidět příklady dobré praxe v zemědělství a inspirovat se v naší práci díky programu Erasmus+. Není to naší jedinou aktivitou tohoto programu, čeká nás v červenci mezinárodní setkání nového partnerského včelařského projektu v Opavě a na podzim také již čtvrtá řecká stáž v olivovém háji v Preveze. Všichni se již na to těšíme.
Mgr. Radmila Šrajerováguarantee of international exchanges

Hláska 09/2018

Elektronický časopis projektu
ke stažení:
Česko No 1 No 2
Španělsko No 3 No 4
Portugalsko No 5 No 6
Bulharsko No 7 No 8
Rumunsko No 9 No 10

 

Erasmus+ Agropractice III. – 2015-1-CZ01-KA102-013464 – více zde. 17. -31. 10. 2015 Řecko, Preveza na rodinné farmě Eleni Andronikidu, 25. 4. – 7. 5. 2016 Španělsko, oblast Cordoba

EU NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH WEBU

Podpořen EU v rámci programu Erasmus+ KA2 in VET
Reg.nr. projektu: 2016-1-CZ01-KA202-023864
Budget: celkový – 121.820.00 eur, pro MSŠZe a VOŠ Opava – 25.225.00 eur
Koordinátor :   MSŠZe a VOŠ Opava,p.o.  CZ

Partneři:
Izba Rolnicza w Opolu – PL
RU.DE – Rural Development Agency – PT
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI – RO
UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV – BG
Natura Opava – Czech Republic – CZ
Asociación Escuela de Negocios del Pirineo – ES


Popis projektu:
Projekt Agropuzzle3 je pokračováním dvou předchozích úspěšných projektů v oboru farmaření. Tento projekt je zaměřen na malé rodinné farmy s příběhem a umožňuje porovnání s velkým podnikem napříč obory rozvoj venkova, agropodnikání, management zemědělství a environmentální vzdělávání. Cílem projektu je výměna zkušeností, navýšení praktických dovedností v oboru, profesní rozvoj a růst účastníků, kteří navštíví a společně budou pracovat ve vybraných místech lokálních farem –  ukázkách dobré praxe v oboru všech 6 zemí a následně tyto informace/ zkušenosti předají místní komunitě prostřednictvím časopisu, který bude hlavním výstupem projektu.

Projekt je zaměřen na podporu zemědělství, které vnímáme jako zanedbávanou oblast, přestože zajišťuje primární potřeby nás všech. Snažíme se předat dalším generacím, jak dělat řemeslo s láskou a kvalitně a jak ho předat dalším generacím v dobrém stavu. Je příležitostí naučit se novým trendům a inovacím v rámci Evropské unie a porovnat je s vlastní zkušeností farmáře. Jde nám o rozvíjení venkovských komunit, o rozvoj regionů partnerských organizací a v neposlední řadě také o síťování  a evropskou spolupráci.

Součástí projektu jsou kromě mezinárodních mobilit také místní aktivity organizací z ČR a PL zaměřené na doplňkové farmářské činnosti v období vánoc a velikonoc.


Harmonogram mobilit:
12/2016               local activity – christmas workshop         25.-26.11.2016
02/2017               mobility CZ                                                   19.-24.02.2017
03/2017               local activity – easter workshop
09/2017               mobility ES
12/2018               local activity – christmas workshop
03/2018               mobility PT
03/2018               local activity – easter workshop
04/2018               mobility BG
06/2018               mobility RO

 

MOBILITA ČESKO  – popis navštívených farem, Marek Fešar, 4. A – zde.    

Opavský přírodovědný zpravodaj – leden 2017,  ke stažení – zde.

MOBILITA PORTUGALSKO – PROJEKT AGROPUZZLE 3. – PROGRAM ERASMUS+ KA2 IN VET

11. – 18. 3. 2018 se 5 zástupců naší školy zúčastnilo 3. mezinárodního setkání v portugalské Covilze, hostitelskou organizací byla Agentura pro rozvoj venkova RU.DE. Zahraniční stáž podpořila EU v rámci programu Erasmus+. Spolu s námi tam byli zástupci z BG, RO, PL, ES a také Natury Opava. V tomto projektu je naše škola koordinující organizací. Součástí programu byly exkurze do zemědělských farem, kooperativ, agroturistických center, které jsou příkladem dobré praxe Portugalska. Cestou zpět jsme si prohlédli také Lisabon.
Mgr. Radmila Šrajerová

Mobility PT – popis navštívených farem, Bára Dostálová, 1. L, Petra Nedvídková, 2. L – zde.  Popis navštívených farem od Kamila Kramného – včelař, zástupce Natura Opava – zde.
Portugalsko – Bára Dostálová – zde, Program mobility – zde.  Prezentace, J. Vlček –  zde.

MOBILITA BULHARSKO – PROJEKT AGROPUZZLE 3. – PROGRAM ERASMUS+

Setkání  v bulharské partnerské univerzitě proběhlo ve dnech 21. – 29. dubna 2018. Za zemědělku se zúčastnilo 6 osob. Zemědělská univerzita v Ruse pro nás připravila bohatý program zaměřený především na ukázky dobré praxe v oboru živočišné výroby – chov skotu, ovcí, koz, buvolů, včel, výzkumný chovatelský ústav v oblasti Troyan. Prohlédli jsme si také univerzitu a ovocné školky. Další a poslední projektové setkání proběhne koncem května v Rumunsku, v Bukurešti a  následně v Transylvánii.

Více fotografií – zde.
Popisy mobility od studentů ke stažení:  M. Rakowski – zde, M. Zdrálek – zde, T. Benešová a M. Tvarůžková – zde,
Program mobility – zde.

MOBILITA RUMUNSKO  – PROJEKT AGROPUZZLE 3. – PROGRAM ERASMUS+

Více fotografií – zde.
Program mobility – zde,
Popisy mobility od studentů ke stažení: M. Vícha – zde, V. Kozelková – zde, T. Królová, O. Ihn – zde.

Rumunsko, země dokonalých protikladů

Přesně tam jsme se vypravili s MSŠZe a VOŠ Opava v rámci projektu: Erasmus+, Agropuzzle 3. Studenti zemědělky, Veronika Kozelková a Martin Vícha z prvního ročníku a Tereza Królová a Ondřej Ihn z třetího ročníku přírodovědného lycea, byli vybráni v rámci skvělého prospěchu a výsledků zeměpisné olympiády, doprovodili nás 2 pedagogové. Cesta byla dlouhá, a tak jsme měli zastávku i v maďarském Szegedi, kde jsme si odpočinuli a  navštívili místní aquapark. A co jsme vůbec v Rumunsku viděli a co jsme si z toho odnesli? Navštívili jsme například hrad Bran, také známý jako Drákulův hrad, nebo Rašnovskou citadelu, kam nás vzal rašnovský magistrát. Díky projektu jsme měli možnost nahlédnout do místního zemědělství. Viděli jsme farmy různého odvětví – od farem na zeleninu (Happy vegetables), borůvky (Merry berry) a jiné ovoce až po chov krůt, pstruhů nebo krav ať už na maso nebo na mléko. A že to bylo něco, dostávali jsme i ochutnávky a zároveň se dozvěděli mnoho rad ohledně pěstování rostlin. Také jsme se podívali do medvědí rezervace, kde zachraňují medvědy ze špatných podmínek. Naopak v městech Brasov a Rasnov jsme navštívili radnice a dozvěděli se různé zajímavosti přímo od zástupců těchto měst. Díky projektu jsme poznali mnoho skvělých lidí i z jiných států – Rumunska, Bulharska, Španělska nebo i z Polska. Týden strávený v cizině nám rozhodně dal mnoho zkušeností a hlavně zážitků, které nám už nikdo nevezme.
Veronika Kozelková, 1.ročník Přírodovědného lycea

Rumunská mobilita byla posledním setkáním projektu Agropuzzle 3., který koordinuje opavská zemědělka, je zaměřený na zemědělské podnikání, lokální produkci a malé rodinné farmy. Partneři jsou z ČR 2 (zemědělka a Natura Opava), Polska (Agrární komora Opole), Portugalska (RU.DE – Agentura pro rozvoj venkova v Covilze), Španělska (ESNEPI –  Agentura pro rozvoj venkova v Pyrenejích), Rumunska (Agronomická univerzita v Bukurešti) a Bulharska (Univerzita v Ruse). Mobility probíhaly v CZ, ES, PT, BG a RO. Projekt je dvouletý, začal v roce 2016 a nyní končí. Byla to pro nás vynikající příležitost vidět příklady dobré praxe v zemědělství a inspirovat se v naší práci díky programu Erasmus+. Není to naší jedinou aktivitou tohoto programu, čeká nás v červenci mezinárodní setkání nového partnerského včelařského projektu v Opavě a na podzim také již čtvrtá řecká stáž v olivovém háji v Preveze. Všichni se již na to těšíme.
Mgr. Radmila Šrajerováguarantee of international exchanges

Hláska 09/2018

Elektronický časopis projektu
ke stažení:
Česko No 1 No 2
Španělsko No 3 No 4
Portugalsko No 5 No 6
Bulharsko No 7 No 8
Rumunsko No 9 No 10

 

 
     
     
     
     
     
Mládež v akci – Výměny mládeže – Tanz, die Quelle der Kultur 2012 MWD/2012/R2/A11/W/0026 Taneční setkání s polskou katowickou školou v Ustróni, kde se studenti učili tančit a mluvit německy – 15 + 2 os.

Studenti MSŠZe a VOŠ Opava jsou zpátky z Polska

Během 28. 9. až 4. 10. 2012 byla skupina čtrnácti studentů se dvěma učiteli v polské Ustroni, kde se společně se studenty z Katowického soukromého lycea učili společenský tanec a zlepšovali si vědomosti z německého jazyka.
Šest dívek a osm chlapců z České republiky se družilo s polskou mládeží při energiizérech, tanci, ale i při návštěvě 4D kina a projížďky po okolí v bryčce tažené koňmi. Každý večer byl věnován jedné zemi, kdy si skupina studentů připravila powerpointovou prezentaci a typické pohoštění dané země. Takto jsem se blíže seznámili s USA, Německem, ČR, Polskem a Anglií. Poslední večer byl v katowické škole ples nejen pro účastníky projektu, ale i místní studenty. První část plesu byla oficiální, kde česko-polské páry předvedly, co se přes týden naučily, přičemž je pozorovali jejich rodiče a učitelé. Druhá část byla spíše zábavná, připojili se i ostatní studenti a místní mládež a tancovalo se a tancovalo …
Vrátili jsem se všichni živí a zdraví, i přes večerní nepřízeň počasí.
M. Růžičková

Program setkání Energizéry
Popis setkani (Toporská) Fotografie ze setkání – zde.
Mládež v akci – Výměny mládeže – Komunitné hospodarenie – 2013 Kemp mládeže poblíž slovenských Levic ve vesnici Málaš – téma kempu je Sociální zemědělství a začlenění znevýhodněných osob do života farmy 15 + 2 os.

Mládež v akci – Slovensko – komunitné hospodarenie
V termínu od 30. 8. – 5. 9. 2013 se studenti a pedagogové naší školy zúčastnili mezinárodního kempu mládeže na Slovensku v obci Málaš. Součástí programu byly přednášky o tradičních i netradičních formách zemědělství, rozvoji venkova, konzultace s psychologem o začlenění znevýhodněných skupin lidí do života na farmě a také workshopy pro práci s vlnou – česání a předení. V rámci exkurzí jsme navštívili Topolčianky a Státní hřebčín, Podhájskou s termálními prameny, Pohronský Ruskov a Jur nad Hronom. Fotografie z kempu – zde.

Fruitfarming – role of traditional fruit farming in regional development – 2015-1-CZ01-KA202-013923, program: Erasmus+ KA2 – Projekt spolupráce v odborném vzdělávání, koordinátor: Natura Opava

erasmus+logo_mic

Projekt spolupráce v odborném vzdělávání , koordinátor: Natura Opava
2015-1-CZ01-KA202-013923, projektové období: 2015-2017
budget: 14.940,-eur, partneři: CZ, PL, RO, PT

Je to projekt o ovocnářské tradici zúčastněných zemí, o tradičních ovocných odrůdách a tvoření pracovních materiálů pro ovocnářství
harmonogram: 06/2016 mobilita RO, 09/2016 mobilita CZ, 04/2017 mobilita PL, 06/2017 mobilita PT

6. – 12. 6. 2017
Na začátku června proběhla poslední mobilita ovocnářského partnerského projektu Fruitfarming. Zúčastnilo se jí 5 studentů a 2 pedagogové naší školy. Měli jsme možnost si prohlédnou velké množství ovocných sadů, hlavně třešně, broskve a meruňky, ale také rarity jako byla rybízová či borůvková plantáž. Součástí mobility bylo prezentování projektu na mezinárodní konferenci AgriUrban v městečku Fundao a také účast na festivalu třešní. Na závěr jsme vyhodnotili s partnery z PT, RO a PL průběh projektu a dohodli se na pokračování společné spolupráce i v budoucnu.

