Kontakty

Zde můžete nalézt kontakty na jednotlivé zaměstnance školy. Zaměstnanci, kteří nedisponují e-mailovou adresou, mobilním telefonem nebo jejichž prostory nedisponují telefonním přístrojem, mají v příslušné kolonce uvedenu pomlčku.

E‑mailové kontakty sestávají z uživatelského jména uvedeného u každé osoby a pro všechny stejné koncovky @zemedelka‑opava.cz. Např. pro kontaktování pana Kleina je tedy korektní adresa arnost.klein@zemedelka‑opava.cz. V případě, že máte správně nastavený poštovní program, je možno odeslat e‑mail přímo a to kliknutím na uživatelské jméno.

 

SEKRETARIÁT                INFO@ZEMEDELKA-OPAVA.CZ

Bohdana Vitásková 555 333 003 734 423 682 bohdana.vitaskova

 

VEDENÍ ŠKOLY

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Ing. Arnošt Klein 555 333 001 736 765 533 ředitel školy arnost.klein
Ing. Jiří Kašný 555 333 002 733 595 526 zástupce ředitele jiri.kasny

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Ing. Veronika Bátorová 555 333 007 734 423 680 ekonomka veronika.batorova
Zdenka Grossmanová 555 333 009 733 595 527 účetní II., zásobovač zdenka.grossmanova
Mgr. Pavla Kuzníková 555 333 024 školní knihovna pavla.kuznikova
Bc. Antonín Hřivňák 555 333 004 739 075 605 referent majetkové správy I. antonin.hrivnak
Bohdana Vitásková 555 333 003 734 423 682 sekretářka, personalistka bohdana.vitaskova
Kateřina Vladařová, Dis. 555 333 006 734 423 681 referent majetkové správy II. katerina.vladarova
Marcela Weiszová 555 333 008  – účetní I. marcela.weiszova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Mgr. Vendula Baarová 555 333 018  – mateřská dovolená vendula.baarova
Mgr. Věra Benová mateřská dovolená vera.benova
Ing. Hana Bíbová hana.bibova
Mgr. Alena Bradová  – mateřská dovolená alena.bradova
Mgr. Andrea Dejmková 555 333 016  – andrea.dejmkova
Mgr. Gabriela Doleží 555 333 013  –  – gabriela.dolezi
Mgr. Martina Drastíková 555 333 035 martina.drastikova
Ing. Marie Drösslerová 555 333 012  – školní metodik prevence marie.drosslerova
Mgr. Jitka Feikusová 555 333 025   jitka.feikusova
Mgr. Hana Glatterová 555 333 017 hana.glatterova
Ing. Bc. Rudolf Grygarčík 555 333 012  – rudolf.grygarcik
Mgr. Dana Hájková 555 333 013  –  – dana.hajkova
Mgr. Tereza Horáková, Ph.D. 555 333 018  –  – tereza.horakova
Mgr. Tomáš Hrubec 555 333 022  –  – tomas.hrubec
Mgr. Milada Jiráková 555 333 035 milada.jirakova
Mgr. Simona Kacířová 555 333 035 simona.kacirova
Mgr. Alena Kaňová 555 333 014 alena.kanova
Mgr. Jiří Kareš 555 333 018   jiri.kares
Ing. Libuše Kašpárková  – libuse.kasparkova
Mgr. Veronika Kavanová mateřská dovolená veronika.kavanova
Mgr. Lucie Klapetková 555 333 015  –  – lucie.klapetkova
Ing. Martina Kolarčíková 555 333 025  – martina.kolarcikova
Mgr. Šárka Krajcová 555 333 012 733 595 525 zástupkyně pro VOŠ sarka.krajcova
Mgr. Bc. Vanda Kubíčková 555 333 014  –  – vanda.kubickova
Ing. Martina Kupková 555 333 012  – výchovná poradkyně martina.kupkova
Mgr. Jaroslav Latoň 555 333 017  –  – jaroslav.laton
Břetislav Maschke 555 333 036 bretislav.maschke
Ing. Jana Mičková 555 333 015 jana.mickova
Mgr. Lenka Motyková 555 333 015  – lenka.motykova
Mgr. Kamil Ondrušák 555 333 037 734 427 270 vedoucí autoškoly kamil.ondrusak
Mgr. Michal Pavela 555 333 023 michal.pavela
Mgr. Marie Procházková 555 333 014     marie.prochazkova
Ing. Lenka Pavelová 555 333 015 lenka.pavelova
Michal Pavlík 555 333 037 michal.pavlik
Ing. Jan Petula 555 333 016 jan.petula
Mgr. Alena Richterová 555 333 018  – alena.richterova
Mgr. Radka Semerová 555 333 026 radka.semerova
Mgr. Václav Schreiber 555 333 023 733 595 523 vaclav.schreiber
Ing. Silvie Sobková 555 333 026 silvie.sobkova
Mgr. Jana Stříbná 555 333 013 jana.stribna
Mgr. Zuzana Šimečková 555 333 018 zuzana.simeckova
Mgr. Radmila Šrajerová 555 333 021 734 395 723 radmila.srajerova
Ing. Jan Tesarčík 555 333 016 jan.tesarcik
PhDr. Monika Ticháčková 555 333 027 734 646 661 školní psycholog monika.tichackova
Mgr. Martin Valeček 555 333 021 martin.valecek
Ing. Soňa Varyšová 731 476 749 sona.varysova
Ing. Hana Vinckerová 555 333 016 hana.vinckerova
Mgr. Bc. Pavel Vojkůvka 555 333 012 koordinátor ICT, správce sítě pavel.vojkuvka
Mgr. Jiří Zapletal 555 333 022 jiri.zapletal
Mgr. Veronika Žurková 555 333 014 veronika.zurkova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Adam Beneš 555 333 040 učitel OV adam.benes
Ing. Daniela Brímusová 555 333 040 učitel OV daniela.brimusova
Mgr. Vlastimil Dluhoš 555 333 043 736 765 518 zástupce ředitele pro praktické vyučování vlastimil.dluhos
Bc. Milan Dušek 555 333 040 učitel OV milan.dusek
Ing. Petr Fuksík 555 333 040 učitel OV petr.fuksik
Jiří Haas 555 333 040 učitel OV jiri.haas
Zdeněk Hlavačka 555 333 041 učitel OV zdenek.hlavacka
Jan Klimeš 555 333 040 učitel OV jan.klimes
Marie Kokořová 555 333 040 učitelka OV marie.kokorova
Bc. Soňa Pělová 555 333 040 učitelka OV sona.pelova
Sabina Šigutová 555 333 040 736 765 539 učitelka OV sabina.sigutova
Ing. Kateřina Věntusová 555 333 040 učitelka OV katerina.ventusova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

VYCHOVATELKY – DOMOV MLÁDEŽE

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Bc. Vladěna Benešová  – vychovatelka
Mgr. Hana Holá vychovatelka
Jana Konvalinová 733 595 528 vedoucí DM domov.mladeze
Marie Píšalová vychovatelka

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Radek Bunček 555 333 045 736 765 538
Jaroslav Cigánek 555 333 041 721 188 880
František Kopečný 555 333 046 733 595 524

Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Helena Beilnerová 555 333 044 730 580 554 vedoucí jídelny helena.beilnerova

SPOJTE SE S NÁMI!

Máte nějaké otázky, stížnosti, nebo nápady?
Zanechte nám zprávu.

Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12,
746 01 Opava

KONTAKTY

Sekretariát: +420 555 333 003
Email: info(zavináč)zemedelka-opava.cz