Informace ředitele školy o dalším postupu školy v přijímacím řízení

Zápisový lístek

Vážení uchazeči o studium, vzhledem ke specifikům přijímacího řízení a jiným termínům  stanoveným MŠMT v roce 2021 a rovněž vzhledem k obrovskému množství dotazů jsem pro vás zpracoval za naši školu současný stav přijímacího řízení dle jednotlivých oborů ke dni 4. 6. 2021 a další postup školy v přijímacím řízení. Věřím, že vám pomůže se zorientovat a zvolit správný postup.

Obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

41-51-H/01 Zemědělec – farmář           

Kapacita:  48 přijímaných žáků

Zápisový lístek odevzdalo: 38 žáků

Ke dni 3. 6. 2021 bude v rámci autoremedury na uvolněná místa přijato 10 nejvýše umístěných žáků, kteří se odvolali proti nepřijetí – termín pro odevzdání zápisových lístků je do 17. června 2021.

Další žáci, kteří se odvolali proti nepřijetí mohou být přijati pouze v případě, že někdo z přijatých žáků ke dni 19. května 2021, kteří odevzdali škole zápisový lístek vezme zpět  tento zápisový lístek nebo v případě, že někdo z přijatých  žáků na dovolání ke dni 4. června 2021 neodevzdá v termínu zápisový lístek.

41-52-H/01 Zahradník                                                                                         

Kapacita:  24 přijímaných žáků

Zápisový lístek odevzdalo: 19 žáků

Ke dni 4. 6. 2021 bude v rámci 2. kola přijímacího řízení na uvolněná místa přijato 5 nejvýše umístěných žáků – termín pro odevzdání zápisových lístků je do 18. června 2021.

Další žáci, kteří se přihlásili do 2. kola přijímacího řízení mohou být přijati pouze v případě, že někdo z přijatých žáků ke dni 19. května 2021, kteří odevzdali škole zápisový lístek vezme zpět  tento zápisový lístek nebo v případě, že někdo z přijatých  žáků ke dni 4. června 2021 neodevzdá v termínu zápisový lístek.

Obory zakončené maturitní zkouškou:

41-41-M/01 Agropodnikání

Kapacita:  30 přijímaných žáků

Zápisový lístek odevzdalo: 27 žáků

Ke dni 4. 6. 2021 probíhá náhradní termín přijímacího řízení, do kterého se přihlásili 3 žáci – termín zpracování výsledků Cermatem je 16. června 2021, termín pro odevzdání zápisových lístků u úspěšných žáků v náhradním termínu je do 29. června 2021.

Další žáci, kteří se odvolali proti nepřijetí mohou být přijati pouze v případě, že někdo z přijatých žáků ke dni 19. května 2021, kteří odevzdali škole zápisový lístek vezme zpět  tento zápisový lístek nebo v případě, že někdo z žáků, kteří konají náhradní termín přijímacího řízení bude mít horší výsledky nebo neodevzdá v termínu zápisový lístek.

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum      

Kapacita:  30 přijímaných žáků

Zápisový lístek odevzdalo: 27 žáků

Ke dni 2. 6. 2021 je vyhlášeno  2. kolo přijímacího řízení na uvolněná místa, kde mohou být  přijati 3 nejvýše umístěni žáci – termín pro odevzdání přihlášek  je do 10. června 2021.

Další žáci, kteří se přihlásili do 2. kola přijímacího řízení mohou být přijati pouze v případě, že někdo z přijatých žáků ke dni 19. května 2021, kteří odevzdali škole zápisový lístek vezme zpět  tento zápisový lístek nebo v případě, že někdo z přijatých  žáků ve 2. kole přijímacího řízení neodevzdá v termínu zápisový lístek.

28-42-L/01  Chemik operátor – výroba léčiv                               

Kapacita:  30 přijímaných žáků

Zápisový lístek odevzdalo: 21 žáků

Ke dni 4. 6. 2021 budou v rámci 2. kola přijímacího řízení na uvolněná místa přijato 9 nejvýše umístěných žáků – termín pro odevzdání zápisových lístků je do 18. června 2021.

Další žáci, kteří se přihlásili do 2. kola přijímacího řízení mohou být přijati pouze v případě, že někdo z přijatých žáků ke dni 19. května 2021, kteří odevzdali škole zápisový lístek vezme zpět  tento zápisový lístek nebo v případě, že někdo z přijatých  žáků ke dni 4. června 2021 neodevzdá v termínu zápisový lístek.

Obory nástavbového studia zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51  Podnikání

Kapacita:  30 přijímaných žáků

Přihlašovací lístek odevzdalo: 25 žáků

Ke dni 4. 6. 2021 probíhá náhradní termín přijímacího řízení, do kterého se přihlásilo 5 žáků – termín zpracování výsledků Cermatem je 16. června 2021, termín pro odevzdání přihlašovacích lístků u úspěšných žáků v náhradním termínu je do 29. června 2021.

Další žáci, kteří se odvolali proti nepřijetí mohou být přijati pouze v případě, že někdo z přijatých žáků ke dni 19. května 2021, kteří odevzdali škole přihlašovací lístek vezme zpět  tento přihlašovací lístek nebo v případě, že někdo z žáků, kteří konají náhradní termín přijímacího řízení bude mít horší výsledky nebo neodevzdá v termínu přihlašovací lístek.

V případě nejasností, potřeby konzultací v přijímacím řízení využijte níže uvedené kontakty.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
Purkyňova 12, Opava
746 01 Opava
tel:  555 333 001
e-mail: info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz