Podporujeme klub nadaných dětí

V rámci projektového dne jsme sdíleli laboratoř chemie a připravili program pro mimořádně zvídavé děti, které navštěvují „klub nadaných dětí“ při ZŠ Englišova. Jedná se o kluby, které sdružují nadané děti po celé ČR a iniciátorem tohoto projektu je Mensa ČR. Tyto kluby rozvíjí intelektuální schopnosti dětí a my jsme rádi, že můžeme pomoci rozvíjet u

Učíme se praxí

Žákům 3. ročníku oboru Chemik operátor bylo dne 21.6.2022 umožněno navštívit Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity a pracovat v jejich chemických laboratořích.  Byla jim představena katedra chemie a možnosti studia na této škole. Žáci 1. a 2. ročníku opět oboru Chemik operátor se zúčastnili ve středu 22.6.2022 16. ročníku akce Chemie a další přírodní vědy na Slezkoostravském

Celostátní kolo SOČ

SOČ

Letos se celostátní kolo SOČ konalo v krásném středověkém městě Kutná Hora. Z naší školy až dotohoto kola postoupil žák 4.L Vojtěch Mazur. Se svou prací na téma Porovnání čistícího pudu včelmezi chovateli, které bylo zařazeno do kategorie – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodníhospodářství – obsadil ze 17 účastníků velmi pěkné 5. místo. Gratulujeme.

Celostání kolo v Jízdě zručnosti

Dne 9.6.2022 jsme se zúčastnili celostátního kola v jízdě zručnosti traktorem s přívěsem pořádaném SZeŠ a SOŠ Poděbrady.Naši školu reprezentoval student 4. ročníku obor Agropodnikání – Jakub Kolder.Soutěže se zúčastnilo 30 žáků středních odborných škol z celé republiky a v tomto klání se náš Jakub Kolder umístil na krásném 9. místě.Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci

Hodina moderní chemie

V úterý 7. 6. zažili žáci 3. ročníku oboru Chemik – operátor a 2. ročníku oboru Přírodovědné lyceum tři „hodiny moderní chemie“. Na několik chvil se stali forenzními analytiky a zkusili si např. zajistit latentní otisky prstů pomocí daktyloskopického prášku. Studenti VŠCHT Praha jim poté zábavnou formou předvedli, že bez chemie se náš každodenní život

Seznam přijatých uchazečů ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení na obor Chemik operátor

Výsledky přijímaček

Vyvěšení seznamu přijatých uchazečů 24. 5. 2022. Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje

Seznam přijatých uchazečů o studium oboru Zahradník ve 2. kole přijímacího řízení

Výsledky přijímaček

Vyvěšení seznamu přijatých uchazečů 20. 5. 2022. Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje