Chemická olympiáda

Podpora nadaných žáků na naší škole se vyplácí.
Je naší milou povinností sdělit, že žák 3. ročníku Přírodovědného lycea Tomáš Bartonec, na naší škole známý a již zkušený chemický olympionik, dosáhl i letos v této disciplíně pozoruhodných výsledků. I když je studentem teprve třetího ročníku, vrhl se ze začátku školního roku do řešení úloh královské kategorie „A“, která je určena pro žáky 3.-4. ročníků gymnázií. S přesilou maturantů z elitních gymnázií z Moravskoslezského kraje se popral velmi statečně. V krajském kole, které se konalo 1. prosince v Ostravě Porubě v prostorách Vysoké školy báňské, se umístil na skvělém 2. místě. V součtu to sice nestačilo na postup do celostátního kola, ale i tak je to Tomášův velký úspěch!
Tomáš ve svém úsilí pokračoval v kategorii „B“, která je určena pro žáky 2. a 3. ročníků všech středních škol. V této kategorii se krajské kolo bude konat 4. ledna 2024 v budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Za zmínku též stojí Tomášova účast na pověstné akci LOS Běstvina v roce 2023. Jde o letní odborné soustředění, na které jsou zváni pouze ti nejlepší řešitelé chemické olympiády v jednotlivých kategoriích. Program zajišťují vynikající odborníci z oboru chemie a biologie. Samozřejmě, že pro účastníky je kromě odborných témat největší přínos v možnosti navazovat kontakty s podobně
zaměřenými vrstevníky. Tomášovi držíme palce a přejeme mnoho úspěchu v lednu při krajském kole kategorie „B“ a děkujeme za dosavadní skvělou reprezentaci naší školy!