Olympiáda z anglického jazyka

Olympiáda z AJ

V pondělí 29. ledna 2024 se 34 studentů zúčastnilo olympiády z anglického jazyka ve školním kole. Studenti uplatňovali své dovednosti ve čtenářských a poslechových cvičení a v dalším kole, ti, kteří získali nadpoloviční počet bodů, byli tázáni na témata týkající se například životního prostředí nebo moje budoucnost. Všichni studenti prokázali výjimečné schopnosti a všem patří obrovský dík za snaživost a soutěživost. Z celkového počtu byli nakonec vybráni dva zástupci – Mariana Herrmann ze 3.L a Marek Soukup z 2.C a věříme, že nás budou úspěšně reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 20. února v Opavě. Oběma přejeme hodně štěstí.