Recyklohraní

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na školách v České republice. Nad vznikem projektu v roce 2008 převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. Naše škola se registrovala v září 2015. V letošním školním roce jsme se

Sběr hliníku

Sber_hliniku_2023

Sběr hliníku Také v letošním školním roce byla vyhlášená soutěž ve sběru hliníku. Do soutěže se aktivně zapojilo 16 tříd. Celkem se nasbíralo a vytřídilo 172 kg hliníku. Pro třídy na prvních třech místech jsou připraveny poukázky na sportovní aktivity dle jejich výběru. Pořadí Třída Celkem (kg) 1. 3.C 45,666 2. 2.L 41,391 3. 2.Z2 20,323

Učíme se v přírodě

Ucime se v prirode

Dnes dne 5. 6. se žáci 3.L oboru Přírodovědné lyceum na vlastní kůži přesvědčili, že chemické laboratorní cvičení nemusí probíhat vždy jen v chemické laboratoři. Vydali jsme se do přírody a formou terénního cvičení zmonitorovali vybrané chemické a fyzikálně-chemické parametry vodního toku Hvozdnice (levostranného přítoku Moravice). Měření probíhalo za krásného slunečného počasí. Co víc si přát?

Mistři v kyberprostoru

KPBI 2023

Moravskoslezský kraj ocenil mladé mistry kyberprostoru, kteří ovládají digitální technologie se zodpovědností a obratností, odolávají hoaxům a chrání své osobní údaje, zvládají situace kyberšikany a sextingu. Nejlepší digitální znalosti prokázali v Kvízu PLUS KPBI tito soutěžící: Adéla Dragonová, Sabina Přibylská, Kateřina Víchová ze Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov Josef Mader z Masarykova

Celostátní jízda zručnosti

Jizda zrucnosti 2023

Dne 30.5. se konala celostátní soutěž v jízdě zručnosti traktorem s přívěsem v Podbořanech. Soutěže se zúčastnilo 23 chlapců a 7 dívek, vítězů regionálních kol. Naši školu reprezentovala v kategorii dívky Lucie Klapetková, která se umístila na 2. místě a v kategorii chlapci Ondřej Malohlava, který se umístil na 1. místě. Oběma našim žákům gratulujeme

Seznam přijatých uchazečů k 26. 5. 2023

Výsledky přijímaček

Přinášíme Vám seznam žáků přijatých ke studiu na základě odvolání a druhého kola přijímacího řízení, který je platný ke dni 26. 5. 2023. Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to

Návštěva parlamentu

Město Opava se pomalu probouzelo a třicet studentů naší školy, zástupců Studentského parlamentu, vyrazilo do našeho hlavního města. Cílem cesty byl Parlament Poslanecké sněmovny České republiky. Po příjezdu do Prahy, jsme vyrazili směr Malá strana, kde parlament sídlí. Po cestě jsme si prošli to nejhezčí, co město nabízí – zastavili jsem se na Václavském i

2.kolo přijímacího řízení na obor Chemik operátor

Výsledky přijímaček

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke třednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších