Adam Mikunda vítězem celostátního kola SOČ

Adam Mikunda SOC

Adam Mikunda, žák naší školy, oboru Přírodovědné lyceum, zvítězil v celostátním kole středoškolské odborné činnosti.

43 . ročník prestižní soutěže – středoškolské odborné činnosti přinesl vynikající úspěch naší škole, až do celostátního kola postoupili 4 žáci naší školy a Adam Mikunda se stal celkovým vítězem kategorie pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Celostátní kolo této středoškolské odborné činnosti se uskutečnilo formou  online obhajoby ve dnech 11. – 13. června 2021 v gesci Vysoké školy ekonomické v Praze.  SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního pedagogického institutu České republiky. Generálním partnerem soutěže je společnost CZ.NIC, dále Český svaz vědeckotechnických společností, Česká nukleární společnost a další.

V každé kategorii soutěžilo 16 nejlepších prací  ze všech středních škol celé České republiky. Nejlepší autory samostatných prací navrhli předsedové odborných porot na navazující zahraniční soutěže v USA, Číně a v Evropě, na Cenu Učené společnosti, Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, do soutěže České hlavičky a na další odborné aktivity v ČR a v zahraničí.

Žák naší školy Adama Mikunda dosáhl vynikajícího úspěchu, když po vítězství ve školském, okresním a krajském kole zvítězil také v celostátním kole této soutěže a ovládl kategorii:

14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

1. místo

Název práce: Vzdělávací panely o lomu u obce Stará Ves

Autor: Adam Mikunda Škola: Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná škola, Purkyňova 12, Opava

Video: https://youtu.be/lNX6XYGG9Yw

Kraj: Moravskoslezský

Cena CZ.NIC (2000 Kč) Cena MŠMT (kniha)

Cílem jeho práce byl kompletní monitoring této zajímavé lokalit, práce s mapovými podklady, sběr přírodnin, rozsáhlá fotodokumentace, popisy a doplnění o textovou část a následné vytvoření naučné stezky s 10 naučnými tabulemi od historie lomu a průběhu těžby, přes léčivé rostliny vyskytující se v této lokalitě, lišejníky, dále motýly v lomu, pavouky v lomu až po samostatné tabule vzácných živočichů žijících v lomu, tedy  slepýše východního modroskrvrnného a  dudka chocholatého. Trasu naučné stezky autor zpracoval do satelitního snímku. Trasa je 2,5 km dlouhá. Práce je odborně  velmi  kvalitně provedená, autor nasbíral obrovské množství podkladů a vlastní fotodokumentace a velmi pěkně po stránce grafické i odborné vytvořil vzdělávací tabule a celý kontext naučné stezky. O práci se již nyní zajímají  také odborníci z Ostravské univerzity a další vědecké instituce.

Také ostatní zástupci školy se v celostátním kole SOČ neztratili a velmi dobře reprezentovali naši školu a Moravskoslezský kraj, když ve svých kategoriích mezi 16 soutěžícícmi dosáhli těchto výsledků:

  • Viktor Kurtin v kategorii 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství s prací „Fyzikálně-chemické změny u jablek v průběhu jejich dozrávání“ obsadil 10. místo                 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rep022T9iz8

  • Jakub Vlček v kategorii 12 tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie s prací

„Tvorba environmentálních filmů“, obsadil 9. místo

Video: https://youtu.be/wjsGZFzP10E  

  • Veronika Kozelková v kategorii 08 ochrana a tvorba životního prostředí s prací „Likvidace bioodpadu vermikompostováním“ obsadila 13. místo

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yzA59fp1xJU

Jedná se o mimořádný úspěch školy, neboť mít 4 zástupce v celostátním kole a současně vítězství v jedné z kategorií se nepodařilo získat žádné jiné škole z Moravskoslezského kraje a jen velmi málo prestižním školách z celé ČR.