Učíme se v přírodě

Ucime se v prirode

Dnes dne 5. 6. se žáci 3.L oboru Přírodovědné lyceum na vlastní kůži přesvědčili, že chemické laboratorní cvičení nemusí probíhat vždy jen v chemické laboratoři. Vydali jsme se do přírody a formou terénního cvičení zmonitorovali vybrané chemické a fyzikálně-chemické parametry vodního toku Hvozdnice (levostranného přítoku Moravice). Měření probíhalo za krásného slunečného počasí. Co víc si přát?