Okresní kolo SOČ

SOČ

Ve dnech 1. – 3. 3. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže – Středoškolská odborná činnost. Studenti 4.ročníku přírodovědného lycea obhajovali před porotou své práce. Z tohoto kola bylo vybráno 16 prací pro postup do okresního kola, které se konalo dne 24.3. 2022 na Mendelově gymnáziu v Opavě. Zde byly úspěšné 4 práce, které postupují dále do kola krajského. Jedná se o tyto studenty: Vojtěch Mazur s prací Porovnání čistícího pudu u včel v oboru zemědělství, Ivana Kloboučková v oboru zdravotnictví s prací Sledování dysfunkce svalstva vodních slalomářů a jejich kompenzace, dále Dominik Jašurek s prací na téma Desková hra ve výuce za obor tvorba učebních pomůcek a Štěpán Hlaváč v oboru chemie s prací na téma Korelace změn fyzikálně-chemických hodnot v jablcích v průběhu skladování.
Všem autorům gratulujeme a držíme palce při dalších obhajobách.

%d bloggers like this: