Seznam přijatých uchazečů k 26. 5. 2023

Výsledky přijímaček

Přinášíme Vám seznam žáků přijatých ke studiu na základě odvolání a druhého kola přijímacího řízení, který je platný ke dni 26. 5. 2023. Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to

Návštěva parlamentu

Město Opava se pomalu probouzelo a třicet studentů naší školy, zástupců Studentského parlamentu, vyrazilo do našeho hlavního města. Cílem cesty byl Parlament Poslanecké sněmovny České republiky. Po příjezdu do Prahy, jsme vyrazili směr Malá strana, kde parlament sídlí. Po cestě jsme si prošli to nejhezčí, co město nabízí – zastavili jsem se na Václavském i

2.kolo přijímacího řízení na obor Chemik operátor

Výsledky přijímaček

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke třednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších

Seznam přijatých uchazečů ke studiu k 18.5.2023

Výsledky přijímaček

Přinášíme Vám seznam žáků přijatých ke studiu na základě odvolání, který je platný ke dni 18. 5. 2023. Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů

Zemědělka má opět zastoupení v celostátním kole SOČ

SOČ

Krajské kolo 45. ročníku Středoškolské odborné činnosti bylo pro naši školu velmi úspěšné. Na VŠB v Ostravě nás reprezentovalo celkem 7 žáků. Natálie Supová a Karolína Prasková postoupily se svými pracemi dále do celostátního kola. Beata Gajdová, Pavla Hrazdilová a Lenka Křištofová se umístily ve svých kategoriích na 2. místech. Robin Pracný obsadil 4. místo

Seznam přijatých uchazečů ke studiu k 12. 5. 2023

Výsledky přijímaček

Přinášíme Vám seznam žáků přijatých ke studiu na základě odvolání, který je platný ke dni 12.5.2023. Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne

Celostátní matematická soutěž

Matematická soutěž

Dne 24.3.2023 se konala Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, která je vyhlašovaná MŠMT aorganizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu vzdělávání.Celostátní kolo této soutěže probíhá na vybraných soutěžních střediscích, z každé školy lzepřihlásit nejvýše tři soutěžící do každé ze tří kategorií nematuritních oborů a nejvýše dva soutěžící dokaždé ze čtyř kategorií maturitních oborů.Z devíti žáků

Vyhodnocení výtvarné soutěže

Vyhodnocení výtvarné soutěže – Den Země – Den mláďat 2023 Letošní ročník výtvarné soutěže pro MŠ a 1. stupně ZŠ opavska v rámci Dne mláďat byl opět bohatý na nápady a techniky zpracování tématu HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY. Výtvarná díla dětí letos zcela zaplnila výstavní prostor a my tak můžeme s radostí konstatovat, že tento ročník zaznamenal

Florbalisté 3. v kraji

Florbal Kraj 2023

V pátek 28.dubna se naší florbalisté zúčastnili krajského finále ve florbale v Havířově… Ve skupině se utkali s Gymnáziem Příbor, kterému podlehli 4:1 (branka Kutlák), ve druhém zápase jsme ale porazili Gymnázium Krnov 3:1 (Kutlák 2, Pospiech) a postoupili z druhé pozice do semifinále, kde nás porazil tým z Ostravy a odsoudil nás k boji

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímaček

Kompletní výsledky přijímacího řízení naleznete na https://www.zemedelka-opava.cz/vysledky-prijimacek/ —– Máte-li zájem o ubytování v domově mládeže kontaktujte osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail: domov.mladeze@zemedelka-opava.cz , adresu DM MSŠZe a VOŠ, Slámova 3-5, 746 01 Opava, příspěvková organizace, mobil 733 595 528.Přihlášku a veškeré informace k ubytování v DM MSŠZe a VOŠ najdete na webových stránkách www.zemedelka-opava.cz/ubytování