Metodika k návratu žáků na prezenční formu praktické výuky a k antigenním testům ve škole od 26. 4. 2021

Důležité upozornění

Milí přátelé, zvežejňujeme veškeré nutné dokumenty pro úspěšný návrat žáků do prezenční formu praktické výuky a k antigennímu testování. Důkladně si je, prosím, prostudujte.