Soutěž Geologické kladívko 2021

SaltGlaciers_Zagros

Dobrý den,

dovolte, abychom vás informovali, že byla vyhlášena tradiční soutěž Geologické kladívko 2021.

V loňském roce jsme museli vzhledem k situaci s šířením coronaviru a následným opatřením vlády a VŠB-TUO soutěž zrušit. Neradi bychom ale o konání soutěže přišli i letos, a proto jsme se rozhodli uspořádat ji alespoň on-line formou.

Naše soutěž s geovědní tematikou, určená pro žáky ZŠ a studenty SŠ, bude letos trochu jiná:

  • bude určena, na rozdíl od předchozích ročníků (kdy se soutěžilo v týmech) pro jednotlivce (ale pod záštitou školy a pedagoga),
  • druhá a třetí část bude probíhat formou on line testů (elektronický test),
  • přístup do soutěže bude na základě hesla, které bude zasláno účastníkovi, pokud se přihlásí a vyplní Úkol č.1 (zveřejněno na webu)
  • on-line část bude otevřena konkrétní den – 12.3.2021 od 7-19 hodin
  • na testík (2. úkol) a doplňovačku (3.úkol) bude mít soutěžící časové limity – každý 30 min.

Co však bude stejné je, že

  • zachováváme 3 soutěžní kategorie (Kategorie A : žáci 2. stupně ZŠ, kategorie B – studenti víceletých gymnázií (prima – kvarta), kategorie C – studenti středních škol (kvinta-oktáva),
  • soutěžící kromě ověření svých znalostí mohou získat i pěkné věcné ceny (geologická kladívka, knihy, čelovky, volné vstupenky, minerály atd.)

Všechny ostatní podrobnosti a podmínky k soutěži naleznete na našich webových stránkách https://www.hgf.vsb.cz/513/cs/pro-skoly/soutez-gk/

Stejně jako přihlášku a první úkol.

Termín přihlášení je do 26.2.2021