Středoškolské

Studijní obory

Učební obory

Tříleté obory, ukončené závěrečnou zkouškou, středoškolské vzdělání (maturitu) lze získat absolvováním dvouletého nástavbového studia.

podat přihlášku

Učební obory

Tříleté obory, ukončené závěrečnou zkouškou, středoškolské vzdělání (maturitu) lze získat absolvováním dvouletého nástavbového studia.

podat přihlášku

Maturitní obory

čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou
absolventi mohou pokračovat ve studiu na kterékoliv VOŠ nebo VŠ

podat přihlášku

Maturitní obory

čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou
absolventi mohou pokračovat ve studiu na kterékoliv VOŠ nebo VŠ

podat přihlášku