Želvušky

Projekt Želvušky

Na Palackého univerzitě, katedře experimentální biologie se zabývají stresem a stárnutím. Jako modelový organismus používají i želvušky, u nichž studují mechanismy umožňující přežít extrémní dávky radiace. Pomáhají jim i středoškoláci. Z naší školy se do výzkumu zapojila třída 3.L, která nejprve nasbírala vzorky mechů, pořídila minimální dokumentací (fotografie mechu a místa odběru, GPS souřadnice). Z poloviny každého vzorku v praktickém cvičení provedli extrakci želvušek. Celkem bylo Palackého univerzitě zasláno 28 vzorků mechů.

%d bloggers like this: