Organizace třídních schůzek

Třídní schůzky

Na základě opatření proti šíření covid-19 s cílem omezit přítomnost velkého počtu rodičů ve škole v jednu chvíli stanovujeme organizaci třídních schůzek následujícím způsobem:


24. 11. 2021 bude probíhat on-line třídní schůzka ve formě třídní učitel – rodiče. Zahájení bude v 16,00 hod. Informace o připojení k on-line schůzce budou předány zákonným zástupcům pomocí zprávy v systému Bakaláři – Komens.

Následující den 25. 11. 2021 proběhne konzultační den pro všechny rodiče za přítomnosti všech učitelů. Doba pro konzultaci je od 15,30 do 17,00 hod. V případě onemocnění či jiných velmi důležitých důvodů bude na webu školy zveřejněn seznam učitelů, kteří se konzultací nemohou zúčastnit. Těmto učitelům mohou rodiče poslat e-mailem dotaz (kontakty jsou uvedeny na našem webu), na který mají povinnost odpovědět.

%d bloggers like this: