Oznámení o změně názvu školy

Změna názvu

Vážení partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 01. 09. 2023 došlo ke změně názvu naší školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava, IČO: 47813130, (dále jen „Škola“).
Od 01. 09. 2023 tak dochází ke změně názvu Školy a fakturačních údajů, které nově zní:
Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace se sídlem: Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava
IČO: 47813130
Ostatní údaje Školy (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.
Změna názvu Školy nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Škola vůči svým partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Škole. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.
Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Školou a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Školy.
Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší Školou výhradně nový název Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace.