Nabídka kurzů

Kurzy pro dospělé

Florista

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Místo vyučování kurzu Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího vzdělávání Florista (41-008-H)
Délka studia 100 hodin + 12 hodin zkouška
Cena kurzu 9.000,- Kč
Cena zkoušky 2.500,- Kč (v rámci konání kurzu)
Minimální počet účastníků 8 účastníků (max. 12)
Termín zahájení Bude upřesněn dle počtu zájemců
Doba výuky Bude stanovena dle dohody
Získané osvědčení 1. Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
2. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace s celostátní platností – (po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky)
Získaná kvalifikace Florista (41-008-H), dle národní soustavy kvalifikací
Forma studia Prezenční (všední dny- 8 hod. výuky + soboty 10 hodin výuky)
                                                  Další informace 
Cílová skupina Pro zájemce, kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat květiny, pro ty, kteří potřebují splnit dílčí kvalifikaci a věnovat se oboru profesionálně
Typ programu dalšího vzdělávání Příprava na získání dílčí kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.
Vstupní požadavky na  uchazeče Minimálně základní vzdělání
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Nejsou stanoveny
Osobnostní požadavky Odolnost při senzorické zátěži, rozlišování tvaru předmětů, rozlišování barev a barevných odstínů


2. UČEBNÍ PLÁN

Florista

 Název modulu   Kód

  Hodinová dotace

   Ukončení
modulu teorie praxe samostudium    modulu
POVINNÉ MODULY
Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním mat.

M1

7

   

  TPZ*

Uplatnění základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin

M2

3

14

 

  TPZ

Seřizování, ošetřování a údržba nářadí, jeho využívání v aranžmá

M3

2

5

 

TPZ

Základní vazačské práce

M4

5

32

 

TPZ

Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

M5

0

20

 

TPZ

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

M6

3

2

 

TPZ

Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků. nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží

M7

3

4

 

TPZ

   

23

77

     Součet
   

              100

   Celkem

 *TPZ – Teoreticko-praktická zkouška

3. Kontakt, dotazy, bližší informace

Mgr. Vlastimil Dluhoš
tel.: 553 760 525, mobil: 736 765 518, e-mail: vlastimil.dluhos (zavináč) zemedelka-opava.cz

Přihláška ke zkoušce ke stažení – zde!

Přihlášku je možné zaslat poštou nebo elektronicky na výše uvedený kontakt

Chemik

CHEMIK PRO OBSLUHU ZAŘÍZENÍ VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU

1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání
Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Místo vyučování kurzu Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího vzdělávání Chemik pro obsluhu zařízení ve farmaceutickém průmyslu
Délka studia 250 hodin
Cena kurzu 5.000,- Kč
Cena zkoušky 2.500,- Kč (zkouška z profesní kvalifikace Chemik pro obsluhu zařízení kód: 28-033-H) po ukončení kurzu
Minimální počet účastníků 20 účastníků
Termín zahájení Bude upřesněn dle počtu zájemců
Doba výuky Bude stanovena dle dohody
Získané osvědčení po ukončení kurzu 1. Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
Získaná kvalifikace Chemik pro obsluhu zařízení kód: 28-033-H po úspěšném složení zkoušky
Forma studia Prezenční
                                                  Další informace
Cílová skupina Pro zájemce, kteří chtějí  získat vzdělání ve farmaceutickém/chemickém oboru.
Vstupní požadavky na uchazeče – minimálně základní vzdělání
– lékařské vyjádření o zdravotním stavu uchazeče
– uchazeč je starší 18 let, tělesně a duševně způsobilý
– uchazeč je zařazen do kurzu na základě řádně a zcela
vyplněné přihlášky
Možnosti pracovního uplatnění absolventa Při výkonu povolání v chemických a farmaceutických provozech na typových pozicích:
– chemik operátor
– farmaceutický operátor
– operátor seřizovač
– skladový operátor ve farmaceutickém/chemickém průmyslu
  Kurz je zahájen a vyučován ve spolupráci s firmou TEVA Czech Industries, s. r. o.

