Třídní schůzky – 1. ročníky

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků prvních rořníků se uskuteční v aule MSŠZe a VOŠ, Purkyňova 12, Opava v pondělí 12. 9. 2022 v 16,00 hodin.
• 16,00 – 17,00 aula prezentace školy ředitel školy (alternace zástupce ředitele školy)
• představení třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa
• ukázky webových stránek školy www.zemedelka-opava.cz – známky, docházka, stravné, dokumenty, kontakty, kurzy, zahraniční cesty, další možnosti webu
• seznámení se školním řádem a jeho přílohami, vnitřním klasifikačním řádem, předpisem k ověření znalostí na základě absence, jejich umístění na webových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz, sekce Dokumenty školy
• cenová náročnost studia – SRPDŠ, stravné
• plán mimořádných akcí 1. ročníku ; 17,00 – 17,30 kmenové třídy – informační třídní schůzky pod vedením třídních učitelů
Možnost prohlídky školy a zázemí pro studium.
Vstup pouze pro osoby bez příznaků respiračního onemocnění.