ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021 7. 9. 2021 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška 8. 9. 2021 v 13:00 h praktická závěrečná zkouška 16. 9. 2021 v 7:45 h ústní závěrečná zkouška Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na

Vybrali jsme 8585 korun pro jižní Moravu

Tornádo Morava

Jak často slýcháte ve škole – příroda umí být krásná i velmi ničivá. Právě nyní o tom ví své obyvatelé jižní Moravy, kteří přes noc přišli nejen o střechu nad hlavou. I my jsme se snažili v posledních hodinách školního roku podat pomocnou ruku. Výnos námi realizované sbírky činí 8585,- korun. Děkujeme všem, kteří se

Výběrové řízení na místo učitele odborného výcviku v zemědělských činnostech

Výběrové řízení

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele odborného výcviku v zemědělských činnostechPožadavky: – Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění: – Plná způsobilost k právním úkonům – Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává – Bezúhonnost

Adam Mikunda vítězem celostátního kola SOČ

Adam Mikunda SOC

Adam Mikunda, žák naší školy, oboru Přírodovědné lyceum, zvítězil v celostátním kole středoškolské odborné činnosti. 43 . ročník prestižní soutěže – středoškolské odborné činnosti přinesl vynikající úspěch naší škole, až do celostátního kola postoupili 4 žáci naší školy a Adam Mikunda se stal celkovým vítězem kategorie pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Celostátní kolo této

Seznam přijatých uchazečů ke studiu v 2. kole přijímacího řízení a na odvolání ke dni 11.6.2021

Výsledky přijímaček

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 25. června 2021. Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 Vyvěšení seznamu přijatých uchazečů 11. 6. 2021    Poř. Reg. č. 1. pol. 1. pol. Prům.  Přijetí     8. třídy 9. třídy prospěch   1 147 1,06 1,00 1,030 přijat 2 152 1,12 1,12

Seznam přijatých uchazečů ke studiu v 2. kole přijímacího řízení a na odvolání

Výsledky přijímaček

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 18. června 2021. Seznam přijatých uchazečů ke studiu na odvolání Zemědělec – farmář 41-51-H/01              Vyvěšení seznamu přijatých uchazečů   4. 6. 2021 Pořadí v přijímacím řízení Reg. č. 1. pol. 1. pol. Prům.  Přijetí   8. třídy 9. třídy prospěch

2. kolo přijímacího řízení na obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum!!!

Přijímací řízení

V závislosti na  § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v závislosti

Informace ředitele školy o dalším postupu školy v přijímacím řízení

Zápisový lístek

Vážení uchazeči o studium, vzhledem ke specifikům přijímacího řízení a jiným termínům  stanoveným MŠMT v roce 2021 a rovněž vzhledem k obrovskému množství dotazů jsem pro vás zpracoval za naši školu současný stav přijímacího řízení dle jednotlivých oborů ke dni 4. 6. 2021 a další postup školy v přijímacím řízení. Věřím, že vám pomůže se zorientovat a zvolit