Popisy aktivity studentů ke stažení zde:
Šimon Pokorný Hanka Režnarová Martin Rakowski

 

9. – 15. 6. 2016
Je 9. června 2016 a my musíme vstávat v nekřesťanskou hodinu, abychom mohli vyjet na naší cestu do Rumunska. Během neuvěřitelně krátkého týdne jsme stihli navštívit několik ovocnářských farem, agronomickou univerzitu v Bukurešti, kde jsme se účastnili mezinárodní vědecké konference a mnoho dalších zajímavých míst jako jsou muzea a pravoslavné kostely. Prošli jsme si pracoviště a sady výzkumného institutu v Pitesti a můžeme potvrdit kvalitu jejich ovoce. Vyšlapali jsme 1 478 schodů na Drákulovu pevnost (Poinari castle), viděli jsme, jak to chodí v klášteře, kde hospodaří na statku 9 jeptišek. Potkali jsme iron-mana u jezera Vidraru, zahráli jsme si mezinárodní fotbal a poznali jsme místní krajinu a její obyvatele. Mobility se zúčastnili 3 studenti z lycea a 2 pedagogové školy.
Hana Režnarová, 2. L

 

19. – 23. 9. 2016 – Mobilita CZ
České mobility mezinárodního projektu Fruitfarming v září se zúčastnilo 15 zahraničních účastníků z RO, PT a PL, 5 zástupců Natura Opava a  16 studentů a 3 pedagogové naší školy. Bylo to už druhé setkání projektu, první proběhlo v červnu v Rumunsku. Těžištěm projektu je ovocnářství našeho regionu, proto jsme navštívili naše přední odborníky v tomto oboru – Lokoč, Dovala, Přasličák a jejich sady, prohlédli jsme si místa, kde se ovoce zpracovává a také ovocnou školku Školního statku Opava. Školními skleníky a ovocnou školkou nás provedli Ing.Arnošt Klein, ředitel Školního statku Opava i MSŠZe a VOŠ Opava a Jan Weiss, který zajišťuje činnost tohoto pracoviště a je nositelem nápadu zeleninových bedýnek.

Program mobility v ČR – zde!
Brožura mobility Opava ke stažení –zde!

24. – 28. 4. 2017 – Mobilita POLSKO
Proběhlo setkání zástupců opavské zemědělky, Natury Opava, polské partnerské školy z Kedziedrzyna- Koźle, agrární univerzity z rumunské Bukurešti a portugalské agentury pro rozvoj venkova RUDE. Po přivítání v partnerské škole jsme se všichni přesunuli na SV Polska do Supraślu, na hranice s Běloruskem. Součástí programu byly ukázkové farmy – pěstování borůvek, aronie, bylinek, chov zubrů, exkurze v Bělověžském pralese a v Bialymstoku. Naši školu reprezentovalo 8 zástupců. Více fotografií – zde!

 

Erasmus+ Agropractice IV. 2016-1-CZ01-KA102-022861 – program : Erasmus+ KA1 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání, je projekt o zemědělské praxi studentů v řecké Preveze

erasmus+logo_mic

Program : Erasmus+ KA1 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání , koordinátor: MSŠZe a VOŠ Opava
2016-1-CZ01-KA102-022861
Projektové období: 2016-2017, budget:55.006,-eur, partneři: CZ, GR (farma Eleni Andronikidu – Preveza )

Je to projekt o zemědělské praxi studentů v řecké Preveze zaměřené na pěstování plodové zeleniny a lokálních produktů, proběhnou 2 dvoutýdenní stáže – vždy 13 žáků a 2 pedagogové, říjen 2016 a říjen 2017

Opavský přírodovědný zpravodaj, listopad 2016

                                                                          Řecko 2016

Více fotografií najdete – zde.
Deníky praxe v Řecku – deník1,  deník2,  deník3,  deník4.

 

                                                                        Řecko 2017

Více fotografií najdete – zde.
Deníky praxe v Řecku – deník1,  deník2,  deník3,  deník4,  deník5

Erasmus+KA1 Odborné vzdělávání – Agropractice V.– 2017-1-CZ01-KA102-034593 Projektové období je 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019 – budou realizovány 2 běhy zahraničních praxí v oboru zemědělství, zaměření na pěstování plodové zeleniny a oliv – více zde.
erasmus logo

 

Program : Erasmus+ KA1 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání, koordinátor: MSŠZe a VOŠ Opava
2017-1-CZ01-KA102-034593
Projektové období: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019 – budou realizovány 2 běhy zahraničních praxí v oboru zemědělství, zaměření na pěstování plodové zeleniny a oliv.

Řecko 2018
13. – 29. 10. 2018

Erasmus+ CIVEEL – Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce Číslo projektu: 2017-1-FR01-KA202-037241

 

 

 

 

 

 

Popis projektu:
Projekt je realizován za podpory Evropské unie v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Naše škola je partnerem projektu spolupráce tří zemí – Francie (region Grand Est), Polska (region Wojewodztwo Lubelskie) a České republiky (Moravskoslezský kraj).

Cílem projektu je zapojit žáky a učně v oblasti praktického vzdělávání formou mobilit realizovaných u jedné z partnerských škol stejného odborného zaměření v každé ze zúčastněných zemí.

 

1.  mobilita učitelů Francie – Bar le Duc

Ve dnech 5. – 7. 12. 2017 proběhla 1. mobilita učitelů v partnerské školy EPL AGRO ve francouzském městě Bar le Duc. Cílem mobility bylo seznámení se vzdělávacím programem školy, vybavením a zařízením školy. Uskutečnily se návštěvy odborných pracovišť – provozu na zpracování masa, , školní farmy, stájí a jezdecké školy ve městě Verdun, minipivovaru, regionální prodejny lokálních výrobců zemědělských produktů…

Následující aktivitou projektu bude v únoru 2018 mobilita zahraničních učitelů v Moravskoslezském kraji.

 

2.  mobilita učitelů z Francie  – Opava

Ve dnech 13. – 15. 2. 2018 proběhla 2. mobilita učitelů v partnerské škole v Opavě. Za francouzskou školu se zúčastnili 4 učitelé. Cílem mobility bylo seznámení se  vzdělávacím programem naší školy, vybavením a zařízením školy. Uskutečnily se návštěvy odborných pracovišť – školního statku, drobnochovu,  nových fóliovníků, mechanizačních hal, prodejny  a specializovaných laboratoří.

Hlavními body programu byly návštěvy našich partnerů z oblasti zemědělství, proběhly exkurze v ZD Kylešovice a ZD Uhlířov včetně ukázky jejich nových bioplynových stanic, navštívili jsme soukromou farmu Grim a jejich muzeum, součástí programu byla také návštěva hřebčína v Albertovci.

S Opavou a naším regionem se měli partneři možnost seznámit během prohlídky centra Opavy, následnou návštěvou Slezského muzea, ve čtvrtek  jsme uskutečnili návštěvu Dolních Vítkovic včetně některých expozic.

Ve dnech 4. – 5. 6. 2018 proběhlo v Moravskoslezském kraji setkání regionálních koordinátorů v rámci projektu CIVEEL – více zde.

 


Mobilita žáků a učitelů školy u partnerské školy EPL AGRO v Bar le Duc – Francie

Ve dnech 7. – 13. 10. 2018 proběhla mobilita žáků a učitelů  v partnerské škole EPL AGRO v Bar le Duc, která navazovala na mobilitu učitelů z prosince 2017. Jednalo se o dva dny cestování a 5 – ti denní pobyt s programem v partnerské škole. Za naši školu se zúčastnilo 5 žáků – dva z oboru Zemědělec – farmář a tři z oboru Agropodnikání + dva učitelé školy. Cílem mobility bylo seznámení se vzdělávacím programem  školy a především účast v praktické výuce školy a jejích partnerských institucí. Během pobytu jsme měli možnost se seznámit se vzdělávacím programem školy, navštívili jsme výuku ve třídách – anglický jazyk, sociálně – kulturní vzdělávání, odborný výcvik. Z praktického hlediska jsme se účastnili výuky v oblastech, které byly pro naše žáky nové – zpracování masa, agility pro psy a výcviku koní v jezdecké škole EPL AGRO ve Verdun. Z aktivit, které jsou pro obě partnerské školy podobné jsme se zúčastnili výuky na školní farmě – chov zvířat, mechanizační práce, jízda traktorem s vlečkou atd. (viz program mobility). Součástí aktivit byly také kulturní a společenské akce, navštívili jsme památky měst Bar le Duc a Verdun, vápencové jeskyně v Pays du Borrois a taktéž probíhaly večerní sportovní aktivity. Žáci si také měli možnost procvičit praktickou znalost anglického jazyka během schůzek se svými francouzskými vrstevníky.

Program mobility – zde.
Více fotografií – zde.

 

 

Mobilita žáků a učitelů z partnerské školy EPL AGRO z Bar Le Duc – Česká republika

Ve dnech 25. – 29. 3. 2019 naši školu navštívilo 5 žáků a 2 učitelé z partnerské školy EPL AGRO z Francie. Tato mobilita navazovala na návštěvu žáků a učitelů naší školy ve Francii z října loňského roku. Jednalo se o 5 – ti denní pobyt s programem v naší škole, dva dny navíc byly určeny pro cestování z Francie a zpět. Pro naše partnery jsme si připravili program, jehož základem byla účast v praktické výuce společně se žáky naší školy, druhou část pracovního programu tvořily exkurze, převážně v zemědělských podnicích z našeho regionu a také návštěvy zajímavých míst. Navštívili jsme např. biofarmu na Kružberku, Kružberskou přehradu, ZD Hraničář v Loděnici, vesnici roku Úvalno, kozí farmu taktéž v Úvalnu, muzeum Slezský venkov a další místa. Z hlediska praktické výuky v naší škole žáci z Francie absolvovali výuku v mechanizační hale, ve školním fóliovníku, pracovali na školním statku při chovu drobných zvířat, zúčastnili se prací našeho včelařského kroužku, měli možnost si zkusit jízdu zručnosti s traktorem a vlečkou a absolvovali 2 hodiny výuky anglického jazyka (viz program mobility). Připravili jsme také kulturní a společenský program, navštívili jsme Slezské muzeum v Opavě, Dolní oblast Vítkovic a důl Landek v Ostravě.

Program mobility – zde.
Více fotografií – zde.


Video z mobility v Opavě v březnu 2019


Video ze závěrečného setkání v srpnu 2019

Erasmus+ KA2 – Beekeeping – 2017-1-CZ01-KA202-035552, – Včelařství a jeho role v ekologii krajiny a rozvoji venkova

Popis projektu: Včelařství a jeho role v ekologii krajiny a rozvoji venkova

Projekt spolupráce v odborném vzdělávání, koordinátor: Natura Opava
partneři
– CZ (MSŠZe a VOŠ, Opava),
–  PL (Agrární komora Opole),
– RO ( zemědělská univerzita Bukurešť),
– BG ( zemědělská univerzita Ruse),
– PT ( Agentura pro rozvoj venkova RU.DE),
– Azorské ostrovy (Agentura pro rozvoj venkova ARDE).

 

Projekt je zaměřen na včelařství. Všechny výstupy projektu a popisy jednotlivých mobilit najdete –  zde.

Ve dnech od 11. do 17. listopadu 2018 se skupina 7 studentů spolu s 2 pedagogy vydali poznávat nejenom výrobu medu a chování včel, ale také poznat místa významná pro trh, ekonomiku a nádhernou přírodu na Azorských ostrovech, kde se k nim přidala Natura Opava a ujala se jich Portugalská agentura pro rozvoj venkova ARDE. Začátek mobility byl ve městě Lagoa, kde je jedna ze dvou továren na keramické nádobí na ostrovech, dále měli studenti možnost vidět, jak se vaří tradiční jídlo, cozido, v zemi poblíž vesnice Furnas, kde si prohlídli vřídla a ochutnali minerální vodu bohatou na železo. Den ve vesnici zakončili prohlídkou botanické zahrady Terra Nostra Park a koupáním se v termálních pramenech. Pokračování probíhalo ve městě Ribeira Grande, kde navštívili čajovou plantáž, likérku A Mulher de Capote. Po ukončení prohlídek se vydali na jednu z místních včelích farem, ale ještě předtím se zastavili v chráněné oblasti Ribeira dos Caldeirões. Den byl zakončen večerním koupáním v horkých vodách ve Furnasu a typickým chlebem ,,bolo Lêvedo”. Další den byl trochu odpočinkový, poté co měli prohlídku města Ribeira Grande se vydali na vyhlídku nad Lagoa do Fogo a před obědem si dali horkou koupel v Caldeira Velha, po obědě měli volno, někteří se šli vykoupat do Atlantiku. Čtvrtek byl zahájen v ananasových plantážích Ana Arruda, na další zastávce měli možnost pozorovat extrakci medu a dozvědět se něco málo o Azorských včelách. Další zastávkou byl Lagoa Azul, obrovský kráter, kde jsou dvě jezera, modré a zelené. Po obědě, v místní vesnici, dostali čas na menší procházku kolem modrého jezera. Následnou zastávkou se stala továrna na mléko, Unileite ve vesnici Arrifes, kde se dozvěděli vše o výrobním procesu mléka a sýru, samozřejmě nechyběla ani ochutnávka sýrů. Po večeři měli studenti šanci spatřit typické tance Azorských ostrovů. Poslední den mobility byl započat ve středisku na oddělení, které se zabývá včelami, zde se jich ujali dva zaměstnanci a udělali jim přednášku o včelách, jejich nemocech, úlech a o tom, jak se může někdo stát včelařem. Posledními zastávkami byla botanická zahrada ,,José do Canto” a židovská synagoga, zde měli možnost se dozvědět o židovské historii na Azorských ostrovech. Touto poslední zastávkou mobilita skončila.
(Ondřej Kudla, 2. L)

Další fotografie z mobility – zde.
Deníky praxe:

Ondřej Kudla, 2. L   – zde Anna Gregořicová, 4. L  – zde
Honza Valík, 4. L – zde Marek Fešar, 1. VOŠ – zde
Snímky prezentace – zde

 Fotografie z mobility, 05/2019 – Rumunsko – zde.

                                           Včelařství, ročník 72, červen 2019, mobilita v Bulharsku

Fotografie z mobility, 065/2019 – Bulharsko – zde.

Erasmus+ KA1 Odborné vzdělávání Agropractice 6. 2018-1-CZ01-KA102-047423 Projektové období 1. 6. 2018 – 30. 8. 2021

EU NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH WEBU

Erasmus+ KA1 Odborné vzdělávání Agropractice 6.
2018-1-CZ01-KA102-047423
Projektové období 1. 6. 2018 – 30. 8. 2021 – byly realizovány 2 běhy zahraničních praxí v oboru zemědělství, zaměření na pěstování plodové zeleniny a oliv.
Říjen 2019 – odborná praxe pro 13 žáků a 2 pedagogy v Řecku
Srpen 2021 – odborná praxe pro 13 žáků a 2 pedagogy v Řecku (výměna za původně plánované Španělsko).
Zaměření na pěstování zeleniny, malé rodinné farmy a sklizeň oliv.
Obsahuje rovněž 2 stáže odborníka, řecké farmářky Eleni Andronikidu na jaře 03/2019 a na podzim 09/2019.

Stáž 03/2019

Deníky praxe v Řecku – deník1, deník2deník3,  deník4
Více fotografií Řecko – podzim 2019 – zde.

Stáž 09/2019
Rozvrh – září 2019

Deníky z praxe v Řecku 2021 zde: 1. Deník praxe Řecko 20212. Deník praxe Řecko 20213. Deník praxe Řecko 2021 , 4. Deník praxe Řecko 2021

Fotogalerie níže.

 

Erasmus+KA1 Odborné vzdělávání Agropractice 7. –2019-1-CZ01-KA102-060287. Projektové období je 30. 10. 2019 – 29. 6. 2022

EU NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH WEBU

Erasmus+ KA1 Odborné vzdělávání Agropractice 7.

2018-1-CZ01-KA102-047423
Projektové období 30.10.2019 – 29. 6. 2022 – byly realizovány 2 běhy zahraničních praxí v oboru zemědělství, zaměření na pěstování plodové zeleniny a oliv.
Říjen 2021 – odborná praxe pro 29 žáků a 2 pedagogy v Řecku.

Zaměření na pěstování zeleniny, malé rodinné farmy a sklizeň oliv.
Obsahuje rovněž 2 stáže odborníka, řecké farmářky Eleni Andronikidu v září 2020 a září 2021.

Deníky praxe: 1. Deník praxe AP72. Deník praxe AP7 ; 3. Deník praxe AP74.Deník praxe říjen2021 ; 5. Deník praxe AP7 ; 6. Deník praxe AP7 ; 7. Deník praxe AP7

Erasmus+ KA1 Odborné vzdělávání Agropractice 8. - 2020-1-CZ01-KA102-077125. Projektové období 10. 11. 2020 – 9. 6. 2023
erasmus logo
EU NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH WEBU

Erasmus+ KA1 Odborné vzdělávání Agropractice 8.

2020-1-CZ01-KA102-077125
Projektové období 10.11.2020 – 9. 6. 2023 – budou realizovány 2 běhy zahraničních praxí v oboru zemědělství, zaměření na pěstování plodové zeleniny a oliv.
26.4. – 11.5.2022 – jarní odborná praxe pro 13 žáků a 2 pedagogy v Řecku, zaměření na pěstování plodové zeleniny, práce ve sklenících.

Deníky praxe: Deník praxe 1 – AP8, Deník praxe 2 – AP8, Deník praxe 3 – AP8

29.9. – 14.10.2022 – podzimní odborná praxe pro 13 žáků a 2 pedagogy v Řecku, zaměření na sklizeň oliv a údržbu olivového háje.

Celkové zaměření na biofarmaření,lokální produkci a rodinné zemědělství.
Obsahuje rovněž 2 stáže odborníka, řecké farmářky Eleni Andronikidu v dubnu 2022 (28.3. -8.4.2022) a září 2022 (12.-23.9.2022).

ROZVRH ELENI ANDRONIKIDU – jaro 2022

FOTOGALERIE JARO 2022:

Běh PODZIM 2022

Deníky praxe: Deník praxe 4 – AP8 ; Deník praxe 5 – AP8 ; Deník praxe 6 – AP8Deník praxe 7 – AP8

ROZVRH ELENI ANDRONIKIDU – podzim 2022

FOTOGALERIE PODZIM 2022:

Erasmus+ KA2 Odborné vzdělávání Agropuzzle 4. – 2018-1-PL01-KA202- 050943. Projektové období je 1. 9. 2018 – 30. 6. 2021.

Erasmus plusEU NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH WEBU

Erasmus+KA2 Odborné vzdělávání Agropuzzle 4

http://www.agropuzzle4.eu/
Reg. nr. projektu: 2018-1-PL01-KA202- 050943
Projektové období je 1. 9. 2018 – 30. 6. 2021
V roce 2018 proběhla kontraktace a v únoru 2019 setkání koordinátorů v PL ( Opole), září 2019 mobilita PL převážně v oblasti Supraślu, říjen 2021 mobilita ES, kdy jsme projeli velkou část Španělska. Mobilita na Francouzské Guyaně se kvůli covidu neuskutečnila. Zaměření projektu bylo zemědělství partnerských zemí a především pěstování léčivých a aromatických rostlin.

Project meeting schedule Poland: Agropuzzle+4_schedule_Podlasie

Project meeting schedule Spain: Boletín Spanish mobility oct 2021

Project meeting schedule Supraśl: Mobilita Polsko- Supraśl

http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/projekt-agropuzzle-4.

Erasmus+ KA1 Školní vzdělávání Podpora profesního portfolia 2018-1-CZ01-KA101-047342. Projektové období je 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020 – v průběhu léta 06-08/2019 bylo realizováno 9 učitelských stáží (1 metodická ve španělské Malaze, 2 jazykové v anglickém Oxfordu, 5 stáží v irském Corku – z toho 2 metodické zaměřené na irské reálie a 3 jazykové a 1 jazyková stáž v rakouském Salzburgu).
 

Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, příspěvková organizace, Opava je od 1. 02. 2020 zařazena do projektu OP VVV
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“.

 

Výše částky schválené podpory:  1 417 157 Kč
Řídící orgán OPVV: MŠMT ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016711
Název projektu:
 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016711 Protěž
Datum zahájení fyzické realizace projektu:
 01. 02. 2020
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2022
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablona personální podpory – kariérový poradce
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky
 • Zájmové kluby
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení
Erasmus+ KA1 Školní vzdělávání Jazykové portfolio 2019-1-CZ01-KA101-060248 Projektové období 1. 10. 2019 – 31. 10. 2021

Spolufinancováno z programu Erasmus+

Byly realizovány 2 běhy zahraničních jazykových stáží pedagogů naší školy, se zaměřením na oborovou výuku a jazykovou praxi.

06-08/ 2020 – jazyková stáž 4 vyučujících na Maltě – všeobecná angličtina

06-08/ 2021 – jazyková stáž 5 vyučujících na Kypru – všeobecná angličtina a 1 pedagog v italské Taormině – všeobecná italština.

EU NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH WEBU

PROJEKTY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Operační program: Spravedlivá transformace

Název projektu: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

reg.č. projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

Jedná se o partnerský projekt. Nositelem a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj, který je garantem financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajišťují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK.

Na Masarykově střední škole zemědělské a přírodovědné, příspěvková organizace, bude vybudována školní firma (reálná farma, kterou budou provozně a ekonomicky řídit žáci školy). 

V rámci projektu dále vznikne podnikatelský inkubátor, kdy žáci budou mít možnost se seznámit s úspěšnými projekty v oblasti zemědělství a zpracovatelského průmyslu.

Škola a její učitelé budou zapojeni do tvorby eduboxů a to především v oblasti precizního zemědělství, kdy budou vytvořeny on-line výukové materiály, pro potřeby krajského vzdělávání v zemědělské oblasti. Základem tohoto vzdělávání budou vzdělávací moduly, vždy na dané téma, kdy každé téma bude rozděleno podle úrovně znalostí dané problematiky (od začátečníka pro pokročilého). Každý uživatel, žák i vyučující si tak může vybrat podle své potřeby. 

 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)

OKAPII

Registrační číslo projektu:      CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Datum zahájení projektu:      1. 7. 2021

Datum ukončení projektu:     30. 11. 2023

Celkové způsobilé výdaje MSŠZe a VOŠ Opava:      13 004 166 Kč

Aktivity projektu

Realizované aktivity – květen 2023 ; Realizované aktivity – duben 2023 ; Realizované aktivity – březen 2023 ; Realizované aktivity – únor 2023 ; Realizované aktivity – leden 2023Realizované aktivity – listopad 2022 ; Realizované aktivity – říjen 2022 ; Realizované aktivity – září 2022 ; Realizované aktivity – červen 2022; Realizované aktivity-květen 2022 ; Realizované aktivity-duben 2022 ; Realizované aktivity-březen 2022 ; Realizované aktivity – únor 2022 ; Realizované aktivity-leden 2022 ; Realizované aktivity-prosinec 2021Realizované aktivity – listopad 2021 ; Realizované aktivity – říjen 2021 ; Realizované aktivity – září 2021

Popis projektu:

Projekt vychází z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, který analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce v Moravskoslezském kraji se zaměřením na vzdělávání v oblastech definovaných výzvou Implementace krajských akčních plánů II.

Cílem projektu je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na  zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání

 • Realizátory 70 typů aktivit bude MSK a 96 partnerů, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž KVIC, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Dolní oblast Vítkovice, Mensa České republiky a další vzdělávací instituce
 • Bude vybudováno a dovybaveno celkem 128 odborných učeben, laboratoří, dílen
 • Kromě partnerů bude přímo zapojeno 162 zaměstnavatelů a 257 škol
 • Předpokládáme zapojení 21 000 dětí, žáků a studentů (VOŠ i VŠ) a 6 500 pedagogických pracovníků škol

Zapojení v projektu

Masarykova střední škola a Vyšší odborná škola v Opavě je partnerem projektu.

Realizované aktivity:

 • KA Podpora odborného vzdělávání
  • o1 Vybavení/investice
  • o2 Vzdělávání pedagogů – zaměření na osobnostní rozvoj a pedagogiku
  • o3 Vzdělávání učitelů – odbornost
  • o5 Centra praktického vyučování
  • o7 Žák ve firmě
  • o8 Firma ve škole
  • o9 Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků

V rámci této klíčové aktivity budou dovybaveny dílny a odborné laboratoře biologie a fyziky. Budou proškoleni učitelé ve své odbornosti, proběhnou krátkodobé stáže pedagogů na pracovištích zaměstnavatelů. Na škole vzniknou čtyři centra praktického vyučování – Centrum malé zemědělské, zahradnické a manipulační techniky, Centrum precizního zemědělství, Centrum pěstování rostlin, chovu zvířat a zemědělské techniky a Centrum zahradnictví

Žáci školy budou pravidelně navštěvovat spolupracující firmy, seznamovat se s novými technologiemi na pracovišti zaměstnavatelů. Odborníci z praxe se budou podílet na výuce žáků v hodinách odborných předmětů.

