Jídelna

Objednací portál pro klienty školní jídelny

Strávníci mohou k objednávání jídel a správě svého účtu využívat tří variant:

  • Mobilní aplikace pro Android – nově můžete využít i mobilní aplikace pro zařízení s OS Android (minimálně verze 2.3), která Vám nabídne funkce, jako např. zobrazení objednávek, objednávání a odhlašování jídel, zobrazení plateb, zobrazení výdeje jídel, nastavení účtu, informace o jídelně, nebo upozornění na objednané jídlo v nastavený čas.

 

Obecné informace o jídelně

Naše organizace zajišťuje svým zaměstnancům a dalším osobám závodní stravování ve vlastním zařízení. Organizace sama provozuje vlastní kuchyň a jídelnu. Dle vyhlášky 165/2021 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky platí tyto podmínky:

  1. Zaměstnanci hradí v souladu s kolektivní smlouvou pořizovací cenu surovin sníženou o příspěvek FKSP. Zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo za tzv. sníženou cenu, jen pokud odpracovali v kalendářním dni alespoň tři hodiny v místě výkonu práce.

  2. Důchodci hradí v souladu s kolektivní smlouvou pořizovací cenu surovin sníženou o příspěvek FKSP. Mají nárok najedno hlavní jídlo denně, jen za předpokladu, že v naší organizaci pracovali při odchodu do důchodu.

  3. Zaměstnancům, kteří jsou přijati na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, je umožněno poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň tři hodiny.

  4. Ostatní osoby hradí pořizovací cenu surovin, veškeré náklady na provoz a zisk.

Zaměstnancům a ostatním strávníkům jsou poskytována stejná jídla jako studentům, na výběr je ze dvou variant. Organizace může poskytnout závodní stravování prostřednictvím jiného subjektu (stravenek) v období, kdy je vlastní zařízení mimo provoz (letní prázdniny).

Školní stravování poskytuje stravovací služby žákům a studentům ve vlastní školní jídelně. Školní stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny v příloze č.1 vyhlášky (vyhláška č.107/2005 Sb.,v aktuálním znění vyhlášky č.272/2021), a rozpětím finančních limitů na nákup potravin dle věkových skupin strávníků stanovených v příloze č. 2 vyhlášky. Jídla pro žáky jsou připravována podle stanovené výše finančního limitu věkové skupiny 15 a více let.

Konečné ceny obědů činí:

Žáci: 40,- Kč
Zaměstnanci a bývalí zaměstnanci školy: 35,- Kč
Zaměstnanci na dohodu: 40,- Kč
Ostatní strávníci: 88,- Kč

 

Žáci ubytovaní na Domově mládeže mají možnost využít stravování za následující ceny:

Plná penze 130,- Kč
Polopenze 90,- Kč
   

 

Podmínky přihlášení, odhlášení a úhrady stravy

1.PŘIHLÁŠENÍ

V kanceláři vedoucí jídelny se zájemci o stravu zaevidují. Po zaplacení 115,-Kč obdrží čip.

PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY se přijímají do 7:00 hodin na následující den.

2. ODHLÁŠENÍ

Odhlášení je možné:
a) v kanceláři vedoucí školní jídelny
b) u objednávkového terminálu, přes internet
c) v případě onemocnění telefonicky na čísle 555 333 044 nebo 730580554 (prosím, sdělte přesné datum od-do)
d) ubytovaní na DM mohou odhlášené dny nahlásit vychovatelkám.

UPOZORNĚNÍ
Strávníci nemají nárok  na stravu za zvýhodněnou cenu (40,-Kč) po dobu nepřítomnosti ve škole – nemoc, ředitelské volno, prázdniny apod. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo ve školském zařízení (nemoc) se podle vyhlášky o školním stravování považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení a má nárok na stravu za sníženou cenu.

3. FINANČNÍ ÚHRADA ZA ODEBRANOU STRAVU

Strávníci mohou za služby platit následujícími variantami:

a) BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU – zřízením souhlasu s inkasem ve prospěch našeho účtu, nebo převodem na náš účet;
b) V HOTOVOSTI – jen cizí strávníci a důchodci;
c) FAKTUROU – platí jen cizí strávníci.

V případě, že nemá strávník k poslednímu dni v měsíci zaplacené obědy, nemůže od prvního dne následujícího měsíce dostat oběd.

4. FINANČNÍ VYROVNÁNÍ ZA ODHLÁŠENOU STRAVU

Finanční částka za odhlášenou stravu se vyrovná při prvním dalším nákupu stravy. Koncem školního roku se veškeré přeplatky vracejí zpět na účet strávníka.

ZADANÝ ZPŮSOB ÚHRADY LZE MĚNIT JEN PO DOHODĚ S VEDOUCÍ JÍDELNY.