2. Učební plán

Chemik pro obsluhu zařízení ve farmaceutickém průmyslu

 Název modulu   Kód

  Hodinová dotace

   Ukončení
POVINNÉ MODULY
Aplikace znalostí fyzikálně chemických principů a pravidel při farmaceutických procesech  M1 22 10   zkušební test
Řízení technologických procesů ve farmacii

M2

23

 5

 

zkušební test

Měření fyzikálně-chemický veličin

M3

20

   

zkušební test

Normy a pracovní instrukce pro obsluhu řízení technologických procesů ve farmacii  M4  32      zkušební test
Příprava a úprava chemických látek a surovin pro procesy farmaceutických výrob podle výrobní a analytické dokumentace  M5  10      zkušební test
Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace  M6  0  60  

ústní zk.,

prakt.

předvedení

Obsluha technologických zařízení jednotlivých výrobních operací a chemických procesů  M7  0  60   ústní zk.,prakt.

 

předvedení

BOZP, hygiena práce, požární prevence a ochrany a životního prostředí  M8  8      zkušebnítest
                 250 Celkem

3. Kontakt, dotazy, bližší informace

Mgr. Vlastimil Dluhoš
tel.:     553 760 525
mobil:  736 765 518
e-mail: vlastimil.dluhos (zavináč) zemedelka-opava.cz

Přihláška ke zkoušce ke stažení – zde!
Přihlášku je možné zaslat poštou nebo elektronicky na výše uvedený kontakt

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Místo vyučování kurzu Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího vzdělávání Kurz pro výkon obecných zemědělských činností č.j. 37 061/2008-18010
Délka studia 300 hodin + závěrečná zkouška
Cena kurzu 13.000,- Kč (kalkulace v září 2019)
Cena zkoušky v rámci kurzu
Minimální počet účastníků 10 účastníků
Termín zahájení začátek měsíce října daného roku
Doba výuky od října do konce března následujícího roku
Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
Forma studia prezenční – 8 hodin výuky vždy v sobotu
                                                  Další informace 
Cílová skupina mladí zemědělci, zájemci o zemědělskou
problematiku
Vstupní požadavky na
uchazeče
minimálně základní vzdělání
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Nejsou stanoveny


Předměty a jejich dotace hodin 

Předmět

Hodiny

Pěstování zemědělských plodin

40

Chov hospodářských zvířat

40

Ekonomika podnikání

40

Zemědělská technika

24

Základy práce s informační technikou

16

Základy zemědělského práva

12

Základy bezpečnosti a hygieny práce

4

Ekologické hospodaření

8

Zpracování projektu

14

Praxe

104

Celkem

300

 
Organizační záležitosti

Časový průběh zkoušky bude upřesněn dodatečně s dostatečným časovým předstihem.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
– obhajoba zadaného absolventského projektu
– teoretická zkouška – písemný test

Témata absolventských projektů budou zadána nejpozději do konce měsíce prosince.

Teoretická zkouška je tvořena testem o celkovém počtu 70 otázek. U každé otázky jsou 3 odpovědi, z nichž jedna je správná. Doba na vypracování testu je 120 minut.

Obhajoba projektu je omezena dobou do 30 minut.

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutno uspět v obou částech závěrečné zkoušky a předložit deník praxe.

Po úspěšném zvládnutí závěrečné zkoušky obdrží účastník Osvědčení.


Kontakty a informace

Ing. Jiří Kašný
tel.:     555 333 002
mobil:  733 595 526
e-mail: jiri.kasny (zavináč) zemedelka-opava.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – Kurz obecných zemědělských činností

Kurz obsluhy vysokozdvižných motorových vozíků
Dne 29. 8. 2022 proběhne opakované školení na vysokozdvižné vozíky v učebně na Nové hale v areálu školy. Začátek školení je v 8:00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese: jan.klimes@zemedelka-opava.cz. Nezapomeňte vzít sebou průkazy.
S pozdravem Jan Klimeš ZK OMV
   Kurz obsluhy motorových vysokozdvižných vozíků 
Vysokozdvižný volantový do 5 tun
LZE KONAT JAKO ZVOLENOU REKVALIFIKACI
Škola je držitelem akreditace MŠMT-42183/2014-1/1075
Podmínky zařazení do kurzu 1. věk 18 let
2. zdravotní způsobilost (potvrdí lékař na přihlášku)
Délka kurzu 35 hodin pro držitele řidičského oprávnění jedné ze skupin (B, C, D, T)
40 hodin pokud nevlastní řidičský průkaz jedné ze skupin (B, C, D, T)
Cena kurzu včetně zkoušky a průkazu 5.500,- Kč – splatná před zahájení kurzu
Termín zahájení dle dohody (uskuteční se při minimálním počtu 5-ti účastníků
Získané osvědčení Průkaz obsluhy motorových vozíků
Účastníci si přinesou
s sebou
Vyplněnou přihlášku, občanský průkaz,
fotku na OP (38 x 32 mm)
 
 

 Periodické školení řidičů motorových vozíků

Školení je určeno pro řidiče motorových vozíků, kteří se musí 1 x za 12 měsíců zúčastnit školení a přezkoušení.
Délka školení 8 hodin
Cena školení 350,- Kč, žáci školy 100,- Kč
Termín školení Bude stanoven po domluvě s žadatelem.
Účastníci si přinesou
s sebou
Průkaz řidiče motorového vozíku, občanský průkaz

Organizační záležitosti – budou upřesněny při zahájení kurzu.

Kontakt, dotazy, bližší informace

Mgr. Vlastimil Dluhoš
tel.:     553 760 525
mobil:  736 765 518
e-mail: vlastimil.dluhos (zavináč) zemedelka-opava.cz

Kurz motorových vozíků- přihláška, lékařské potvrzení, ke stažení – zde!

Zkoušky z profesních kvalifikací

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

Škola je dle zákona 179/2006 Sb. autorizovanou osobou, která je oprávněná provádět zkoušky z níže uvedených profesních kvalifikací.

 Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství ČR
 Seznam profesních kvalifikací:
 Kvalifikační úroveň 4
Č.  Název kvalifikace Kód Cena zkoušky
1.   Agronom pro okopaniny  41-096-M  6 050 Kč
2.  Agronom pícninář  41-097-M  6 050 Kč
3.  Agronom pro olejniny  41-075-M  6 050 Kč
4.  Agronom pro obiloviny  41-070-M  6 050 Kč
5.  Zootechnik pro chov ovci a koz  41-109-M  6 050 Kč
6.  Zootechnik pro chov prasat  41-072-M  6 050 Kč
7.  Zootechnik pro chov skotu  41-071-M  6 050 Kč
Kvalifikační úroveň 3
Č.  Název kvalifikace Kód Cena zkoušky
1.  Ovocnář  41-005-H  4 700 Kč
2.  Školkař  41-006-H  5 300 Kč
3.  Sadovník  41-007-H  5 300 Kč
4.  Florista  41-008-H  6 000 Kč
5.  Zelinář  41-009-H  4 100 Kč
6.  Květinář  41-037-H  4 700 Kč
7.  Krajinář  41-038-H  5 300 Kč
 Kvalifikační úroveň 2    
 Č.  Název kvalifikace Kód  Cena zkoušky
1. Údržba veřejné zeleně  41-033-E  3 250 Kč
       
 Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Seznam profesních kvalifikací:
 Kvalifikační úroveň 3
 Č.  Název kvalifikace  Kód  Cena zkoušky
 1.  Chemik pro obsluhu zařízení  28-033-H  8 700 Kč

 

Postup přihlášení se ke zkoušce
1. Žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání.

2. Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku.

 3. Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky.

4. Zkouška z profesní kvalifikace se koná formou písemnou, ústní a praktickou.

5. Po úspěšném absolvování zkoušky žadatel obdrží „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ s celostátní platností.

Bližší informace Vám podá:
Mgr. Vlastimil Dluhoš, mobil: 736 765 518
e-mail: vlastimil.dluhos (zavináč) zemedelka-opava.cz

Přihláška ke zkoušce ke stažení – zde!

