Celostátní matematická soutěž

Matematická soutěž

Dne 24.3.2023 se konala Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, která je vyhlašovaná MŠMT a
organizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu vzdělávání.
Celostátní kolo této soutěže probíhá na vybraných soutěžních střediscích, z každé školy lze
přihlásit nejvýše tři soutěžící do každé ze tří kategorií nematuritních oborů a nejvýše dva soutěžící do
každé ze čtyř kategorií maturitních oborů.
Z devíti žáků naší školy, kteří se soutěže zúčastnili, se úspěšnými řešiteli celostátního kola pro maturitní
obory stali dva žáci. V kategorii 4. ročníků se umístil Filip Hoblík na 16. místě a v kategorii 2. ročníků
nás úspěšně reprezentoval Tomáš Bartonec svým umístěním na krásném 5. místě. Tomáš získal plný
počet bodů, o jeho umístění však následně rozhodl čas odevzdání vypracovaných úkolů.
Všem zúčastněným žákům patří velké poděkování za nadšenou účast v této soutěži a za skvělou
reprezentaci školy.

%d bloggers like this: