Výběrové řízení – vychovatel/vychovatelka na DM

Domov mládeže

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo vychovatele na domově
mládeže.
Požadavky:

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle § 3
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění:

Plná způsobilost k právním úkonům
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává
Bezúhonnost
Zdravotní způsobilost
Odborná kvalifikace pro práci vychovatele podle § 14 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
Znalosti a dovednosti v problematice vychovatelství

Náležitosti přihlášky:
Životopis (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, dosažené vzdělání, průběh zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti)
Prosté kopie dokumentů o dosaženém vzdělání

Nabízíme:
Krásné pracovní prostředí, solidní zázemí, plný pracovní úvazek (doba
určitá na 1 rok s možností přechodu na dobu neurčitou), zajímavou práci.
Platové zařazení dle platných platových předpisů (vychovatel, 9. platová třída, od 30 670,– Kč/měsíc)
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1. září 2021
Termín podání přihlášek: do 31. května 2021
Termín výběrového řízení: bude zveřejněn v závislosti na počtu
přihlášek.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení
důvodů.
Přihlášky doručte na adresu:
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava, Purkyňova 12, 746 01 Opava.
Bližší informace o škole na www.zemedelka-opava.cz.