MOTIVAČNÍ WORKSHOPY 2022

MOTIVAČNÍ WORKSHOPY 2022

Ve dnech 5.-6.9.2022 a následně 8.-9.9.2022 proběhly dva kurzy motivačních workshopů, určených pro nové žáky naší školy. Celá akce byla zaštítěna projektem OKAP II a žáci měli ideální příležitost strávit spolu na začátku školního roku dva netradiční dny naplněné různými  seznamovacími aktivitami a hrami.  Čas strávili v krásném areálu Spálovského mlýnu, který nabízí široké zázemí pro sporty i klidové aktivity. Kurzů se zúčastnili  žáci 1.A, 1.C, 1.L , 1.Z1, 1.Z2, 1.Za   spolu se svými třídními učiteli a animátory. Položili jsme tak základy pro vytvoření příjemného a zdravého školního i třídního prostředí a teď už záleží i na žácích samotných, jak tuto zkušenost využijí.    
Za realizační tým:

Ing. Marie Dösslerová, školní metodik prevence.

Ing. Martina Kupková, výchovný a kariérový poradce

%d bloggers like this: