Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímaček

Kompletní výsledky přijímacího řízení naleznete na https://www.zemedelka-opava.cz/vysledky-prijimacek/ —– Máte-li zájem o ubytování v domově mládeže kontaktujte osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail: domov.mladeze@zemedelka-opava.cz , adresu DM MSŠZe a VOŠ, Slámova 3-5, 746 01 Opava, příspěvková organizace, mobil 733 595 528.Přihlášku a veškeré informace k ubytování v DM MSŠZe a VOŠ najdete na webových stránkách www.zemedelka-opava.cz/ubytování

Seznam přijatých uchazečů ke studiu – Zemědělec, Zahradník

Výsledky přijímaček

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmyslvzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě

Atletky skončily třetí

V úterý 19. září proběhlo okresní kolo atletického poháru středních škol.  Děvčata zemědělky obsadily krásné třetí místo, navíc s rekordním ziskem celkových bodů. Další rekord školy byl překonán ve štafetě na 4x200m. Z individuálních výkonů stojí za zmínku vítězství Ivety Černíkové v běhu na 60m, Markéty Bugárové na 200m a dělené 1.místo Kateřiny Duškové ve

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Operační program: Spravedlivá transformace Název projektu: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání reg.č. projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027 Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

To byl Dosečný věnec

Dne 9. září, krásnou slunečnou sobotu, proběhly na naší škole hned dvě premiérové akce. Tou první bylo vyhlášení úplně prvního ročníku Básnické soutěže Davida Stypky Čaruj! Do této literární soutěže se přihlásilo přes sto studentů z celé republiky. Nominovaní k nám na vyhlášení přijeli i přesto, že je od Opavy dělilo několik stovek kilometrů.  Soutěž jsme

Prváci ze mlejna

Nová škola, noví spolužáci, nové zážitky, nová očekávání a nová přátelství. Tolika novinkám je třeba připravit zázemí a tak jsme s prvními ročníky hned na začátku vyrazili na adapťák položit pevné základy. Dvoudenní pobyt v areálu Spálovského mlýna byl ve znamení sportu, her a spolupráce pod slunečným nebem i pod hvězdami. Doufáme, že si všichni

1. Ročník závodu ve sportovní orbě

Dne 10.9.2023 proběhl první ročník soutěže ve sportovní orbě. Soutěž probíhala na dostihovém závodišti v Pardubicích. Za naši školu závodil žák Marek Vltavský. Umístil se na krásném 2. místě, což je obrovský úspěch v tak náročné soutěži. My mu za školu velice gratulujeme. Velké poděkování patří také Adamu Benešovi a Janu Klimešovi, kteří jej na soutěž perfektně

Závěrečné a maturitní zkoušky – podzim 2023

Třída 4. A – Agropodnikání Písemná maturitní zkouška 11. 9. 2023Profilová část maturitní zkoušky 11. 9. 2023 Třída 4. C – Chemik operátor Praktická maturitní zkouška 12. 9. 2023Profilová část maturitní zkoušky 12. 9. 2023 Třída 2. N – Podnikání Profilová část maturitní zkoušky 11. 9. 2023 Společná část maturitní zkoušky 4. – 8. 9.

Oznámení o změně názvu školy

Změna názvu

Vážení partneři,tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 01. 09. 2023 došlo ke změně názvu naší školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava, IČO: 47813130, (dále jen „Škola“).Od 01. 09. 2023 tak dochází ke změně názvu Školy a fakturačních údajů, které