Kurzy pro dospělé

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Místo vyučování kurzu Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího vzdělávání Kurz pro výkon obecných zemědělských činností č.j. 37 061/2008-18010
Délka studia 300 hodin + závěrečná zkouška
Cena kurzu 13.000,- Kč (kalkulace v září 2019)
Cena zkoušky v rámci kurzu
Minimální počet účastníků 10 účastníků
Termín zahájení začátek měsíce října daného roku
Doba výuky od října do konce března následujícího roku
Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
Forma studia prezenční – 8 hodin výuky vždy v sobotu
                                                  Další informace 
Cílová skupina mladí zemědělci, zájemci o zemědělskou
problematiku
Vstupní požadavky na
uchazeče
minimálně základní vzdělání
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Nejsou stanoveny


Předměty a jejich dotace hodin 

Předmět

Hodiny

Pěstování zemědělských plodin

40

Chov hospodářských zvířat

40

Ekonomika podnikání

40

Zemědělská technika

24

Základy práce s informační technikou

16

Základy zemědělského práva

12

Základy bezpečnosti a hygieny práce

4

Ekologické hospodaření

8

Zpracování projektu

14

Praxe

104

Celkem

300

 
Organizační záležitosti

Časový průběh zkoušky bude upřesněn dodatečně s dostatečným časovým předstihem.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
– obhajoba zadaného absolventského projektu
– teoretická zkouška – písemný test

Témata absolventských projektů budou zadána nejpozději do konce měsíce prosince.

Teoretická zkouška je tvořena testem o celkovém počtu 70 otázek. U každé otázky jsou 3 odpovědi, z nichž jedna je správná. Doba na vypracování testu je 120 minut.

Obhajoba projektu je omezena dobou do 30 minut.

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutno uspět v obou částech závěrečné zkoušky a předložit deník praxe.

Po úspěšném zvládnutí závěrečné zkoušky obdrží účastník Osvědčení.


Kontakty a informace

Ing. Jiří Kašný
tel.:     555 333 002
mobil:  733 595 526
e-mail: jiri.kasny (zavináč) zemedelka-opava.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – Kurz obecných zemědělských činností

Kurz obsluhy vysokozdvižných motorových vozíků
Dne 29. 8. 2022 proběhne opakované školení na vysokozdvižné vozíky v učebně na Nové hale v areálu školy. Začátek školení je v 8:00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese: jan.klimes@zemedelka-opava.cz. Nezapomeňte vzít sebou průkazy.
S pozdravem Jan Klimeš ZK OMV
   Kurz obsluhy motorových vysokozdvižných vozíků 
Vysokozdvižný volantový do 5 tun
LZE KONAT JAKO ZVOLENOU REKVALIFIKACI
Škola je držitelem akreditace MŠMT-42183/2014-1/1075
Podmínky zařazení do kurzu 1. věk 18 let
2. zdravotní způsobilost (potvrdí lékař na přihlášku)
Délka kurzu 35 hodin pro držitele řidičského oprávnění jedné ze skupin (B, C, D, T)
40 hodin pokud nevlastní řidičský průkaz jedné ze skupin (B, C, D, T)
Cena kurzu včetně zkoušky a průkazu 5.500,- Kč – splatná před zahájení kurzu
Termín zahájení dle dohody (uskuteční se při minimálním počtu 5-ti účastníků
Získané osvědčení Průkaz obsluhy motorových vozíků
Účastníci si přinesou
s sebou
Vyplněnou přihlášku, občanský průkaz,
fotku na OP (38 x 32 mm)
 
 

 Periodické školení řidičů motorových vozíků

Školení je určeno pro řidiče motorových vozíků, kteří se musí 1 x za 12 měsíců zúčastnit školení a přezkoušení.
Délka školení 8 hodin
Cena školení 350,- Kč, žáci školy 100,- Kč
Termín školení Bude stanoven po domluvě s žadatelem.
Účastníci si přinesou
s sebou
Průkaz řidiče motorového vozíku, občanský průkaz

Organizační záležitosti – budou upřesněny při zahájení kurzu.

Kontakt, dotazy, bližší informace

Mgr. Vlastimil Dluhoš
tel.:     553 760 525
mobil:  736 765 518
e-mail: vlastimil.dluhos (zavináč) zemedelka-opava.cz

Kurz motorových vozíků- přihláška, lékařské potvrzení, ke stažení – zde!

Zkoušky z profesních kvalifikací

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

Škola je dle zákona 179/2006 Sb. autorizovanou osobou, která je oprávněná provádět zkoušky z níže uvedených profesních kvalifikací.

 Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství ČR
 Seznam profesních kvalifikací:
 Kvalifikační úroveň 4
Č.  Název kvalifikace Kód Cena zkoušky
1.   Agronom pro okopaniny  41-096-M 9 500 Kč
2.  Agronom pícninář  41-097-M 9 500 Kč
3.  Agronom pro olejniny  41-075-M 9 500 Kč
4.  Agronom pro obiloviny  41-070-M 9 500 Kč
5.  Zootechnik pro chov ovci a koz  41-109-M 9 500 Kč
6.  Zootechnik pro chov prasat  41-072-M  9 500 Kč
7.  Zootechnik pro chov skotu  41-071-M 9 500 Kč
Kvalifikační úroveň 3
Č.  Název kvalifikace Kód Cena zkoušky
1.  Ovocnář  41-005-H  6 000 Kč
2.  Školkař  41-006-H  7 000 Kč
3.  Sadovník  41-007-H  7 000 Kč
4.  Florista  41-008-H  7 000 Kč
5.  Zelinář  41-009-H  5 000 Kč
6.  Květinář  41-037-H  6 000 Kč
7.  Krajinář  41-038-H  7 000 Kč
 Kvalifikační úroveň 2    
 Č.  Název kvalifikace Kód  Cena zkoušky
1. Údržba veřejné zeleně  41-033-E  4 000 Kč
       
 
 
 
       
       

 

Postup přihlášení se ke zkoušce
1. Žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání.

2. Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku.

 3. Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky.

4. Zkouška z profesní kvalifikace se koná formou písemnou, ústní a praktickou.

5. Po úspěšném absolvování zkoušky žadatel obdrží „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ s celostátní platností.

Bližší informace Vám podá:
Mgr. Vlastimil Dluhoš, mobil: 736 765 518
e-mail: vlastimil.dluhos (zavináč) zemedelka-opava.cz

Přihláška ke stažení ZDE!

 

 

 

 

Kurz ochrany rostlin

KURZ OCHRANY ROSTLIN

Základní školení pro získání osvědčení I. stupně

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Školení pro získání osvědčení I. stupně o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin, č. j. 227541/2012-MZE-17013
Délka studia 12 hodin
Cena školení 1 500,- Kč
Cena zkoušky Nekoná se
Minimální počet účastníků 30
Termín školení viz stránky ÚZIS nebo www.zemedelka-opava.cz
Doba výuky 2 dny po 6 hodinách
Získané osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Doba výuky 2 dny po 6 hodinách
Forma studia Prezenční 2 dny po 6 hodinách
Cílová skupina Všichni, kdo pracují s pesticidy
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní způso-
bilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny
Přihláška ke stažení Přihláška-základní školení I. st
                         Doplňující školení pro získání osvědčení I. stupně
Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01 Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Školení pro získání osvědčení I. stupně o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin, č. j. 227541/2012-MZE-17013
Délka studia 8 hodin
Cena školení 1200 Kč
Cena zkoušky Nekoná se
Minimální počet účastníků 20
Termín školení viz stránky ÚZIS nebo www.zemedelka-opava.cz
Doba výuky 1 den
Získané osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Forma studia Prezenční 1 den
Cílová skupina Všichni, kdo pracují s pesticidy
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní
způsobilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny
Přihláška ke stažení Přihláška-doplňkové školení I. st

Základní školení pro získání osvědčení II. stupně

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01 Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Školení pro získání osvědčení II. stupně o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin, č. j. 227541/2012-MZE-17013
Délka studia 15 hodin
Cena školení 1 800 Kč
Cena zkoušky Nekoná se (zkoušku provádí SRS)
Minimální počet účastníků 10
Termín školení viz stránky ÚZIS nebo www.zemedelka-opava.cz
Doba výuky 2 dny (7 a 8 hodin)
Získané osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Forma studia Prezenční
Cílová skupina Všichni, kdo organizují práci s pesticidy
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní
způsobilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny
Přihláška ke stažení Přihláška-základní školení II. st

Doplňkové školení pro získání osvědčení II. stupně

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01 Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Školení pro získání osvědčení II. stupně o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin, č. j. 227541/2012-MZE-17013
Délka studia 8 hodin
Cena školení 1200 Kč
Cena zkoušky Nekoná se (zkoušku provádí SRS)
Minimální počet účastníků 10
Termín školení viz stránky ÚZIS nebo www.zemedelka-opava.cz
Doba výuky 1 den 8 hodin
Získané  osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Forma studia Prezenční
Cílová skupina Všichni, kdo organizují práci s pesticidy
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní
způsobilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny
Přihláška ke stažení Přihláška-doplňkové školení II. st

Organizační záležitosti – budou upřesněny při zahájení kurzu.

Kontakt, dotazy, bližší informace

Ing. Jiří Kašný
tel.:      555 333 002
mobil:  733 595 526
e-mail: jiri.kasny (zavináč) zemedelka-opava.cz

Chemická legislativa ve školství

Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Místo školení Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího
vzdělávání
Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství, č.j.:MŠMT 27631/2012-25-567
Délka školení 5 hodin
Cena školení 780,- Kč
Cena zkoušky V rámci kurzu
Minimální počet účastníků 15
Termín školení 1. 3. 2016
Získané osvědčení Osvědčení o absolvování školení
Forma studia Prezenční 1 den, 5 hodin
Cílová skupina Učitelé chemie, biologie, ekologie, toxikologie, nepedagogové přicházející do styku s chemikáliemi, čistícími, dezinfekčními a odmašťovacími prostředky (úklid, jídelna, údržba)
Vstupní požadavky Nejsou
Podmínky zdravotní způso-
bilosti účastníka
Nejsou pro školení stanoveny

Kontakt, dotazy, bližší informace

Mgr. Zuzana Šimečková
tel.: 553 760 518, 553 760 509
e-mail: zuzana.simeckova (zavináč) zemedelka-opava.cz

Návratka ke stažení – zde!
Vyplněnou návratku zašlete prosím nejpozději do úterý 16. 2. 2016