Praktická výuka zemědělských oborů: Agropodnikání, Zemědělec, farmář a Zahradník

Škola klade velký důraz na kvalitní praktické vzdělávání žáků. Při vzdělávání žáků využívá velmi moderně vybavené vlastní pracoviště školy, Školního statku a dalších smluvně zajištěných pracovišť.

Materiální vybavení školy v oblasti praxí

Škola je zařazena v trvalé vzdělávací základně Ministerstva zemědělství ČR

Škola je Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR

Škola je velmi dobře vybavena moderní zemědělskou technikou.

Škola má množství výtečně vybavených odborných učeben, dílen.

Škola má vlastní zahradnictví s moderně vybavenými foliovníky s automatickým řízením klimatu, vlastními pozemky.

Personální zabezpečení výuky

Výborný tým učitelů praxe, kteří jsou odborníky v oboru.

Společná výuka s odborníky z firem na pracovištích školy

Vzdělávání učitelů praxe ve firmách (stáže v podnicích, školení na nové technice aj,)

Moderní trendy výuky

Žáci jsou vzdělávání v oblasti precizního zemědělství.

Škola má vlastní traktory s navigací a automatickým řízením stroje.

Při výuce využíváme družicové snímkování pozemků s tvorbou výnosových map.

Na pozemcích školního statku využíváme senzorický systém predikce chorob a škůdců.

Výborní žáci jsou umísťování v rámci praxe do prestižních firem.

Další informace

Žáci školy se mohou účastnit nad rámec povinné výuky zdarma kurzů, kdy si rozšíří svoji kvalifikaci. (vysokozdvižný vozík, motorová pila, kurz svařování, zacházení s prostředky na ochranu rostlin …)

Pro žáky se zájmem zajišťujeme i výuku nad rámec povinné výuky, kde mohou získat další vědomosti a dovednosti.

Žáci u vybraných oborů mohou získat stipendium nebo si při praxi vydělat.

Našim cílem je dobře připravit žáky v průběhu pro nástup do zemědělské a zahradnické praxe..

Bližší informace k praktické výuce vám poskytne Mgr. Vlastimil Dluhoš – zástupce ředitele pro praktické vyučování

Kontakt: GMS +420 736 765 518, e-mail: vlastimil.dluhos@zemedelka-opava-cz

Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, p.o.