Otoč knihu

Otoč knihu

Naše škola se v říjnu zapojila do projektu „Otoč knihu“, který byl vyhlášen v rámci mezinárodního programu Ekoškola. Vybraným studentům 2.L, kteří měli projekt na starost, se podařilo z různých zdrojů nashromáždit 250 knih, které touto cestou najdou nové čtenáře.

Díky za super práci!

Mgr. Alena Bradová

%d bloggers like this: