Výběrového řízení na pozici učitele odborného výcviku v zahradnických činnostech

Výběrové řízení

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele odborného výcviku v zahradnických činnostech

Požadavky:

 • Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění:
  • Plná způsobilost k právním úkonům
  • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává
  • Bezúhonnost
  • Zdravotní způsobilost
 • Odborná kvalifikace pro práci učitele odborného výcviku podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Znalosti  a dovednosti v problematice zahradnictví

 Náležitosti přihlášky:

 • Životopis (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, dosažené vzdělání, průběh zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti)
 • Prosté kopie dokumentů o dosaženém vzdělání

Nabízíme:

Krásné pracovní prostředí, solidní zázemí, plný pracovní úvazek (doba určitá  na 1 rok s možností přechodu na dobu neurčitou), zajímavou práci.

Platové zařazení dle platných platových předpisů (učitel odborného výcviku, 10. platová třída, od 31 550,– Kč/měsíc).

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1. ledna 2023 nebo 1. února 2023.

Termín podání přihlášek: do 21. listopadu 2022.

Termín výběrového řízení:  bude zveřejněn v závislosti na počtu přihlášek.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodů.

Přihlášky doručte na adresu:
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Purkyňova 12, 746 01 Opava.

Bližší informace o škole na www.zemedelka-opava.cz, tel. 555 333 003.