Recyklohraní

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na školách v České republice. Nad vznikem projektu v roce 2008 převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. Naše škola se registrovala v září 2015.

V letošním školním roce jsme se zapojili do sběru baterií, hliníku a elektroodpadu, plnili jsme zajímavé úkoly – Vzkaz v láhvi, Mokřady a tajemství ztracené vody, vytyčili jsme si Celoroční cíl a podíleli na realizaci aktivity Ukliďme si svět. Za splnění všech úkolů jsme obdrželi 1900 bodů a získali poukázku v hodnotě 1000 Kč. Z 3879 registrovaných škol v republice jsme se umístili na 231. místě. V Moravskoslezském kraji to znamenalo krásné 18. místo.