Školní kolo SOČ

SOČ

V letošním roce proběhl na naší škole 11. ročník soutěže ve Středoškolské odborné činnosti. Ve dnech 27.2. až 29.2.2024 soutěžilo se svými pracemi 30 studentů. Letos byla obzvláště silná konkurence v oborech tradičních pro naši školu a to v oboru zemědělství a biologie. Do dalšího, tedy okresního kola, bylo vybráno 12 prací v 5 soutěžních oborech.

Za fyziku postoupil Lukáš Sztyper s prací Simulace Keplerovy úlohy v příkladech, v oboru biologie nás budou reprezentovat práce Sáry Stupárkové Sledování populace veverek obecných v Arboretu Nový Dvůr, Michaely Hrozové Monitoring Netopýrů v městských parcích Opavy a Terezie Bátkové Určování a přeurčování konchylií v depozitáři Slezského zemského muzea. V oboru zdravotnictví postoupili Vanda Peterková s prací Nespecifické střevní záněty, Tereza Hrabovská Alternativní menstruační pomůcky a Jiří Vícha Koktavost a možnost její terapie. Obor zemědělství zastoupí práce Lucie Mičkové Porovnání účinků půdních přípravků na obiloviny, Luďka Kleina Pozorování vlivu mateří mřížky na včelstvo a produkci medu a Veronika Grimová s prací Technicko-ekonomické porovnání hybridů COBB 500 a ROSS 308. V oboru Ochrana a tvorba životního prostředí budeme mít 2 zástupce a to Hanu Pflegrovou s prací Monitoring vybraných parametrů vody v řece Opavě a Jana Mlčouška s prací Monitoring lýkožrouta smrkového. Do okresního kola také postoupila práce Lucie Dudové Izolace a identifikace listových barviv metodou TLC a bude naši školu reprezentovat v oboru Tvorba učebních pomůcek , didaktická technologie.

Všem postupujícím gratulujeme a budeme držet palce při obhajobách v okresním kole.