Vynikající výsledky žáků školy ve středoškolské odborné činnosti pokračují, čtyři žáci postoupili až do celostátního kola

SOČ

V letošním ročníku okresního a krajského kola středoškolské odborné činnosti dosáhli žáci školy vynikajících výsledků.

Celkem se okresního kola středoškolské odborné činnosti, konaného on-line formou, zúčastnilo 14 žáků naší školy v celkem 7 různých kategoriích.

Ve všech kategoriích naši žáci zvítězili. Jedná se o kategorie 02 fyziku, 03 chemii, 06 zdravotnictví, 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 08 ochranu a tvorbu životního prostředí, 12 tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie, 14 pedagogiku, psychologii, sociologii a problematiku volného času.

Škoda bylo, že z důvodu nemoci se nezúčastnili naši žáci také kategorie 04 biologie, kde měli rovněž výtečné práce s ambicí na postup do krajského kola,

Celkem tedy naši žáci obsadili 7 x 1. místo, 4 x 2. místo a 3 x 3. místo a 12 ze 14 účastníků postoupilo do krajského kola této prestižní soutěže.

V krajském kole naši školu reprezentovalo celkem 11 žáků (3 se nezúčastnili ze studijních nebo zdravotních důvodů), přičemž naši žáci získali 3 x 1. místo, 1 x 2. místo, 4 x 3. místo, celkem tedy 8 medailových umístění a 4 postupy do celostátního kola. To jsou nejlepší výsledky ze všech středních škol Moravskoslezského kraje, neboť v konkurenci  více než 100 škol, zvítězili ve 3 z 18 kategorií.

Vítězi se stali:

  • Viktor Kurtin v kategorii 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství s prací „Fyzikálně-chemické změny u jablek v průběhu jejich dozrávání“,
  • Jakub Vlček v kategorii 12 tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie s prací

„Tvorba environmentálních filmů“,

  • Adam Mikunda v kategorii 14 pedagogiku, psychologii, sociologii a problematiku volného času s prací „Vzdělávací panely o lomu u obce Stará Ves“.

Spolu s nimi do licitace o postup do celostátního kola této soutěže postupuje:

  • Veronika Kozelková v kategorii 08 ochrana a tvorba životního prostředís prací „Likvidace bioodpadu vermikompostováním“.

Úspěch je o to cennější, že v letošním ročníku probíhala soutěž v období koronavirové pandemie  s využitím on-line obhajob, což na žáky kladlo další velké nároky na přípravu a realizace.

Přílohou je tabulka  se jmény reprezentantů naší školy, názvy prací a umístěními v jednotlivých kategoriích a tabulka s výsledky okresního a krajského kola středoškolské činnosti celkem.

Přejeme našim žákům mnoho úspěchů také v celostátním kole této středoškolské odborné činnosti, které se uskuteční formou  online obhajoby ve dnech 11.-13. června 2021