DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tato akce probíhá na naší škole vždy jeden den v listopadu, jeden den v prosinci a jeden den i v lednu (v lednu obvykle sobota). Aktuální termíny jsou vždy pro každý rok uvedeny v aktualitách na hlavní stránce školy. Co Vás na této akci čeká? Začátek bývá v pracovní dny v 16 hodin, v sobotním termínu v 10 hodin.

DOD 2023_24

Informační brožura 2023/2024

Po příchodu do našeho areálu Vás jistě zaujme, že se venku prohání několik koní s jezdci, u vchodu do budovy vás pak čeká přivítání s malým dárkem a jste nasměrováni do auly školy, kde si v 16 hodin (případně v 10 hodin – leden) bere vždy slovo pan ředitel, který Vás seznámí s programem, obecnými informacemi o přijímacím řízení a oborech, které nabízíme.

Po zhruba půlhodince obecných informací jste na základě vašich priorit rozděleni do skupinek dle jednotlivých oborů a převedeni do patřičné učebny či areálu, kde probíhá konkrétní a důkladnější představení daných oborů.

Např. zájemci o CHEMIKA jsou zavedeni do chemické laboratoře, kde jsou svědky mnoha „kouzelných“ pokusů a během nich seznamováni s oborem, jsou obeznámeni s praxí v TEVĚ, mají možnost si některé pokusy i zkusit a důkladně se vyptávat na tento obor.

Zájemci o AGROPODNIKÁNÍ jsou převedeni do odborné laboratoře, kde je přednášející seznámí s oborem, dá jim ochutnat různých výpěstků a produktů zemědělského charakteru, s kterými na praxi přijdou studenti do kontaktu, prohlédnou si krátké vtipné video o praxi a poté mají možnost si zajít vyzkoušet řídit s instruktorem traktor či do stájí Školního statku a projet se na koni…

U oboru PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM jsou hlavní ukázky dvě – jedna v biologické laboratoři, kde se zájemci zapojí do bádání s mikroskopy, měřiči a čidly a vyzkouší si několik činností spojených s tímto oborem. Druhá ukázka je v odborné učebně fyziky, kde je fůra záhadných přístrojů, jejichž funkci si budete moci vyzkoušet za asistence zkušeného fyzikáře a studentů lycea.

Učební obory prezentujeme na halách vedle školy – obor ZAHRADNÍK Vás zavede do tajů aranžérství a vazeb, sami si budete moci vyzkoušet něco z toho vytvořit a odnést domů, k prohlédnutí bude i moderní fóliovník, kde probíhá velká část praxe tohoto oboru.

ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ vám představí moderní zemědělskou techniku, učitelé odborného výcviku Vám dovolí sednout si a projet se v traktoru, k dispozici je i možnost projet se na koni na Školním statku.

Po těchto individuálních prezentacích oborů je samozřejmě možnost prohlédnout si školu a nahlédnout do všech dveří naší školy, obejít areál, nádherný park třeba i za svitu hvězd či navštívit prohlídku dalšího z oborů, které jsou výše uvedené a které jste ještě neabsolvovali. Prohlédnout si lze samozřejmě i Domov mládeže, kam se po každé prezentaci oboru máte možnost odebrat za asistence průvodce. Dle nezávislých šetření patří den otevřených dveří na naší škole k jedněm z nejzajímavějších a nejednoho nerozhodnutého již dokázal přesvědčit, že zemědělka je ta správná volba…