ÚSPĚCH VOJTY WYSOGLADA

ÚSPĚCH VOJTY WYSOGLADA V KRAJSKÉM KOLE CHEMICKÉ OLYMPIÁDY KAT. „E“ Velká gratulace Vojtěchu Wysogladovi ze třídy 4.C k úžasnému celkovému 2. místu v krajském kole chemické olympiády kategorie „E“. V této kategorii jsme jako škola soutěžili vůbec poprvé. Kategorie je určena pro žáky 3. a 4. ročníků středních odborných škol s chemickým zaměřením, a proto je tento úspěch o

Kurzy pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurzy pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Škola bude pořádat Kurzy pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Základní dvoudenní školení I. a II. stupně se bude konat ve dnech 1. a 2. února 2022 a doplňkové školení I. a II. stupně dne 9. února nebo 16. února 2022. Zahájení vždy v 8,00 hod, přihlášku najdete na našem webu: https://www.zemedelka-opava.cz/nabidka-kurzu/

Den otevřených dveří 8.1.2022

DOD 8.1.2022

Sdrečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v sobotu 8. ledna 2022 v 10 hodin (do 13h).NUTNÁ BEZINFEKČNOST!!! (DOLOŽENÍ OČKOVÁNÍ, PRODĚLÁNÍ NEMOCI ČI SAMOTEST NA MÍSTĚ – zdarma dodá škola) PROGRAM: 10:00 – zahájení a představení školy v aule školycca 10:30 – rozdělení zájemců dle jednotlivých oborů, přesun do oborových učeben, interaktivní

PF 2022

PF Arnošt Klein

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava (Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně, realizátor mnoha národních i mezinárodních projektů, držitel titulu Ekologická škola v Moravskoslezském kraji) přeje všem svým zaměstnancům, žákům, spolupracovníkům a příznivcům úspěšný rok 2022. Škola pro nové zájemce o studium připravila jako novoroční dárek největší nabídku přírodovědných, ekologických, zemědělských a

Kroužek KREATIV

V prosinci se opět měli možnost výtvarně projevit žáci v kroužku Kreativ, který funguje v rámci projektu OKAP II. Vzhledem k nadcházejícím svátkům jsme zvolili příhodné téma – tvoření z papíru – vánoční přání technikou aquarel, razítkování, papírové výřezy pomocí big-shot atd. Účastníci si tak mohli vyzkoušet další tvůrčí činnosti po říjnovém helloweenském malování na

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda

Stejně jako v předchozích ročnících se i letos naše škola zapojila do ekonomické olympiády. Otázky školního kola se snažili zodpovědět všichni žáci maturitních oborů, kteří se alespoň první rok učí ekonomiku. I s málem odborných znalostí však měli šanci na úspěch, protože olympiáda je z velké části postavena také na přehledu o ekonomickém dění v

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023

Výsledky přijímaček

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke  střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na  vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění  pozdějších

Výběrové řízení – kuchařka ve školní kuchyni

Výběrové řízení

Ředitel školy přijme Kuchařku do školní kuchyně Požadavky na místo referenta: Odborná kvalifikace podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 399/2017 Sb. katalog prací a kvalifikační předpoklady ve znění pozdějších předpisů Plná způsobilost k právním úkonům Občanská a morální bezúhonnost Výuční list nebo maturitní vysvědčení v oboru Náležitosti