Vynikající výsledky žáků školy v SOČ

SOČ

V letošním ročníku okresního kola středoškolské odborné činnosti dosáhli žáci školy vynikajících výsledků.

Celkem se okresního kola středoškolské odborné činnosti, konaného on-line formou, zúčastnilo 14 žáků naší školy v celkem 7 různých kategoriích.

Ve všech kategoriích naši žáci zvítězili. Jedná se o kategorie 02 fyziku, 03 chemii, 06 zdravotnictví, 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 08 ochranu a tvorbu životního prostředí, 12 tvorbu učebních pomůcek a didaktické technologie, 14 pedagogiku, psychologii, sociologii a problematiku volného času.

Škoda bylo, že z důvodu nemoci se nezúčastnili naši žáci také kategorie 04 biologie, kde měli rovněž výtečné práce s ambicí na postup do krajského kola,

Celkem tedy naši žáci obsadili 7 x 1. místo, 4 x 2. místo a 3 x 3. místo a 12 ze 14 účastníků postoupilo do krajského kola této prestižní soutěže.

Úspěch je o to cennější, že v letošním ročníku probíhala soutěž v období koronavirové pandemie  s využitím on-line obhajob, což na žáky kladlo další velké nároky na přípravu a realizace.

Přílohou je tabulka  se jmény reprezentantů naší školy, názvy prací a umístěními v jednotlivých kategoriích a tabulka s výsledky okresního kola středoškolské činnosti celkem.

Přejeme našim žákům mnoho úspěchů také v krajském kole této středoškolské odborné činnosti, které se uskuteční formou  online obhajoby dne 7. 5. 2021, organizátor: SVČ Korunka, Korunní 699/49, 709 12 Ostrava, kontakt: katerina.smickova@svc-korunka.cz.