Školská rada

Složení školské rady SŠ

 • Zástupci jmenovaní Radou kraje:
  Ing. František Hellebrand
  pan Petr Jedlička
 • Zástupci zvolení pedagogickými pracovníky:
  Mgr. Radka Semerová
  Mgr. Jaroslav Latoň
 • Zástupci zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:
  paní Petra Holušová
  pan Dušan Karhan