Vyhodnocení výtvarné soutěže

Vyhodnocení výtvarné soutěže – Den Země – Den mláďat 2023

Letošní ročník výtvarné soutěže pro MŠ a 1. stupně ZŠ opavska v rámci Dne mláďat byl opět bohatý na nápady a techniky zpracování tématu HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY. Výtvarná díla dětí letos zcela zaplnila výstavní prostor a my tak můžeme s radostí konstatovat, že tento ročník zaznamenal NEJ z více úhlů pohledu:

  • svá díla poslalo nejvíce škol a školek – zapojilo se 24 MŠ a 14 ZŠ
  • celkem jsme vystavili nejvíce výtvarných děl – 98 vytvořených dětmi MŠ a 127 prací dětí ZŠ
  • hlasování se zúčastnilo historicky nejvíce návštěvníků – spočítali jsme 1785 platných hlasů

Vytipování díla, pro které dají návštěvníci svůj hlas, bylo pro mnohé velmi náročné, protože všechna byla zajímavá, nápaditá a zasloužila by si odměnu. Proto bychom rádi všem tvůrcům vyslovili velké poděkování a pochvalu za snahu. Zapojeným pedagogům pak děkujeme za vedení dětí a motivaci. 

Výherci v kategorii – Mateřské školy

1. místo MŠ Mokré Lazce – třída Včelky – obrázek č. 96

2. místo MŠ Sedmikrásky, Opava – třída Krtečci – obrázek č. 88

3. místo MŠ Sedmikrásky, Opava – třída Ježci – obrázek č. 87

Výherci v kategorii – Základní školy

1. místo Církevní ZŠ Hradec nad Moravicí, Jaktař – obrázek č. 185

2. místo ZŠ Slavkov – školní družina –  obrázek č. 225

3. místo ZŠ Englišova – děti 3.+5. třídy –  obrázek č. 173

Výhercům blahopřejeme a následně je zkontaktujeme, abychom doladili výběr a předání odměn.

%d bloggers like this: