Otoč knihu

Otoč knihu

V průběhu října 2023 budeme v naší škole sbírat knihy, které už doma nikdo nečte. Pošleme je dál a tím ušetříme zbytečnou výrobu nových výtisků. Celý projekt organizují především žákyně a žáci.

  • Pomáháme tak planetě
  • Učíme se o šetrném stylu života
  • Děláme něco pro své okolí a lidi kolem nás

Knihy, které sbíráme, by měly být:

  • v dobrém stavu – nejsou poničené, polité, mají všechny stránky a nejsou popsané uvnitř perem ani tužkou
  • jsou aktuální, byly vydány mezi lety 2000–2023

Knížky můžete nosit: přízemí – u hlavního vchodu

Kdy?  9,40 – 9,55 (popř. můžete nechat knihy v bedně, která bude nachystaná u hlavního vchodu)

Knihy nechtějí ležet v policích. Pošleme je do nových obýváků a pokojů. Nasbírejme dohromady co nejvíc knih, které si může ještě někdo přečíst. Pomůžete nám tak získat odměnu, a hlavně naplnit náš cíl!

Více informací můžete najít na www.ekoskola.cz/otocknihu