Historický úspěch v Chemické olympiádě

V týdnu od 29. ledna do 1. února 2024 proběhla celorepubliková kola jubilejního 60. ročníku
Chemické olympiády kategorií A, B, E. Jen ti nejlepší z nejlepších chemických olympioniků se po roce
opět utkali, tentokrát v Brně.
Je neuvěřitelné, že se do této prestižní úrovně v kategorii B dokázal probojovat žák z naší školy –
Tomáš Bartonec ze 3.L. Co víc, nejen, že se probojoval, ale své snažení ozdobil velmi pěkným 18.
místem ze 30 ti soutěžících. Tomáš toto národní navíc absolvoval jako „úspěšný řešitel“. To znamená,
že zadání praktické a teoretické části zvládl vyřešit nad hranici 60 bodů ze sta možných. Ještě jednou
mu celý náš chemický kabinet gratuluje a drží palce při řešení úloh v následujícím ročníku!!!
Celou akci ukončilo slavnostní vyhlášení výsledků, které se konalo v reprezentativních prostorách
historické budovy rektorátu Vysokého učení technického, Brno. Z této akce pochází i následující
fotografie.
To, že se jednalo opravdu o prestižní akci, dokládá i program celé akce. Během něj účastníci navštívili
například brněnské planetárium, dále proběhly exkurze v Centru materiálového výzkumu fakulty
chemické VUT Brno a ve firmách Thermofischer a Synthon. Protože chemik je, jak známo, komplexní
osobnost proběhla i péče o tělo formou sportovních her. Četné rauty a doprovodné kulturní akce byly
samozřejmostí.
Další samozřejmostí je automatická možnost účasti na další, neméně prestižní akci. Jde o legendární
Letním odborné soustředění mladých biologů a chemiků Běstvina.
Hlavní smysl této akce je, kromě tříbení chemického myšlení, bezesporu setkávání a výměna
kontaktů, názorů a zkušeností. Je zřejmé, že o svojí profesní budoucnost se účastníci národního kola
Chemické olympiády bát nemusí.