 • KA Podpora polytechnického vzdělávání
  • p1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky
  • p3 Spolupráce ze ZŠ/MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
  • p4 Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli
  • p5 Projektové dny/výjezdy žáků
  • p6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
  • p7 Kroužky pro žáky ZŠ

V rámci této klíčové aktivity bude rozšířena spolupráce se ZŠ a to v oblasti výuky předmětu Biologie, Chemie, Fyziky a Pracovní činnosti na pracovištích SŠ a realizaci workshopů zaměřených na pracovní profese ve spolupráci se zaměstnavateli. Pro žáky SŠ jsou připraveny tři kroužky: Přírodovědný kroužek, Kroužek odborných předmětů a Včelařský kroužek. Pro žáky ZŠ jsou připraveny dva kroužky: Kroužek zemědělských znalostí a Kroužek přírodních věd.

 • KA Podpora kariérového poradenství
  • k1 Vznik Centra kariérového poradenství
  • k4 Motivační workshop pro žáky 1. ročníků

V oblasti kariérového poradenství vznikne na škole Centrum kariérového poradenství. Hlavním úkolem centra bude práce s žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání.

 • KA Rozvoj výuky cizích jazyků
  • j2 Prezentiáda
  • j3 Den ve firmách
  • j4 Kroužky cizího jazyka

V oblasti rozvoje cizího jazyka se zaměříme na rozvíjení odborného jazyka ve spolupráci s odborníky z praxe. Dojde také k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborných předmětů, např. exkurzemi ve firmách v anglickém jazyce nebo realizací přehlídek prezentací se odbornou tématikou.

Pro žáky SŠ je připraven Kroužek cizího jazyka.

 • KA Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • g3 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
  • g4 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

V rámci této aktivity budou realizovány dva kroužky: Kroužek literární a mediální tvorby a Kroužek podpory matematické gramotnosti. Vznikne také Žákovský studijní klub s knihovnou a studovnou.

Realizační tým

NÁZEV POZICE

JMÉNO

E-MAIL

Hlavní koordinátor                 a metodik aktivit

Mgr. Jana Stříbná

jana.stribna@zemedelka-opava.cz

Ekonom

Ing. Veronika Bátorová

veronika.batorova@zemedelka-opava.cz

Koordinátor investic              a vybavení

Mgr. Jiří Zapletal

jiri.zapletal@zemedelka-opava.cz

Odborní garanti klíčových aktivit

KA O – Mgr. Vlastimil Dluhoš

vlastimil.dluhos@zemedelka-opava.cz

KA K – Ing. Martina Kupková

martina.kupkova@zemedelka-opava.cz

KA P – Mgr. Zuzana Šimečková

zuzana.simeckova@zemedelka-opava.cz

KA G – Mgr. Veronika Žurková

veronika.zurkova@zemedelka-opava.cz

KA J – Mgr. Martina Drastíková

martina.drastikova@zemedelka-opava.cz

 Spolupracující školy

ZŠ Kobeřice

ZŠ Opava, Englišova

MŠ Sedmikrásky, Opava

ZŠ TGM, Opava

ZŠ Krnov, Dvořákův okruh

ZŠ Mladecko

 

Seznam spolupracujících firem

Chlebiš s.r.o.

Cleverfarm,.a.s.

Agrotrans Otice s.r.o.

1.Slezská strojní, a.s.

BV Technika a.s.

Strom Praha, s.r.o.

1. Hradecká zemědělská a.s.

PASIČ spol. s r.o.

ZD Loděnice

AGRI-PRECISION s.r.o.

MEDOX, s.r.o.

AGRIMEX Brumovice s. r. o.

CETA s.r.o.

AGRO CS a. s.

Terezie Dedková

HORSE AGRO, s.r.o.

Zemědělská a.s. Opava – Kylešovice

Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice

Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou

F – AGRO CZ, s.r.o.

NAVOS, a.s.

Hřebčín HF Velké Hoštice, z.s.

Jezdecký klub PROHORSES, z.s.

BEST, spol. s r.o

PASIČ spol. s r.o.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování žáků škol
Šablony pro SŠ a VOŠ II
 

Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, příspěvková organizace, Opava je od 1. 02. 2020 zařazena do projektu OP VVV
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“.

 

Výše částky schválené podpory:  1 417 157 Kč
Řídící orgán OPVV: MŠMT ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016711
Název projektu:
 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016711 Protěž
Datum zahájení fyzické realizace projektu:
 01. 02. 2020
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2022
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablona personální podpory – kariérový poradce
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky
 • Zájmové kluby
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení
Šablony pro SŠ a VOŠ I
 
Název školy: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
Výzva/Hlavní cíl projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: Zjednodušené projekty 02_16_035

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007833
Výše částky schválené podpory: 1 397 742 Kč

Jazykové učebny středních odborných škol

logo_EU

Název projektu:  Jazykové učebny středních odborných škol
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01718
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je dynamický rozvoj výuky jazyků ve vybraných středních odborných školách a dalších aktivit prostřednictvím modernizace a materiálového vybavení jazykových učeben/laboratoří.

Podstatou projektu je prostřednictvím vybavení jazykových učeben/laboratoří na 11 středních odborných školách v Moravskoslezském kraji zvýšit úroveň jazykového vzdělání žáků středních škol. Díky pořízení nového vybavení budou žáci vyučováni v podmínkách, které odrážejí současné trendy ve výuce cizích jazyků. Modernizované učebny/laboratoře budou primárně sloužit pro výuku cizích jazyků žáků škol zapojených do projektu. V odpoledních hodinách, resp. po skončení výuky, budou tyto prostory sloužit pro přípravu žáků na zkoušky k získání jazykových certifikátů či státnic.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15 % celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

Partnerství pro podporu popularizace VaV

PARTNERSTVÍ PRO PODPORU POPULARIZACE VAV

Škola je partnerem projektu „Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky“.

Více informací se dozvíte na http://www.popularizaceapr.cz/

Interaktivní laboratoř chemie

http://interaktivni-chemie.cz/

Angličtina pro chemiky ve výrobě plastů a léčivých přípravků

Projekt „Angličtina pro chemiky ve výrobě plastů a léčivých přípravků.“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0038

  Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
číslo výzvy 2,
název výzvy Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.1,
název prioritní osy Počáteční vzdělávání,
název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

4 936 553,60 Kč

 Projekt zajišťuje lepší adaptabilitu absolventů oborů Chemik operátor – průmyslová chemie a Přírodovědné lyceum v podnicích vyrábějících plasty a léčivé přípravky  zlepšením jejich dovedností v angličtině podle požadavků zaměstnavatelů. Zapojení  zaměstnavatelů jako partnerů a rodilých mluvčích přispěje ke zvýšení motivace žáků  učit se komunikovat v angličtině.

 Skládačka ke stažení v PDF
 www.anglictinaprochemiky.cz

Moderní environmentální vzdělávání v přírodě

 Projekt „Moderní environmentální vzdělávání v přírodě“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0036
Datum realizace projektu: 1. 1. 2010 – 31. 10. 2011
Náklady projektu: 1 900 000,– Kč

Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
číslo výzvy 2,
název výzvy Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.1,
název prioritní osy Počáteční vzdělávání,
název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt je zaměřen na spolupráci žáků a učitelů střední školy a partnerské základní školy s odbornými pracovníky při tvorbě vzdělávacích materiálů v 7 ucelených   oblastech environmentální výuky s využitím potenciálu dendrologicky významného školního parku. Dojde k projektovému vyučování, k tvorbě vzdělávacích modulů zaměřených na expozice přírodnin a odborné průvodcování.

Součástí je také tvorba digitálních prezentací, informačních tabulí s popisy expozic, měnitelných výstav a soutěží, provozování letní učebny v parku a klasické environmentální učebny s množstvím sbírkových materiálů a digitálních záznamů z oblasti přírody pro širokou škálu žáků základních a středních škol.

Projekt je zaměřen na tvůrčí činnost i nevšední možnosti výuky. Vede tak k dalšímu stupni pokroku ve výuce, nejen k tvorbě materiálu a výuce samotné, ale také k jejich prezentaci, propojení základního a středního vzdělávání, k prohlubování rétorických dovedností a odborných znalostí v této důležité oblasti.

  Stránky projektu:

  www.environmentalni-vzdelavani.cz

Moderní škola

Projekt „Moderní škola“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0565
Datum realizace projektu: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
Rozpočet projektu: 1 710 384,– Kč

  Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
číslo výzvy 34
IP oblasti podpory 1.5 – unit costs
název prioritní osy Počáteční vzdělávání
název oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

 

 29. říjen 2012 – Výběrové řízení Nákup ICT techniky
MSŠZe a VOŠ, Opava, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na Nákup ICT techniky.  

NatTech MSK

logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

 

POPIS PROJEKTU

Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
číslo výzvy: 44
název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – IPo – oblast podpory 1.1
název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
částka: 216.655.471,63 Kč

Obsahem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce SŠ a ZŠ navzájem a rovněž spolupráce škol se sociálními partnery, zejména zaměstnavateli a vysokými školami v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Jedná se především o neinvestiční podporu, která je doplněna investicemi v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ v souvislosti s realizací kurikulární reformy. Investiční podpora spočívá v modernizaci a zkvalitnění vybavení odborných učeben a laboratoří v partnerských školách. Neinvestiční podpora je zaměřena na výuku a vybavenost prostor pro výuku a na volno časové aktivity, vzdělávání PP, spolupráci škol. Obecným cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských SŠ a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v MSK. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře, odborné učebny a dílny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských SŠ.

Plakát ke stažení – ZDE

MĚSÍČNÍ PLÁNY AKTIVIT A VÝSTUPY PROJEKTU

Plán aktivit 2013 ke stažení:
zari 2013rijen 2013listopad 2013prosinec 2013

Plán aktivit 2014 ke stažení:
leden 2014unor 2014brezen 2014duben 2014kveten 2014cerven 2014zari 2014rijen 2014listopad 2014prosinec 2014

Plán aktivit 2015 ke stažení:
leden 2015únor 2015březen 2015duben 2015květen 2015, červen 2015

Proběhlé aktivity:
2013 – záříříjenlistopadprosinec
2014 – ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčerveneczáříříjenlistopadprosinec
2015 – ledenúnorbřezendubenkvětenčerven

Výstupy projektu:

Osmotické jevy v buňce Člověk
Uvolňování uhlíku Dopplerův jev
Chemie bez (m)učení Faradayova klec
Archimédův šroub Teslův transformátor
Atmosferický tlak Vodní smršť
Bubliny Zemětřesení

 


REALIZACE PROJEKTU

logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Napít se kozího mléka?
Tato otázka zněla v hlavě mnohých účastníků exkurze z řad lyceistů (3.L) a chemiků (2.C) v úterý  9. 6. 2015. Vyrazili do Beskyd a jejich první zastávkou byla kozí farma Zerlina v Hážovicích (Rožnov pod Radhoštěm). Přivítání bylo vskutku netradiční – pohled na pozadí šesti  zvědavých hnědých krátkosrstých koz, kterým bylo připojováno dojící zařízení, mnohé trochu šokoval. Pochovat si třídenní kůzlátko a vyhánět 50 členné stádo na pastvu se však každému nepoštěstí.
Ekologické hospodaření a chov pro zaměstnance firmy není pouze prací, ale životním stylem. Bylo to znát z jejich chování, z každého jejich slova. Obhospodařují 45 ha pozemků, vyrábějí sýry, jogurty, specializují se na prodej ze dvora a ekoagroturistické aktivity. Při prezentaci kozích bioproduktů se žáci seznámili s jejich výrobou. Nadšení farmáři „nakazili“  zúčastněné tak, že zahodili všechny předsudky a  ochutnávali a ochutnávali.

