Školská rada

Složení školské rady SŠ

 • Zástupci jmenovaní Radou kraje:
  Ing. František Hellebrand
  pan Petr Jedlička
 • Zástupci zvolení pedagogickými pracovníky:
  Mgr. Radka Semerová
  Ing. Marie Drösslerová
 • Zástupci zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:
  paní Renata Veselská
  pan Martin Tvarůžka

Složení školské rady VOŠ

 • Zástupci jmenovaní Radou kraje:
  Ing. Dušan Schreier
  Ing. Ivo Žídek
 • Zástupci zvolení pedagogickými pracovníky:
  Mgr. Šárka Krajcová
  Ing. Jan Tesarčík
 • Zástupci zvolení studenty VOŠ
  slečna Lucie Lokotchová
  pan Petr Straka