Úprava výuky v posledních ročnících od 15. 2. 2021

Důležité upozornění

Úprava výuky v posledních ročnících od 15. 2. 2021

Podle vládních opatření vydaných 1. 2. 2021:

  • Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky, č. j.: MSMT-3267/2021-1, viz. příloha č. 1,
  • Opatření obecné povahy – Závěrečné zkoušky,  č. j.: MSMT-3258/2021-1, viz příloha č. 2,
  • Opatření obecné povahy – Absolutoria, č. j.: MSMT-3259/2021-1, viz. příloha č. 3, 

jsme se rozhodli provést některé úpravy výuky ve třídách, které v letošním školním roce čekají maturitní nebo závěrečné zkoušky. Bylo doporučeno vynechat předměty, ze kterých žáci nebudou skládat maturitní zkoušky nebo nejsou součástí závěrečných zkoušek.

V rozvrhu hodin se tyto předměty nebudou vyskytovat a na konci pololetí na vysvědčení žáci budou mít údaj nehodnocen.

V rozvrhu jsme, zejména u tříletých oborů, ponechali předměty, které budou pro žáky dobrovolné z důvodu možného nástavbového studia na naší nebo jiné škole. Pro příklad CJL ve třídě 3. Z1 – výuka bude normálně probíhat dále, ale je třeba počítat s tím, že zájem by měli mít hlavně ti, kteří se hlásí na nástavbové studium, kde by případný výpadek tohoto předmětu byl citelný. Podobně jsou na tom předměty ANJ a MAT (z těchto předmětů nebudou žáci klasifikováni na konci 2. pololetí a nebude u nich vedena absence). Z předmětů povinných dále budou klasifikováni a bude u nich vedena absence.

V maturitních třídách se vyskytují předměty, které jsou pro žáky volitelnými maturitními předměty. Výuka v těchto předmětech (např. BIE, CHE, TPR, PRO, CHO…) bude pro žáky maturující z těchto předmětů povinná a tudíž budou z těchto předmětů na konci 2. pololetí klasifikováni a bude u nich vedena absence. Pro ostatní dobrovolná (např. pro žáky, kteří si podali přihlášku na VŠ) a tito žáci nebudou z tohoto předmětu na konci 2. pololetí klasifikováni. Absenci zapisujte pouze maturantům z daného předmětu.

Přehled předmětů v jednotlivých třídách, kterých se týká omezení:

  4. A

Předměty, které nebudou vyučovány – TEV, ZOP, OBN, MAM, OCR

Volitelné předměty – PRO, CHO, EPO + UCI, MCH, MAT+MAS, ANJ+KAJ

Povinné předměty pro všechny žáky – CJL, PRX

4. L

Předměty, které nebudou vyučovány – TEV, NEJ, RUJ, OBN, EPO, FAR, ENN

Volitelné předměty – TPR, CHE, BIE, ANJ+KAJ, MAT+MAS

Povinné předměty pro všechny žáky – CJL

4. C

Předměty, které nebudou vyučovány – TEV, IKT, OBN, EPO, OCH

Volitelné předměty –  ANJ+KAJ, MAT+MAS

Povinné předměty pro všechny žáky – CJL, OTE, OVY

2. N

Předměty, které nebudou vyučovány – TEV, PRP, IKT, MAM

Volitelné předměty – EPO, UCI, ANJ+KAJ, MAT+MAS

Povinné předměty pro všechny žáky – CJL, PEK, PRX

3. Z1 a 3. Z2

Předměty, které nebudou vyučovány – OBN, TEV, IKT

Volitelné předměty – CJL, ANJ, MAT, EPO

Povinné předměty pro všechny žáky – MOV, PRO, CHO, DHZ, ALZ, SAZ, OVY

3. Za

Předměty, které nebudou vyučovány – TEV, OBN, IKT

Volitelné předměty – CJL, MAT, ANJ, EPO

Povinné předměty pro všechny žáky – ZEL, SAD, KVE, OVO, VAR, OVY

Ing. Jiří Kašný