 


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Vliv chovu ryb na životní prostředí
Dne 5. 6. 2015 byl do výuky environmentální nauky žáků 3. ročníku přírodovědného lycea zapojen odborník z praxe Bc. Jakub Kubačka. Žáci se dověděli zajímavé informace o historii rybníkářství v České republice, o chovu ryb v minulosti a v současné době a vlivu chovu ryb na životní prostředí.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Hlavní město Praha
Žáci 2. ročníku studijního oboru Ekologie a ochrana přírody a žáci 3. ročníku oboru Chemik navštívili ve dnech 2. a 3. června hlavní město Prahu. Po prohlídce historického centra shlédli výstavu Gateway to space, Křižíkovou fontánu, muzeum lega a muzeum voskových figurín.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Workshop
27.-28. 5. 2015 – Žáci učňovského oboru Farmář se zúčastnili dvoudenní akce, která byla zaměřena na návštěvu významných národních firem v oblasti moderní zemědělské techniky. Navštívili firmu Cime, a. s., která se zabývá manipulační technikou a zastupuje firmu Merlo v ČR. Další navštívenou firmou byla firma Dagros, s. r. o., která republikově zastupuje výrobky značky Ropa. Součástí workshopu byla návštěva školního statku středočeského kraje v Poděbradech, kde si žáci a učitelé mohli vyměnit poznatky a zkušenosti z oblasti zemědělského školství.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Moravský kras
Ve dnech 26.-27. 5. navštívili ocenění žáci školy Moravský kras. První den si prohlédli jeskyni Sloupsko-šošůvskou, Balcarku a Punkevní jeskyni, propast Macochu a Arboretum ve Křtinách. Druhý den jedna skupina absolvovala speleologický kurz Rudinským propadáním a druhá skupina navštívila Vida science v Brně. Nakonec si prohlédli výstavu rybích trofejí ve Slavkově u Brna.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Terénní cvičení
Žáci studijního oboru Agropodnikání se zúčastnili ve dnech 11.-12. května terénního cvičení. Navštívili ZOO Lešná, kde absolvovali komentovanou exkurzi na téma: Voda je náš život a vypracovali pracovní listy Zoorallye. Odpoledne se podívali do hřebčína Napajedla. Druhý den následovala komentovaná prohlídka zámeckého parku Lednice, kde adoptovali mladý strom, a prohlédli si skleník. Pak navštívili Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity, kde získali informace o možnostech studia, prohlédli si skleníky a pracovní plochy.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Dny moderní techniky
30. 4. 2015 – Ve spolupráci s partnery v rámci projektu NatTech jsme připravili pro žáky zemědělských oborů přehlídku nejmodernější zemědělské techniky. Dny moderní techniky nám pomohly zrealizovat přední regionální prodejci moderní zemědělské techniky BV TECHNIKA a. s., NAVOS a. s. a 1. SLEZSKÁ STROJNÍ a. s. Žákům byly představeny špičkové stroje firem Case, Steyr, Claas, Krone, Kuhn, Sola, Einbock. Akce byla žáky, učiteli i zástupci firem hodnocena jako výtečná a splnila naše očekávání. Děkujeme spolupořadatelům za perfektní spolupráci. Další fotografie – zde.logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Modernizujeme praktickou výuku
29. duben 2015 – Pro další zkvalitnění praktické výuky jsme pořídili nový moderní stroj, tažené rozmetadlo minerálních hnojiv firmy POMOT. Tyto stroje vyrábí v licenci novozélandské firmy TRANSPREAD. Rozmetadlo škole dodala regionální firma Polagro.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Exkurze do minipivovaru v Ostravě
Ve čtvrtek dne 19. 3. 2015 se 8 žáků třídy 3. C oboru chemik – operátor zúčastnilo exkurze do prvního ostravského hospodského minipivovaru Pivovarský dům v Ostravě. Měli možnost vidět prostory, kde se vaří, kvasí a stáčí vlastní pivo Qásek. Vše bylo doplněno odborným výkladem pana majitele, který se snaží podpořit současný trend zvýšeného zájmu o malé pivovary a živé pivo. Snahou je poukázat na jiné pivní kultury a druhy piva, které u nás nejsou obvyklé, ale ve světě piva tvoří významnou část. V závěru exkurze měli žáci možnost navštívit nově otevřenou pivotéku – prodejnu českých a zahraničních piv a pivních produktů.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Zapojení odborníka z praxe v hodinách biologie
10. březen 2015 – V hodinách praktického cvičení z biologie se žáci 2. ročníku přírodovědného lycea dověděli informace o  vodních ekosystémech a výskytu organismů ve vodě. Bc. Jakub Kubačka jim vysvětlil, jak provést monitoring vodních toků a seznámil je s přehledem organismů, které ve vodě mohou spatřit. Pak žáci hledali a lovili vodní živočichy v připravených vzorcích, pozorovali je pod lupou a nakonec   určovali  pomocí klíčů.


logo_nattecho

  „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

ZOO v Olomouci
9. březen 2015 – Žáci 2. ročníku přírodovědného lycea v rámci terénního cvičení navštívili  ZOO v Olomouci. Prohlídka zahrady byla spojena s odborným výkladem a zajímavostmi o chovaných zvířatech. Pak následovala prohlídka AQUA TERRY ve Štramberku, kde žáci mohli být účastni krmení terarijních zvířat.


logo_nattecho

 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Analýza potravin
V úterý 27. ledna 2015 uspořádali v rámci realizace projektu NatTech žáci SŠ pro žáky partnerských základních škol praktické cvičení na téma „Analýza potravin“.  Žáci plnili praktické úkoly týkající se měření pH  a cukernatosti vybraných nápojů, laboratorně určovali redukční vlastnosti sacharidů, dokazovali přítomnost škrobu v běžných potravinách. Součástí klání byl také vědomostní test. Největší úspěch však u žáků sklidily bonusové úkoly „kostka cukru“ a „vitaminátor“, kde bylo úkolem odhadnout počet kostek cukru v jednotlivých potravinách a seřadit různé druhy ovoce a zeleniny podle obsahu vitamínu C. Celkovým vítězem se stala ZŠ Slavkov.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Exkurze do Macco Organigues
17. prosinec 2014 – Žáci maturitního ročníku oboru Chemik operátor navštívili díky projektu NatTech bruntálskou pobočku společnosti Macco Organiques Limited UK, s. r. o. Organizace je výrobcem čistých chemikálií pro farmaceutický a potravinářský průmysl, vyváží produkty do více než 70 zemí světa. Žáci měli možnost nahlédnout do výroby minerálních solí na bázi vápníku, hořčíku, zinku, sodíku či draslíku. Exkurze byla doplněna odborným výkladem pana Ing. Rostlislava Šostáka.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Krajské setkání metodiků
10. prosinec 2014 – Proběhlo již druhé Krajské setkání metodiků přírodovědných předmětů, tentokrát na půdě přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Setkání se účastnili pedagogové ZŠ, SŠ a také studenti 4. L. Dopoledne si vyslechli  tři přednášky z oblasti chemie, biologie a fyziky. Odpoledne si biologové mohli prohlédnout botanickou zahradu, chemici vyzkoušet zábavné chemické pokusy a fyzikové fyzikální pokusy v kuchyni.


logo_nattecho
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Studijní návštěva
9. prosince 2014 – Žáci 2. A jeli v návaznosti na diskuzní fórum na katedru rozvojových studií, která je na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Doc. Nováček žáky provedl katedrou, ukázal jim na čem se svými studenty pracuje a pozval je i na přednášku. Žáci se tak mohli vcítit do role opravdových vysokoškolských studentů, kteří se přednášky také účastnili. Ta se týkala udržitelného rozvoje a ropného zlomu.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Exkurze do pivovaru Litovel
8. prosince 2014 – Žáci 2. C navštívili pivovar Litovel, kde se dozvěděli mnoho informací o postupu výroby piva, který se probírá v odborné technologii. Navštívili také ekologické centrum Sluňákov v Horce nad Moravou, kde si prohlédli Dům přírody a seznámili se s chráněnou krajinnou oblastí Litovelského Pomoraví.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

NatTech v TEVĚ
4. prosinec 2014 – V rámci projektu NatTech mohli žáci ZŠ Slavkov navštívit farmaceutickou společnost TEVA Industries s. r. o. V training centru jim byla představena historie a produkty firmy. S oblastí výzkumu je seznámil pan Dr. Cvak, který velmi působivě mluvil o přírodních drogách, jejich izolaci a využití v medicíně. také jim ukázal některé analytické techniky např. kapalinovou chromatografii.

Ovoce kolem nás
Ve čtvrtek 4. prosince 2014 proběhlo praktické cvičení připravené žáky SŠ pro žáky partnerských základních škol. Téma soutěžního klání bylo „Ovoce kolem nás“. Pro žáky bylo připraveno praktické poznávání ovocných stromů a odrůd jablek, následoval vědomostní test a nakonec poznávání plodů a exotického ovoce. Nejlépe si vedli žáci ZŠ Slavkov.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Analýza potravin
V úterý 2. prosince 2014 uspořádali v rámci realizace projektu NatTech žáci 2. až 4. ročníku přírodovědného lycea a oboru chemik – operátor pro žáky základních škol Den přírodovědného vzdělávání. Tématem výuky byla „Analýza potravin“. Žáci partnerských škol získali zajímavé poznatky celkově o živinách v potravě. Prakticky si vyzkoušeli některé vlastnosti sacharidů, bílkovin a vitamínů. Určili si kvalitu medu. Stanovili si obsah vitamínu C v citronce, zjistili teplotu koagulace vaječné bílkoviny a proměřili pH a cukernatost běžně dostupných nápojů.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Bodies Revealed
18. listopadu 2014 – Žáci 3. ročníku přírodovědného lycea a vybraní žáci ze ZŠ Neplachovice a ZŠ Opava Otická navštívili výstavu Bodies Revealed v Brně, která představuje lidské tělo v celé jeho složitosti i kráse.

 


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Plody ovocných stromů
13. listopad 2014 – Žáci 3. a 4. ročníku přírodovědného lycea a žákyně 3. ročníku učňovského oboru Zahradník uspořádali v rámci realizace projektu NatTech pro žáky základních škol Den přírodovědného vzdělávání. Tématem výuky byly „Plody ovocných stromů“. Žáci partnerských škol získali zajímavé poznatky o živinách v ovoci, exotickém ovoci, semenech a plodech rostlin, základních pomologických znacích šesti odrůd jablek a určování ovocných stromů ve školním sadu.


logo_nattecho„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Udržitelný rozvoj – ústup nebo rozvrat?
6. listopad 2014 – Žáci prvního a druhého ročníku oboru chemik-operátor a žáci druhého ročníku agropodnikání se zúčastnili diskuzního fóra s odborníkem na udržitelný rozvoj panem Doc. RNDr. Pavlem Nováčkem, CSc. z katedry rozvojových studií UP v Olomouci. Žáci se dozvěděli mnoho o udržitelném rozvoji a měli možnost nad danou problematikou diskutovat. V prosinci budou mít možnost navštívit katedru rozvojových studií, kde nás pan docent provede a umožní nám bližší náhled na výzkumné zaměření, které tato katedra řeší. Je to jedna z úplně nových kateder, která na UP vznikla v nedávné době.


logo_nattecho„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Pasivní dům Intoza
4. listopad 2014 – Získat základní informace o pasivním domě se rozhodli žáci 1. a 2. ročníku přírodovědného lycea a ochrany přírody, kteří navštívili Intozu Ostrava. Tento dům patří mezi první postavené pasivní instituce v ČR. Měli také možnost se zúčastnit besedy o netopýrech, která probíhala v přednáškové síni pasivního domu.


logo_nattechoPodpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Terénní cvičení
Žáci partnerské školy ZŠ Neplachovice se zúčastnili ve dnech 21. – 22. října 2014 terénního cvičení organizovaného studenty přírodovědného lycea. Vyzkoušeli si monitoring vody, půdy a ovzduší v terénu, navštívili jeskyni Na Pomezí, přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, zámek a papírnu ve Velkých Losinách.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Potok nebo stoka?
21. říjen 2014 – Žáci partnerských základních škol, prezentovali své výsledky badatelského měření, které bylo zaměřeno na čistotu potoků v jejich okolí. Většina potoků není podle jejich měření v dobrém stavu. Proběhla i diskuze ohledně zlepšení kvality vody v potocích. Následně šli na exkurzi do ČOV v Opavě, kde se dozvěděli, jak se odpadní voda upravuje než se pustí zpět do řeky. Ve Štáblovicích je pan starosta provedl kořenovou čističkou a vysvětlil jim, jak funguje. Na závěr proběhla soutěž ve sběru čtyřlístků. Během 10 minut se nasbíralo 35 čtyřlístků, 4 pětilístky a  2 šestilístky.

 logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Den moderní zemědělské techniky
14. říjen 2014 – žákům školy byla v rámci projektu NatTech představena nejmodernější zemědělská technika. Akci připravili ve spolupráci se školou a školním statkem Opava regionální firma BV –Technika, a.s. Cílem aktivity bylo předvedení moderní techniky, která se dnes využívá v zemědělské praxi. Byly zde prezentovány stroje na přípravu půdy, orbu, setí a rozmetání hnojiv. Žáci mohli sledovat jednotlivé stroje při práci, zjišťovat rozdíly mezi nimi, hodnotit práci traktorů a mnoho dalších věcí. Tímto chceme poděkovat firmě BV- Technika, a.s. za zapůjčení strojů a perfektní prezentaci.

Exkurze do Vizovic
14. říjen 2014 – studenti 4. ročníku oboru Chemik operátor navštívili společnost Rudolf Jelínek, která se zabývá procesem kvašení a výrobou ethanolu ve formě destilátů. Studenti shlédli celý proces výroby doplněný odborným komentářem a návštěvou muzea. Ve druhé části se podívali do výrobny čokolády a čokoládových pralinek Carletti, která je součástí komplexu Jelínek ve Vizovicích.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Exkurze na přírodovědecké fakultě
9. říjen 2014 – žáci 2. a 4. ročníku přírodovědného lycea se zúčastnili studijní návštěvy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Navštívili centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, kde si prohlédli laboratoře oddělení biochemie proteinů, biofyziky a oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Význam DNA
25. září 2014 – Ve čtvrtek se žáci 2.L zúčastnili diskusního fóra s pracovníkem katedry buněčné biologie a genetiky UP Olomouc RNDr. Petrem Nádvorníkem, Ph.D. Tématem diskuse byl „Význam DNA“


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Uvolňování uhlíku
Žáci partnerských základních škol si ověřili, jak se uvolňuje oxid uhličitý z půdy. O výsledcích svých badatelských objevů se navzájem informovali dne 23. září 2014 v přírodovědné učebně MSŠZe a VOŠ. Poté si mohli vyzkoušet řadu pokusů s měřící technikou PASCO a mikroskopy. Za odměnu si na závěr mohli prohlédnout pasivní dům společnosti Intoza v Ostravě.

Rozvoj stěžejních studijních oborů formou zážitkového a zkušenostního učení

Projekt „Rozvoj stěžejních studijních oborů Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě formou zážitkového a zkušenostního učení“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0041
Datum realizace projektu: 1. 12. 2009 – 31. 10. 2011
Náklady projektu: 1 995 000,– Kč

Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
číslo výzvy 2,
název výzvy Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.1,
název prioritní osy Počáteční vzdělávání,
název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí, zejména praktických dovedností žáků Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě (dále v textu MSŠZe a VOŠ Opava) prostřednictvím neformálního vzdělávání.
Tématicky projekt řeší dvě zdánlivě nesouvisející oblasti, které se však prolínají samotným zaměřením této školy. Jedná se o obory, které jsou typické pro tuto školu a zároveň nemají obdobu v rámci Moravskoslezského kraje. Konkrétně pak o předměty související s chovem koní a aranžováním a vazbou květin (název projektu K2 značí=koně a květiny). Projektem řešené vzdělávací aktivity rozvíjejí stávající Školský vzdělávací program a současně jsou přímou reakcí na dotazníkovým šetřením potvrzený požadavek žáků po větším počtu hodin věnovaným praktické výuce. Projekt je také reakcí na aktuální trendy v ČR jako jsou neustále rostoucí počet chovaných koní a zdůraznění estetického cítění u obyvatel, které naplňuje právě originální   a trendové užití květin.

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB – VIP III
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001
Zde se realizuje projekt v rámci Operačního programu
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

UNIV3 podpora procesů uznávání

Škola se zapojila do projektu UNIV3 – podpora procesů uznávání. Projekt navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž ralizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3. modernizovat proces akreditací

4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací se dozvíte na www.univ.cz

Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru

ROZVOJ A ZLEPŠENÍ SOUČASNÉ NABÍDKY MORAVSKOSLEZSKÉHO CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ VENKOVSKÉHO PROSTORU

Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru vzniklo jako jedno ze dvou pilotních center svého zaměření v České republice. Jeho členy jsou 3 odborné školy působící v oboru v rámci Moravskoslezského kraje:

– Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace

– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krnov, příspěvková organizace

– Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace.

Dále jsou členy centra Školní statek v Opavě,  Regionální agrární komora v Opavě

a  Zemědělský svaz. Činnost centra byla zaměřena na organizaci seminářů, školení
a odborných kurzů v oboru.

Na základě zkušeností a rozsáhlých dotazníkových šetření chce centrum v projektu nabídnout široké spektrum aktivit, které pomohou pracovníkům v zemědělství, službách pro zemědělství a údržbě krajiny být konkurenceschopní v podmínkách členství České republiky v Evropské unii v novém programovém období let 2007- 2013. Charakteristickým rysem projektu je jeho interdisciplinarita, na koncipování vzdělávacího programu se podílejí pracovníci z různých oblastí.  Projekt reaguje na adaptabilitu agrárního sektoru v Moravskoslezském kraji, na podmínky společné zemědělské politiky Evropské unie cestou vzdělávání.

Jednotlivé moduly projektu jsou soustředěny do těchto oblastí:

 • rozvoj informační společnosti, zaměření na využití moderní informační techniky, českých i zahraničních zemědělsko-potravinářských databází a speciálních zemědělských programů,
 • školení v oblasti orientace v projektech a výzvách, projektové semináře zaměřené na přípravu a podání projektu  s ohledem na jejich přínos a úspěšnou realizaci a možnosti čerpat peníze z fondů České republiky i Evropské unie,
 • využívání moderní techniky a technologií v zemědělství formou předváděcích akcí a praktických ukázek se zaměřením na zdokonalení vybavenosti a konkurenceschopnosti vyspělým agrárním zemím, úspory energií a na   zlepšení produktivity práce,
 • přednášková, seminární a konzultační činnost zaměřená na ochranu životního prostředí a krajiny a kvalitu života ve vesnických oblastech.

V rámci projektu bude vybudována kancelář projektu s označením programu a logem ESF, kde budou v průběhu projektu přístupny dílčí výsledky, poradenská činnost a publicita všech činností v projektu.

Projekt využívá spolupráci podniků a vzdělávacích institucí při vývoji a realizaci nových vzdělávacích programů v rámci dalšího profesního vzdělávání. Spolu s partnerem projektu, kterým je Střední škola zemědělská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pokrývá převážnou část území Moravskoslezského kraje. V rámci projektu bude osloveno velké spektrum podniků v daném oborovém rozsahu. To umožňuje spolupráce s Agrární komorou, Krajským informačním centrem pro rozvoj zemědělství a venkova a Zemědělským svazem. Celkem se projektu aktivně zúčastní 800 – 1000 respondentů.

Udržitelnost projektu je dána další činností Centra odborného vzdělávání a možnostmi financování z jiných zdrojů.

Výsledky a aktivity projektu jsou velmi dobře využitelné také pro vzdělávání žáků jednotlivých škol pro následné období.

Hlavní cíle projektu jsou formulovány takto:

 • oslovení širokého spektra pracovníků v zemědělství, ochraně a údržbě krajiny a venkovského prostoru,
 • zabezpečení nediskriminačních opatření v projektu,
 • rozsáhlý dotazníkový průzkum pro zaměření jednotlivých aktivit modulů, úpravy obsahové náplně,
 • vytvoření speciálních programů, jejich připomínkování, evaluace a sestavení do 4 modulů,
 • zvýšení počítačové gramotnosti a schopností orientovat se v zemědělských a potravinářských databázích a využívat speciální zemědělské programy,
 • usnadnění orientace v grantových programech České republiky i Evropské unie, schopnost přípravy projektů a   čerpání finančních prostředků z Evropské unie,
 • zdokonalení v dovednostech využití moderní zemědělské techniky s vazbou na úspory energií, ochranu životního prostředí a zvýšení produktivity práce,
 • osvěta v oblasti ochrany životního  prostředí a zlepšování života na vesnici, enviromentální vzdělávání,
 • zaměření na rovné příležitosti a plošné působení na území Moravskoslezského kraje,
 • vytvoření metodických postupů vzdělávání v uvedených oblastech
 • motivace k celoživotnímu vzdělávání,
 • evaluace jednotlivých aktivit projektu, pravidelné monitorování a vyhodnocování modulů a prezentace na webových stránkách.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu s ohledem na  zlepšení adaptace venkovského prostoru na měnící se podnikatelské prostředí, zlepšení odborné připravenosti a právního vědomí zemědělské veřejnosti a obyvatel venkova v Moravskoslezském kraji.  V roce 2007 – 2013 se chystají nová pravidla společné zemědělské politiky pro všechny členské státy Evropské unie, která jsou obsažena v těchto chystaných dokumentech:

– Nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova a Evropského zemědělského fondu (EZFRV)

– Evropský fond pro rozvoj venkova na léta 2007 – 2013 (EAFRD)

– Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007- 2013

– Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

Projekt je inovativní, neboť pomůže rozvinout činnost pilotního oborového centra. Pomocí projektu budou nejnovější poznatky a technologie přeneseny plošně mezi veškeré zájemce v uvedených oblastech v rámci celého Moravskoslezského kraje. Projekt dá prostor k vytvoření nových vzdělávacích programů, kurzů a přednášek, které jsou ve vyspělých zemích Evropské unie běžně  využívány. Propojí školská zařízení s praxí, což přinese prospěch pedagogickým pracovníkům odborných škol a jejich žákům i zástupcům praxe a adeptům dalšího profesního vzdělávání. Zpřístupní vybavení škol a kapacity vzdělávacích zařízení pro dospělé, umožní využít nové moduly vytvořené v rámci projektů pro žáky. Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru má vzhledem ke struktuře školských zařízení, profesních sdružení, neziskových organizací a zázemí jednoho z nejlepších školních statků České republiky potenciál pro kvalitní celoživotní vzdělávání.

Bližší představení jednotlivých aktivit projektu:

Modul č. 1: Kurzy zlepšování odborných znalostí a dovedností v oblasti informačních technologií

Vytvoření 2 kurzů  s dotací 40 hodin na kurz. Kurzy budou realizovány na zúčastněných odborných školách v Opavě, Městě Albrechticích, Krnově a Frýdku-Místku. Plošně pokryjí většinu území Moravskoslezského kraje. Pro potřeby účastníků kurzů budou vytvořeny studijní materiály. Využity budou počítačové učebny a lektoři škol, kteří jsou většinou také lektory školicích středisek ICT v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Kurz č. 1- kurz základních počítačových znalostí – Word, Excel, Power Point

Kurz č. 2 – kurz využití internetu, speciálních českých a zahraničních zemědělských a potravinářských databází a speciálních zemědělských programů, jejichž znalost je potřebná pro hospodaření v Evropské unii. Nejnovější programy budou pořízeny pro potřeby kurzu a budou i po skončení kurzu sloužit pro žáky škol i celoživotní vzdělávání. Jedná se o balíčky programů Evidence půdy,  Agronom a Chovatel, které jsou pro školy výhodně poskytovány jako multilicence. Tyto počítačové programy jsou na vysoké úrovni, avšak v praxi zatím málo používány. Kurzy budou dle potřeby cílové skupiny probíhat v mimovegetačním období.

Celkový počet posluchačů jednoho kurzu je 12 x 4 školící místa = 48.

Celkový počet posluchačů obou kurzů 24 x  4 školící místa = 96.

V rámci finanční odměny pro lektora zahrnuje hodinová sazba náklady na výuku, základní odvody a cestovné lektora.

Výstupem kurzu budou prezenční listiny, dotazníkové šetření pro evaluaci organizátorům

a certifikáty o absolvování kurzu.

Modul č. 2: Kurzy zvyšování profesní úrovně a připravenosti zemědělců ve vazbě na podmínky Evropské unie

V rámci modulu proběhnou 2 kurzy v rozsahu  40 hodin, realizované na zúčastněných odborných školách v Opavě, Městě Albrechticích, Krnově a Frýdku-Místku. Pokryjí svým rozsahem většinu území Moravskoslezského kraje. V rámci přípravy budou vyhotoveny studijní materiály pro cílové skupiny.

Kurz č. 1:  Zemědělská politika Evropské unie- programy a fondy

Kurz č. 2: Vzdělávání v oblasti projekční činnosti včetně praktického procvičování přípravy projektů.

Celkový počet proškolených v jednom kurzu 12 x 4 místa realizace = 48.

Celkový počet proškolených v obou kurzech 24 x 4 místa realizace = 96.

Kurzy povedou projektoví manažeři se zkušenostmi z Euroregionu Praděd. Kurzy budou probíhat v pětidenních ucelených blocích, v mimovegetačním období z hlediska potřeb cílových skupin. Měly by výrazně napomoci v orientaci v programech, v odstranění obav z jejich využívání. Poskytnou praktický návod vyplňování žádosti a realizace projektů.

V rámci finanční odměny pro lektora zahrnuje hodinová sazba náklady na výuku, zákonné odvody a cestovné lektora.

Výstupem kurzu budou prezenční listiny, dotazníkové šetření pro evaluaci organizátorům
a certifikát o absolvování kurzu.

