TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Operační program: Spravedlivá transformace

Název projektu: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

reg.č. projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

Jedná se o partnerský projekt. Nositelem a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj, který je garantem financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajišťují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK.

Na Masarykově střední škole zemědělské a přírodovědné, příspěvková organizace, bude vybudována školní firma (reálná farma, kterou budou provozně a ekonomicky řídit žáci školy). 

V rámci projektu dále vznikne podnikatelský inkubátor, kdy žáci budou mít možnost se seznámit s úspěšnými projekty v oblasti zemědělství a zpracovatelského průmyslu.

Škola a její učitelé budou zapojeni do tvorby eduboxů a to především v oblasti precizního zemědělství, kdy budou vytvořeny on-line výukové materiály, pro potřeby krajského vzdělávání v zemědělské oblasti. Základem tohoto vzdělávání budou vzdělávací moduly, vždy na dané téma, kdy každé téma bude rozděleno podle úrovně znalostí dané problematiky (od začátečníka pro pokročilého). Každý uživatel, žák i vyučující si tak může vybrat podle své potřeby. 

PLAKÁT K PROJEKTU.