Kontakty

Zde můžete nalézt kontakty na jednotlivé zaměstnance školy. Zaměstnanci, kteří nedisponují e-mailovou adresou, mobilním telefonem nebo jejichž prostory nedisponují telefonním přístrojem, mají v příslušné kolonce uvedenu pomlčku.

E‑mailové kontakty sestávají z uživatelského jména uvedeného u každé osoby a pro všechny stejné koncovky @zemedelka‑opava.cz. Např. pro kontaktování pana Kleina je tedy korektní adresa arnost.klein@zemedelka‑opava.cz. V případě, že máte správně nastavený poštovní program, je možno odeslat e‑mail přímo a to kliknutím na uživatelské jméno.

 

SEKRETARIÁT                INFO@ZEMEDELKA-OPAVA.CZ

Bohdana Vitásková 555 333 003 734 423 682 bohdana.vitaskova

 

VEDENÍ ŠKOLY

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Ing. Arnošt Klein 555 333 001 736 765 533 ředitel školy arnost.klein
Ing. Jiří Kašný 555 333 002 733 595 526 statutární zástupce ředitele jiri.kasny
Mgr. Vlastimil Dluhoš 555 333 043 736 765 518 zástupce ředitele pro praktickou výuku vlastimil.dluhos
Mgr. Radka Semerová 555 333 026 733 595 525 zástupce ředitele pro teoretickou výuku radka.semerova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Ing. Veronika Bátorová 555 333 007 734 423 680 ekonomka veronika.batorova
Zdenka Grossmanová 555 333 009 733 595 527 účetní II., zásobovač zdenka.grossmanova
Mgr. Pavla Kuzníková 555 333 024 školní knihovna pavla.kuznikova
Bc. Antonín Hřivňák 555 333 004 739 075 605 referent majetkové správy I. antonin.hrivnak
Bohdana Vitásková 555 333 003 734 423 682 sekretářka, personalistka bohdana.vitaskova
Kateřina Vladařová, Dis. 555 333 006 734 423 681 referent majetkové správy II. katerina.vladarova
Marcela Weiszová 555 333 008  – účetní I. marcela.weiszova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Mgr. Vendula Baarová 555 333 018  – vendula.baarova
Mgr. Věra Benová mateřská dovolená vera.benova
Ing. Hana Bíbová hana.bibova
Mgr. Alena Bradová 555 333 025 alena.bradova
Mgr. Andrea Dejmková 555 333 016  – andrea.dejmkova
Mgr. Miroslava Doleželová 555 333 017 miroslava.dolezelova
Mgr. Gabriela Doleží 555 333 013  – předsedkyně předmětové komise gabriela.dolezi
Mgr. Martina Drastíková 555 333 035 martina.drastikova
Ing. Marie Drösslerová 555 333 019  – školní metodik prevence marie.drosslerova
Ing. Bc. Rudolf Grygarčík 555 333 012  – rudolf.grygarcik
Mgr. Dana Hájková 555 333 013  –  – dana.hajkova
Mgr. Tereza Horáková, Ph.D. 555 333 018  –  mateřská dovolená tereza.horakova
Martin Hrošek, MSc., MBA 555 333 012  –  – martin.hrosek
Mgr. Tomáš Hrubec 555 333 022  –  – tomas.hrubec
Mgr. Simona Kacířová 555 333 035 simona.kacirova
Mgr. Alena Kaňová 555 333 014 předsedkyně předmětové komise alena.kanova
Mgr. Jiří Kareš 555 333 018 jiri.kares
Ing. Libuše Kašpárková  – libuse.kasparkova
Mgr. Veronika Kavanová 555 333 035 veronika.kavanova
Mgr. Lucie Klapetková 555 333 015  –  – lucie.klapetkova
Ing. Martina Kolarčíková 555 333 025  – martina.kolarcikova
Mgr. Bc. Vanda Kubíčková 555 333 014  –  – vanda.kubickova
Ing. Martina Kupková 555 333 019  – výchovná poradkyně martina.kupkova
Mgr. Jaroslav Latoň 555 333 017  –  – jaroslav.laton
Břetislav Maschke 555 333 036 bretislav.maschke
Ing. Jana Mičková 555 333 015 jana.mickova
Mgr. Lenka Motyková 555 333 015  – lenka.motykova
