Náboru zájemců do Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Dovolujeme si Vás informovat o náboru zájemců do Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. Ukončení náboru je 3. 10. 2021 a minimální počet uchazečů je 10.

Vyplněnou přihlášku směřujte na Ing. Jiřího Kašného – jiri.kasny@zemedelka-opava.cz