Modul č. 3: Semináře zlepšování životního prostředí a kvality života ve venkovském prostoru

 Realizace 2 seminářů na zúčastněných odborných školách v Opavě, Krnově a Frýdku-Místku a na zámku v Bartošovicích. Toto místo bylo vybráno z důvodů rovnoměrného plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje. Celkem bude realizováno 8 seminářů, které pokrývají svým rozsahem většinu území Moravskoslezského kraje.  Rozsah jednoho semináře je 8 hodin a předpokládaný počet účastníků vždy 30 v každém semináři. Celkový předpokládaný počet účastníků je 240.

Svým zaměřením je určen nejen pro zemědělskou veřejnost, ale také pro samosprávu obcí, pracovníky v údržbě krajiny a oblasti životního prostředí, pracovníky neziskových organizací.  Cílem je zvýšit kvalitu života na vesnici a přizpůsobit znalosti v údržbě krajiny a ochraně životního prostředí přísným podmínkám a normám Evropské unie v uvedených oblastech. Na seminářích se budou podílet zkušení lektoři s dlouholetou praxí v uvedených oblastech.

Výstupem seminářů budou prezenční listiny, dotazníkové šetření pro evaluaci organizátorů a osvědčení o absolvování semináře.

Modul č. 4: Předváděcí akce moderní zemědělské techniky a technologií s možností jejich využití

Organizační zajištění 2 předváděcích akcí zaměřených na nejnovější zemědělskou techniku a technologie v daných oborech. Proběhne výstava a předvádění techniky zúčastněných firem a doprovodné videoukázky. Po celou dobu mohou účastníci cílových skupin konzultovat jednotlivé výhody i nevýhody techniky, nechat si ji předvést, případně sami vyzkoušet. K dispozici budou odborníci z firem. Cílem je techniku a technologie představit, zaměřit se na způsoby využití, úspory drahých energií a šetření či zlepšování životního prostředí. Semináře budou jednodenní a předpokládá se účast cca 25O zájemců z řad cílových skupin na předváděcí akci. Akce proběhnou napříč jednotlivými firmami se zaměřením na určitý druh zemědělské techniky.

Přehlídka č. 1: technika pro zpracování půdy a minimalizaci zpracování půdy, místo konání ZP Loděnice, účast 4 – 5  renomovaných firem se svou technikou.

Přehlídka č. 2: technika pro sklizeň pícnin, místo konání ZP Frýdecko, účast 3 – 4 renomovaných firem s velkým spektrem techniky.

Výstupem přehlídek budou prezenční listiny, dotazníkové šetření pro evaluaci organizátorů. Akce budou podpořeny jménem pilotního centra odborného vzdělávání a moderní technika bude jednotlivými firmami prezentována bez velkých finančních požadavků.

Příspěvek pro webové stránky projektu vypracoval ing. Arnošt Klein, spoluautor projektu

Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu – cesta k posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru

LIDSKÉ ZDROJE V AGRÁRNÍM VÝZKUMU

Škola je partnerem projektu „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském  výzkumu -cesta k posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“

Více informací se dozvíte na http://www.vuchs.cz/OPVpK

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách

NOVÉ PŘÍSTUPY K VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Škola je partnerem projektu „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách.

Více informací se dozvíte na http://www.vuchs.cz/OPVpK

Přírodovědné expedice

2016 – PROVENCE

Program expedice s přihláškou – zde!

2015 – SLOVINSKO

Slovinsko1

Slovinsko2

Slovinsko 2015 – přírodovědná expedice do Julských Alp

Sliovinsko2
Další fotografie z expedice – zde.

Během společné spolupráce naší neziskové organizace Natura Opava a MSŠZ a VOŠ v Opavě měli studenti a zájemci z široké veřejnosti možnost vycestovat na přírodovědnou expedici již dvakrát do Řecka, do Rumunska a do Itálie. V letošním roce v termínu 25.6. – 5.7. 2015 jsme vycestovali za přírodou a historií do Slovinska. V týmu organizátorů byli Jakub Kubačka z Natury Opava, Radmila Šrajerová a Martin Valeček ze Zemědělky a dále jako lektoři Mgr. Jana Procházková, Mgr. Jiří Procházka a Mgr. Pavel Veselý z Masarykovy Univerzity v Brně a RNDr. Rostislav Morávek z Vlastivědného muzea z Olomouce. Během nabitého programu jsme navštívili všechny významné lákadla Slovinska, jako jsou Julské Alpy, Bohinjské jezero, jezero Bled, město Bled a jeho překrásný hrad. Dále pak legendární a světoznámá jeskyně Postojna, kde jsme pozorovali dokonce bizarní zvíře Maceráta jeskynního. Mnoho účastníků bylo doslova ohromeno Škocjanskou jeskyní s největším podzemním kaňonem na světě! Horolezecká skupinka se dokonce pokusila zdolat nejvyšší vrchol Slovinska Triglav, při kterém mohli pozorovat skupinky volně žijících kozorožců, dále se pak pokusila zdola vrchol Vršič. Zajímavá byla také návštěva stájí v Lipici s chovem zvláštního plemene koní – tzv. Lipicanů. Doslova pohádkově působil Predjanský hrad a malebné přístavní městěčko Piran se starobylou benátskou architekturou. Poslední den akce jsme strávili v poklidném, ale památkami oplývajícím hlavním městě Slovinska v Lublani. Během všech dnů měli možnost studenti poznávat přírodu a seznamovat se s historií a geografií Slovinska. Akce se jako již tradičně účastnili odborníci (zoolog, botanik, geolog, historik), kteří svými poutavými výklady akci zajisté zatraktivňují.

Na otázku proč jsme letos jeli do Slovinska odpovídá Radka Šrajerová:
„U expedic se snažíme střídat během let jak oblasti zajímavé kulturně a historicky (Řecko, Banát, Slovinsko, Itálie), tak ekosystémy a biotopy, které jsou z přírodovědeckého hlediska zajímavé (Mediterán, Alpy, Karpaty, Apeniny). Studenti tak mají možnost během let poznat komplexně přírodu Evropy. Plánování trasy a navštívených míst nám zabere spoustu času a snažíme se během expedic střídat dny zaměřené na turistiku, města, památky, ale také na odpočinek. Dle naší zkušenosti je nejsložitější sjednat vhodné ceny kempů a dopravy. Proto ale můžeme nabídnout výhodnou cenu akce pro naše studenty, která je o řád nižší, než kdyby na podobná místa vyjeli s jakoukoliv cestovkou. Martin Valeček dodává, že pro studenty je také atraktivní jet ve známém kolektivu tzv. „ve své partě“. Studenti tak mezi sebou upevňují přátelství a mají mnoho společných zážitků, na které budou určitě rádi v budoucnu vzpomínat.“

Akce se zúčastnili také dnes již vlastně bývalí studenti zemědělky, jako třeba Alena Uvírová a Viktor Chromý, kteří dodávají:

„Na těchto přírodovědných expedicích se mi vždy líbilo, že jsou perfektně zorganizované a že mám možnost být v kontaktu s biology z univerzit, kteří se nám věnují a neustále nám ukazují různé rostliny a chytají zvířata. Nejedná se zájezd, ale o vzdělávací pobyt. Odmaturovala jsem již loni a minulé expedice mě inspirovaly k tomu, že jsem se rozhodla studovat botaniku na vysoké škole v Olomouci“, říká Alena. Viktor dodává: „Letos jsem odmaturoval a expedice se rád zúčastním i příští rok. To už ale jako student přírodovědecké fakulty v Olomouci. Doufám, že mi to vyjde a budu moct jet. Slovinsko stejně jako Řecko a Banát bylo úžasné!!! Měli jsme skvělou partu a parádně nám vyšlo počasí. Poslední den u moře byl po náročném programu zasloužený. Jako nejsilnější zážitek vnímám sestup z Pristojnikova okna ve výšce 2300 metrů v bouřce do sedla Vršič.“

Za Naturu Opava můžu konstatovat, že akce byla úspěšná, vše nám vyšlo, přesně jak jsme plánovali. Mám dobrý pocit z toho, že se studentům líbilo a pevně věřím, že získané znalosti a zkušenosti využijí. Již teď můžeme všichni těšit na příští rok, kdy plánujeme expedici do Provence.

Jakub Kubačka

2015 – ŘECKO

Program expedice:
1. den 18:00 odjez od Školního statku z Opavy, tranzit přes Slovensko a Maďarsko.
2. den tranzit přes Srbsko, klášter Negotino v Makedonii, prohlídka vinařství.
3. den po stopách Alexandra Velikého – Pella a Vergina (UNESCO), dojezd do kemu v Aténách.
4. den celodenní prohlídka řecké metropole Atén (slavná Akropolis, Agora, stará čtvrť Plaka, Parlament, Olympijský stadion, muzea a parky).
5. den starověké Mykény (Agamemnónův hrad, Lví brána), kyklopské zdivo hradu Tiryns, nejslavnější starořecký amfiteátr Epidauros.
6. den věštírna v Delfách, bájná krajina antické Fókidy.
7. den památník Zalongo, antické město Kassope. Kaňon řeky Acheron – túra korytem řeky
8. den ostrov Lefkáda – klášter, pláže. Poznávání přímořské vegetace a živočišstva, večerní prohlídka městečka Lefkáda
9. den návštěva přírodovědného muzea v Neochori, mokřady Amvrakisjkého zálivu, pozorování ptactva, noční Preveza
10. den koupání na pláži Monolithi, procházka na mys Mytika, večerní Preveza
11. den antické město Nikopolis, koupání na pláži Monolithi
12. den volný den v Agii Apostoli
13. den balení tábora, NP Vikos Aoos, prastará kamenná vesnice Monodendri, „skalní les“ a pohled z vyhlídky do nejhlubšího kaňonu na světě
14. den NP Vikos-Aoos, túra kolem průzračné horské řeky Vikos, návštěva kamenných vesnic Makro a Mikro Papingo, koupání pod úžasnými vodopády
15. den relaxace v městě Szeged (akvapark)
16. den návrat do Opavy v dopoledních hodinách.

Co Vás čeká na břehu Amvrakijského zálivu v Agii Apostoli? Během pobytu budete v táboře a pravidelně během celého programu seznamováni, pod vedením zkušených odborníků, s faunou, flórou této subtropické oblasti. Budeme sbírat přírodní materiál (byliny, dřeviny), odchytávat živočichy (hmyz, herpetofaunu). Budete také seznamováni s historií antického Řecka, kolébky evropské civilizace, s řeckými bájemi a mýty. Téměř každý den bude možnost koupání v moři. Informační brožura o Řecku – zde.

Fotografie z expedice – zde.

2014 – ITÁLIE
Informace s programem – zde.
 NATURA OPAVA – Výsledky expedice Toskánsko 2014 – zde.

Natura_

2014 – RUMUNSKO – Banát

23. červen – 4. červenec 2014 – naši žáci a učitelé se již potřetí vypravili s Naturou Opava na expedici. Předcházející expedice se týkaly Řecka a Makedonie. Tato expedice směřovala do Rumunska a Maďarska.

V Rumunsku byla první zastávka v městě Temešvár – jak jsme se později dozvěděli jedno z nejbohatších měst v Rumunsku. Navštívili jsme zde několik kostelů, ale co se týče samotného města je v rekonstrukci, takže velká náměstí a muzea byla ve výstavbě.

Protože se nám mělo za dva dny zhoršit počasí,rozhodli jsem se nejprve uskutečnit túru v kaňonu řeky Nervy. Expedice byla přírodovědná a naši odborníci z Natury nás postupně seznamovali:

botanika: solidágem, svízelem siřišťovým, paprskou velkokvětou, locikou, rozchodníkem, kamejkou, čilimníkem …

zoologie: kozlíčkem, střevlíkem obrovským, tesaříkem alpským, zlatohlávkem, ještěrkami, užovkami, zmiji růžkatou – takže plni dojmů a pojmů jsem za lijavce dorazili do vesnice Sopotu Nou, kde jsme přenocovali.

Další dny obsahovaly návštěvy českých vesnic v Banátu. Navštívili jsme tři české vesnice Svatou Helenu, Gernik a Eibenthál. V těchto vesnicích, které vznikaly od roku 1823 jsme mohli česky pohovořit s místními, zazpívat a dokonce platit českými korunami. Expedici jsem rozšířili o speologii a navštívili a prozkoumali jsme jeskyně Ponicovou, Vranec, Tureckou díru.

Rumunskou část expedice jsem ukončili v lázeňském městě Baile Herculáne, kde jsem prošli lázeňkou kolonádou, která má zlaté časy za sebou, a využili jsme zdejší léčebné termální koupele.

V noci následoval přejezd do Maďarského města Segeď. Nešlo si nevšimnout rozdílu mezi Rumunskem a Maďarskem. Netýkalo se to jen měny Leu versus Forint, ale také vyššího životního stylu a standartu. Po relaxačním pobytu v městě Segeď, jsme se opět vydali do přírody objevovat maďarskou pustu.

Dojeli jsme do národního parku Kiskunság ve středním Maďarsku, kde jsme postavili na dva dny naši stanovou základnu. Naši odborníci stihli do večera posbírat a pochytat namátkou: pásovku, kudlanku, saranče, kobylku ságu, kavyl, máčku, škardu smrdutou atd. Co je to? Jak to vypadá? Tyto živočichy a rostliny můžete vidět a dozvědět se o nich v říjnu na besedě v aule, která bude věnována této expedici.

Po pobytu v pustě jsem odjeli na celodenní prohlídku maďarské metoropole Budapešti. A pak následovala cesta Budapešť – Opava, Purkyňova 12.

Na expedici se všem bez výjimky moc líbilo a za průvodcovství bych chtěl ještě jednou poděkovat opavské Natuře, s kterou jsem se rozhodli uspořádat další expedici né za rok, ale ještě v letošním roce na podzim. Bude to přírodovědná a historická expedice do Toskánska, kde se zmíním jen o dvou městech – Florencie a Siena. Alo to už je další expediční kapitola.

Mgr. M. Valeček

NATURA OPAVA – Výsledky expedice Banát 2014 – zde.

Natura_

2013 – ŘECKO – Peloponés
Fotografie z expedice – zde.
NATURA OPAVA – Výsledky expedice Řecko 2013 – zde.

Natura_

2012 – ŘECKO
 • Expediční deník botanika – zde Expediční deník  živočichové – zde
  Fotografie z expedice – zde
  NATURA OPAVA – Výsledky expedice Řecko 2012 – zde

  Natura_

   

Projekty MSK zaměřené na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“

Snižujeme energetickou náročnost školního provozu

Název projektu: Snižujeme energetickou náročnost školního provozu

NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI EVVO Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2022/2023

Cílem projektu je formování pozitivního a odpovědného ekologického vztahu žáků a pracovníků školy k životnímu prostředí, poukázat na nutnost šetření elektrické energie a aktivně zapojit žáky do realizace snížení energetické náročnosti školního provozu.

Plánované aktivity pomohou žákům k propojení mezipředmětových vztahů a k pochopení teoretických vědomostí, které žáci získávají v odborných a přírodovědných předmětech. Pomohou k aplikaci poznatků a dovedností žáků z různých oblastí odborného a polytechnického vyučování zejména fyziky a environmentální nauky. 

Výše dotace: 66 000 Kč

Spolufinancování: 3000 Kč

Doba realizace: prosinec 2022 – červen 2023

Badatelství
Učíme se navzájem

Informace o projektu

Projekt „Učíme se navzájem“ je krajský projekt zaměřený na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018“. Smyslem tohoto programu je maximálně zapojit žáky všech studijních oborů naší školy do předávání získaných vědomostí a dovedností z oblasti environmentálního vzdělávání žákům základních a mateřských škol. Pro tyto žáky je připravená řada vzdělávacích aktivit, exkurzí, environmentálních programů, přednášek a terénních cvičení. Na projektu budou spolupracovat žáci a pedagogové dvou základních škol a jedné mateřské školy.

Popis projektu ke stažení – zde.


Badatelství v přírodních vědách
Environmentální program určený žáků základních škol v rámci realizace „Učíme se navzájem“ proběhl 2. března v ZŠ Malé Hoštice. Nejprve se žáci dověděli informace o hliníku a pak jim děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea připravila řadu zajímavých pokusů s hliníkovými plechovkami. Žáci hledali řešení daného problému a pak pokus realizovali, aby si prověřili svůj předpoklad.


Domácí zvířata
V rámci projektu „Učíme se navzájem“ se uskutečnila řada exkurzí  na drobnochovu školního statku. Komentovanou prohlídku domácích zvířat absolvovali žáci mateřských i základních škol. 6. dubna  to byla ZŠ B. Němcové  a  MŠ Elišky Krásnohorské, 11. dubna opět  MŠ Elišky Krásnohorské, 12. dubna  MŠ Heydukova, 17. a 24. dubna – MŠ Otice, 22. května – MŠ Sadová.


Naučná dendrologická stezka
Ve středu 18. října 2017 se žáci 1. ročníku ZŠ Malé Hoštice zúčastnili environmentálního programu s názvem „Naučná dendrologická stezka“. Tento program si pro ně připravili žáci 3. ročníku studijního oboru Přírodovědné lyceum v rámci realizace projektu „Učíme se navzájem“. Prvňáčci se nejprve  učili poznávat dřeviny podle plodů a listů,  soutěžili ve sběru žaludů, připravovali podzimní koláž a své poznatky si nakonec mohli prověřit v dendrologickém testu.


Poznej život včely
Vysvětlení principu včelstva a jeho fungování, poznání  hierarchie včelstva a seznámení se stavbou těla včely bylo náplní environmentálního programu pro žáky ZŠ Malé Hoštice, který se uskutečnil 15. května v rámci realizace projektu „Učíme se navzájem“.

Přednáška 1.
Žáci 2. a 3. ročníku přírodovědného lycea se ve středu 7. února zúčastnili v rámci projektu „Učíme se navzájem“ přednášky „Rostliny a stres“. Lektorkou jim byla pracovnice katedry biochemie UP Olomouc RNDr. Martina Špundová Ph.D. Žáci si také mohli vyzkoušet měření obsahu chlorofylu, přípravu extraktu chlorofylu a mnoho dalších zajímavých úkolů.

Přednáška 2.
Ve středu 15. listopadu se žáci 1., 2. a 4. ročníku přírodovědného lycea seznámili s problematikou genetiky lidské populace formou přednášky, kterou si pro ně připravil pracovník UP Olomouc RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.


Sbíráme hliník
Vzdělávací aktivita určená MŠ v rámci projektu „Učíme se navzájem“ probíhá úspěšně po celý školní rok. 28. dubna se jí zúčastnila MŠ Opava, Heydukova a 9. května MŠ Riegrova, Opava. Na programu  byly tentokrát zajímavé pokusy s hliníkovými plechovkami, informace o hliníkovém odpadu a na závěr si mohli děti vyrábět z hliníku přáníčka.


Svět pod lupou
Vzdělávací program pro žáky základních škol, který je součástí environmentálního projektu „Učíme s e navzájem“ proběhl  6. dubna v laboratoři biologie. Své zkušenosti o pozorování lišejníků a bezobratlých živočichů pod lupou předávala děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea žákům 1. třídy ZŠ Boženy Němcové v Opavě.


Terénní cvičení
Ve dnech 19. a 20. října se žáci 3. ročníku Přírodovědného lycea zúčastnili terénního cvičení v rámci realizace krajského environmentálního projektu „Učíme se navzájem“. Cílem této aktivity bylo osvojit si poznatky o monitoringu vody, půdy a ovzduší. Tyto poznatky pak předají žákům základních škol. Součásti výpravy byla také exkurze do úpravny pitné vody v Karlově, kde se mohli seznámit s procesem čištění povrchové vody a také s čištěním pískových filtrů.


Terénní cvičení Z�
Pro nejaktivnější základní školu bylo připraveno žáky  3. ročníku přírodovědného lycea ve dnech 16. a 17. května terénní cvičení v Karlově. Na programu byl sběr půdních a vodních bezobratlých živočichů, pozorování nasbíraných živočichů pod lupou a jejich určování, mikroskopování mechu měříku a práce s měřící technikou Pasco, EdLab a termokamerou.


Terénní cvičení SŠ

Závěrečnou aktivitou projektu „Učíme se navzájem“  bylo terénní cvičení  3. ročníků přírodovědného lycea. Na programu bylo předávání a výměna zkušeností mezi žáky, hodnocení jednotlivých aktivit projektu a pěší výšlap na Pustevny.


Učíme děti M�
V rámci projektu „Učíme se navzájem“  žákyně 3. ročníku přírodovědného lycea si připravila pro děti MŠ Opava Mostní  výukový program, jehož hlavním cílem bylo seznámit naše nejmenší s problematikou sběru hliníku. Program obohatily pohádkou o sběru hliníku a výrobou vánočního přáníčka, při které děti mohly využít hliníkový odpad. Tato aktivita proběhla 14. prosince 2017.

Výukový program o recyklaci hliníku – děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea  (Tereza Królová, Lucie Moravcová a Eliška Štencková) předvedla dětem i v MŠ Opava, Heydukova  ve čtvrtek 15.  prosince 2017.


Učíme se navzájem
Další aktivita v rámci realizace  projektu “Učíme se navzájem“ proběhla v pátek 2. března. Děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea si připravila pro žáky 1. -5. ročníku ZŠ Opava, Malé Hoštice výukový program o sběru hliníku. Nejprve se žáci seznámili s vlastnostmi hliníku, s výrobky z hliníku a problematikou sběru hliníku. Poté následoval film o hliníkové plechovce a nakonec děvčata předvedla zajímavé pokusy s hliníkem.

Ve čtvrtek 15. března děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea realizovala další vzdělávací aktivitu projektu “Učíme se navzájem“ v MŠ Heydukova v Opavě. Na programu byla pohádka O hliníkové plechovce Kvídovi, zajímavé pokusy s hliníkovými plechovkami a vyrábění velikonočních zápichů do květináče.


Začínáme mikroskopovat
Environmentální program „Začínáme mikroskopovat“  v projektu „Učíme se navzájem“  určený žákům základních škol byl realizován v laboratoři biologie 28. března. Děvčata  3. ročníku přírodovědného lycea předávala své vědomosti a zkušenosti spojené s mikroskopováním žákům 2. třídy ze ZŠ Boženy Němcové. Žáci pozorovali škrobová zrna bramboru, chloroplasty měříku a buňky cibule.


Svět pod lupou
Vzdělávací program pro žáky mateřských škol, který je součástí environmentálního projektu „Učíme se navzájem“ proběhl  21. června v MŠ Opava, Mostní. Dětem byla vysvětlena práce s lupou a pak prostřednictvím lupy pozorovaly bezobratlé živočichy.

Včelařská akademie

                      Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2016/2017

Název projektu: „Včelařská akademie“
Název dotační priority: Podpora aktivit ve školních zahradách. Podpora badatelsky orientovaného vzdělávání.
Kód programu: 1617/E
Evidenční číslo:
Dotace na školní rok: 2016-2017

Cíl projektu
Projekt si dal za cíl seznámit žáky základních škol s životem včel. Snaží se, aby pochopili, jakým ohromným přínosem pro nás jsou a jak funguje vztah mezi chovatelem – včelařem a včelstvem. Seznámí studenty s produkty, které člověk umí při chovu získávat a se způsoby jejích zpracování a zužitkování.

Včelařský kroužek:

Včelařský kroužek, který vznikl na škole za přispění moravskoslezského kraje před třemi lety a vychoval již řadu samostatně včelařících studentů. Jeho fungování umožňuje nahlédnout v praxi pod střechy jednotlivých úlů a ověřit si teorii v praxi. Činnost již musela být rozdělena na studenty začátečníky, kteří se s včelařením teprve seznamují a pokročilé, kteří jsou již zdatnými pomocníky vedoucího kroužku.

Každý rok si tak žáci základních škol mohli vyzkoušet vytáčení medu a rovněž každý si odnese domů skleničku pro rodiče.

Návštěva ZŠ na tvůrčí dílně – v čase předvánočním proběhly tvůrčí dílny, které byly zaměřené na zpracování produktů včel. Žáci ZŠ si ze školního medu vyrobili pro své blízké perníky. Nejprve si uhnětli medové těsto, vykrojili figurky a po upečení i vyzdobili polevou. Hotové výrobky si odnesli v dárkových krabicích pro své blízké pod stromeček.

Dne 24. 5. a 31. 5. 2017 se žáci základních škol z Mladecka a Brumovic podívali v rámci projektu „Včelařská akademie“ do včelařského centra v Chlebovicích. Zde je umístěno muzeum, které mapuje vývoj včelařství na našem území a rovněž je zde výukové centrum. Žáci se mohli seznámit s životem včel, jak prostřednictvím filmové produkce, tak bezprostředním vstupem do včelína a ukázkou úlů. Také se naučili využívat včelí produkty – proběhlo zde cvičení výroby svíček z pravého vosku a také základy výroby medoviny. Veškeré nabyté znalosti pak zúročili ve vědomostních soutěžích, za které dostávali jako odměny perníkové sladkosti.

O medu, včelách a lidech aneb Jak se dělá med
Postav si svůj úl
Moravskoslezský kraj
Za prameny řek protékajících městem Opavou
Fotografie z expedice – zde.
NATURA OPAVA – Výsledky expedice Řecko 2013 – zde.

Monitoring životního prostředí v okolí školy a v Moravskoslezském kraji