Mgr. Kamil Ondrušák 555 333 037 734 427 270 vedoucí autoškoly kamil.ondrusak
Mgr. Michal Pavela 555 333 023 michal.pavela
Ing. Lenka Pavelová 555 333 015 lenka.pavelova
Michal Pavlík 555 333 037 michal.pavlik
Mgr. Alena Richterová 555 333 018  – mateřská dovolená alena.richterova
Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová 555 333 027 734 646 661 školní psycholog anna.rotreklova
Ing. Nicole Schramm 555 333 026 nicole.schramm
Mgr. Václav Schreiber 555 333 023 733 595 523 vaclav.schreiber
Ing. Silvie Sobková 555 333 026 předsedkyně SRPDŠ silvie.sobkova
Mgr. Eva Skalická 555 333 014 eva.skalicka
Mgr. Jana Stříbná 555 333 013 předsedkyně předmětové komise a koordinátor EVVO jana.stribna
Mgr. Zuzana Šimečková 555 333 018 zuzana.simeckova
Mgr. Radmila Valečková 555 333 021 734 395 723 radmila.valeckova
Ing. Jan Tesarčík 555 333 016 předseda předmětové komise jan.tesarcik
Mgr. Martin Valeček 555 333 021 martin.valecek
Ing. Soňa Varyšová sona.varysova
Ing. Hana Vinckerová 555 333 016 hana.vinckerova
Mgr. Miroslava Víchová 555 333 017 miroslava.vichova
Mgr. Bc. Pavel Vojkůvka 555 333 012 koordinátor ICT, předseda předmětové komise pavel.vojkuvka
Ing. Petra Waclawikova 555 333 018 petra.waclawikova
Mgr. Jiří Zapletal 555 333 022 jiri.zapletal
Mgr. Veronika Žurková 555 333 014 předsedkyně předmětové komise veronika.zurkova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Adam Beneš 555 333 040 učitel OV adam.benes
Ing. Daniela Brímusová 555 333 040 učitel OV daniela.brimusova
Mgr. Vlastimil Dluhoš 555 333 043 736 765 518 zástupce ředitele pro praktické vyučování, předseda předmětové komise vlastimil.dluhos
Bc. Milan Dušek 555 333 040 učitel OV milan.dusek
Ing. Petr Fuksík 555 333 040 učitel OV petr.fuksik
Vítězslava Gilligová zahradník vitezslava.gilligova
Jiří Haas 555 333 040 učitel OV jiri.haas
Zdeněk Hlavačka 555 333 041 učitel OV zdenek.hlavacka
Jan Klimeš 555 333 040 učitel OV jan.klimes
Bc. Soňa Pělová 555 333 040 učitelka OV sona.pelova
Mgr. Petr Podolínský 555 333 040 učitel OV petr.podolinsky
Ing. Bc. Kristýna Schromová 555 333 040 učitelka OV kristyna.schromova
Sabina Šigutová 555 333 040 736 765 539 učitelka OV sabina.sigutova
Ing. Bc. Veronika Gališová 555 333 040 učitelka OV veronika.galisova

 Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

VYCHOVATELÉ – DOMOV MLÁDEŽE

domov.mladeze@zemedelka-opava.cz

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Bc. Vladěna Benešová  – 733 595 528 vedoucí DM vladena.benesova
Mgr. Hana Holá 733 595 528 vychovatelka hana.hola
Bc. Martin Dluhoš 733 595 528 vychovatel martin.dluhos
Veronika Chmelová, DiS. 733 595 528 vychovatelka veronika.chmelova

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Radek Bunček 555 333 045 736 765 538 školník
Jaroslav Cigánek 555 333 041 721 188 880
Petr Ludwig 555 333 046 733 595 524

Kliknutím na adresu emailu můžete odeslat novou zprávu.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jméno a Příjmení Pevná linka Mobil Funkce E-mail
Helena Beilnerová 555 333 044 730 580 554 vedoucí jídelny helena.beilnerova

SPOJTE SE S NÁMI!

Máte nějaké otázky, stížnosti, nebo nápady?
Zanechte nám zprávu.

Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12,
746 01 Opava

KONTAKTY

Sekretariát: +420 555 333 003
Email: info(zavináč)zemedelka-opava.cz