Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023

Výsledky přijímaček

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke  střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na  vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění  pozdějších

Zemědělka – nejúspěšnější škola v republice

Zemědělka - nejlepší škola v republice

Opavská Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola byla již v minulých letech mnohokrát hodnocena jako nejlepší škola v rámci svého zaměření v celé České republice. Nabízí vzdělávání v oborech zaměřených na zemědělství, zahradnictví a výuku přírodovědných předmětů, zejména v oblasti biologie a chemie.

Úspěchy v logické olympiádě

Logická olympiáda 2022

Soutěž pořádanou Mensou České republiky, kde nerozhodují naučené znalosti, ale řeší se úlohy, které vyžadují samostatný a kreativní přístup, letos řešilo 13 žáků naší školy. Do základního kola soutěže byl přihlášen rekordní počet účastníků – 94 657 žáků z 3751 škol. Naši žáci soutěžili v kategorii C, což jsou žáci 1.- 4. ročníků SŠ. V

Výběrového řízení na pozici učitele odborného výcviku v zahradnických činnostech

Výběrové řízení

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele odborného výcviku v zahradnických činnostech Požadavky: Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění: Plná způsobilost k právním úkonům Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává Bezúhonnost Zdravotní způsobilost Odborná kvalifikace pro práci učitele odborného výcviku

Sdílíme učebny

V rámci realizace projektu OKAP II spolupracuje naše škola s partnerskými základními školami a mateřskou školou. Ve středu 5.10. se výukového programu „Bioodpad, kompostování a vermikompostování“ zúčastnily děti z MŠ Olomoucká, ve čtvrtek 13.10. se žáci ze ZŠ Kobeřice podíleli na realizaci výukového programu „Mikroskopujeme“ a ve čtvrtek 21.10. se žáci ZŠ Opava, Englišova zapojili do realizace výukového

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří v pondělí 7. listopadu 2022 V pondělí 7. listopadu je  připraven pro návštěvníky 1. den otevřených dveří. Zahájení je naplánováno na 16 hod. v aule školy, Purkyňova 12, Opava. Po úvodních informacích o škole, o nabízených oborech a o přijímacím řízení bude možné navštívit jednotlivé obory a získat o nich více informací,

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT 2022

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se naši žáci třetích ročníků (Adam Frank, Daniel Zábranský a Sára Stupárková) sešli na  Wichterlově gymnáziu v Ostravě, aby změřili své dovednosti v již 19. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu. Každý ze soutěžících v kategorii středních škol řešil 5 náročných příkladů. Zájem o matematiku byl tento rok doslova rekordní. V kategorii

Veletrh povolání

Téměř čtyřicítka škol a více než šest desítek zaměstnavatelů představila své učební a studijní obory na 2. ročníku Veletrhu povolání Opava. Akci navštívilo tisíce zájemců ve dnech 5. a 6. 10. 2022, a to vždy mezi 9.00 – 18.00 hodinou ve Víceúčelové hale v Opavě. Své stánky zde měla také  naše škola, Školní statek Opava

Exkurze našich chemiků

V rámci projektu OKAP II se v září žáci 1. a 3. ročníku oboru Chemik-operátor vydali doZOO Ostrava. Absolvovali program ZOO Ostrava nazvaný „ZOO není jen o zvířatech anebtechnické zázemí ZOO“. Ve výukovém centru byli formou prezentace seznámeni sproblematikou chovu zvířat v zajetí, významem moderních zoologických zahrad a zázemímzoologické zahrady. Následně měli jedinečnou možnost vstoupit do zázemí