Připravujeme 2. ročník sportovní orby

Sportovní orba SŠ

MISTROVSTVÍ ČR STŘEDNÍCH ŠKOL VE SPORTOVNÍ ORBĚ Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizacea společnost OPaLL-AGRI, s.r.o. připravují 2.ročník SPORTOVNÍ ORBY STŘEDNÍCH ŠKOLSoutěž se uskuteční v sobotu dne 14. září 2024 na pozemcích Školního statku Opava. Akce se koná pod záštitou Ing. Karla Smetany, místopředsedy zemědělského výboru PSP ČR.

Nové stroje školy

Škola v letošním roce pořídila stroje k výuce praxí v hodnotě téměř 5.mil Kč. Stroje byly pořízeny na základě dvou dotačních titulů, a to národním dotačním programu  Ministerstva zemědělství „Centra odborné přípravy“, kde jste pořídili následující stroje: Rozmetadlo statkových hnojiv Automatické řízení traktoru s navigací a kamerou Vysokotlaký lis na malé hranaté balíky Traktorový přívěs s nosností 10 tun a krycí

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Operační program: Spravedlivá transformace Název projektu: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání reg.č. projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072 Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027 Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

1. Ročník závodu ve sportovní orbě

Dne 10.9.2023 proběhl první ročník soutěže ve sportovní orbě. Soutěž probíhala na dostihovém závodišti v Pardubicích. Za naši školu závodil žák Marek Vltavský. Umístil se na krásném 2. místě, což je obrovský úspěch v tak náročné soutěži. My mu za školu velice gratulujeme. Velké poděkování patří také Adamu Benešovi a Janu Klimešovi, kteří jej na soutěž perfektně