Kurz ochrany rostlin

KURZ OCHRANY ROSTLIN

Základní školení pro získání osvědčení I. stupně

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Školení pro získání osvědčení I. stupně o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin, č. j. 227541/2012-MZE-17013
Délka studia 12 hodin
Cena školení 1 000,- Kč
Cena zkoušky Nekoná se
Minimální počet účastníků 30
Termín školení viz stránky ÚZIS nebo www.zemedelka-opava.cz
Doba výuky 2 dny po 6 hodinách
Získané osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Doba výuky 2 dny po 6 hodinách
Forma studia Prezenční 2 dny po 6 hodinách
Cílová skupina Všichni, kdo pracují s pesticidy
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní způso-
bilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny
Přihláška ke stažení Přihláška-základní školení I. st
                         Doplňující školení pro získání osvědčení I. stupně
Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01 Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Školení pro získání osvědčení I. stupně o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin, č. j. 227541/2012-MZE-17013
Délka studia 8 hodin
Cena školení 800 Kč
Cena zkoušky Nekoná se
Minimální počet účastníků 20
Termín školení viz stránky ÚZIS nebo www.zemedelka-opava.cz
Doba výuky 1 den
Získané osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Forma studia Prezenční 1 den
Cílová skupina Všichni, kdo pracují s pesticidy
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní
způsobilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny
Přihláška ke stažení Přihláška-doplňkové školení I. st

Základní školení pro získání osvědčení II. stupně

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01 Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Školení pro získání osvědčení II. stupně o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin, č. j. 227541/2012-MZE-17013
Délka studia 15 hodin
Cena školení 1 200 Kč
Cena zkoušky Nekoná se (zkoušku provádí SRS)
Minimální počet účastníků 10
Termín školení viz stránky ÚZIS nebo www.zemedelka-opava.cz
Doba výuky 2 dny (7 a 8 hodin)
Získané osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Forma studia Prezenční
Cílová skupina Všichni, kdo organizují práci s pesticidy
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní
způsobilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny
Přihláška ke stažení Přihláška-základní školení II. st

Doplňkové školení pro získání osvědčení II. stupně

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01 Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Školení pro získání osvědčení II. stupně o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin, č. j. 227541/2012-MZE-17013
Délka studia 8 hodin
Cena školení 800 Kč
Cena zkoušky Nekoná se (zkoušku provádí SRS)
Minimální počet účastníků 10
Termín školení viz stránky ÚZIS nebo www.zemedelka-opava.cz
Doba výuky 1 den 8 hodin
Získané  osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Forma studia Prezenční
Cílová skupina Všichni, kdo organizují práci s pesticidy
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní
způsobilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny
Přihláška ke stažení Přihláška-doplňkové školení II. st

Organizační záležitosti – budou upřesněny při zahájení kurzu.

Kontakt, dotazy, bližší informace

Ing. Jiří Kašný
tel.:      555 333 002
mobil:  733 595 526
e-mail: jiri.kasny (zavináč) zemedelka-opava.cz

Chemická legislativa ve školství

Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství, č.j.:MŠMT 27631/2012-25-567
Délka školení 5 hodin
Cena školení 780,- Kč
Cena zkoušky V rámci kurzu
Minimální počet účastníků 15
Termín školení 1. 3. 2016
Získané osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Forma studia Prezenční 1 den, 5 hodin
Cílová skupina Učitelé chemie, biologie, ekologie, toxikologie, nepedagogové přicházející do styku s chemikáliemi, čistícími, dezinfekčními a odmašťovacími prostředky (úklid, jídelna, údržba)
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní způso-
bilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny

Kontakt, dotazy, bližší informace

Mgr. Zuzana Šimečková
tel.: 553 760 518, 553 760 509
e-mail: zuzana.simeckova (zavináč) zemedelka-opava.cz

Návratka ke stažení – zde!
Vyplněnou návratku zašlete prosím nejpozději do úterý 16. 2. 2016