Třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků 1. ročníků

Třídní schůzky

Místo konání: aula MSŠZe, Purkyňova 12, Opava; čtvrtek 9. 9. 2021 v 16,00 hodin

16,00 – 17,00  aula prezentace školy ředitel školy (alternace zástupce  ředitele školy)

  • představení třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence,    školního psychologa
  • ukázky webových stránek školy www.zemedelka-opava.cz – známky, docházka, stravné, dokumenty, kontakty, kurzy, zahraniční cesty, další možnosti webu
  • seznámení se školním řádem a jeho přílohami, vnitřním klasifikačním řádem, předpisem k ověření znalostí na základě absence, jejich umístění na webových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz, sekce Dokumenty školy
  • cenová náročnost studia – SRPDŠ, stravné
  • plán mimořádných akcí 1. ročníku

17,00 – 17,30 kmenové třídy – informační třídní schůzky pod vedením třídních učitelů

Možnost prohlídky školy a zázemí pro studium.

Vstup pouze pro osoby bez příznaků respiračního onemocnění s respirátory.