Oslava Dne Země

V neděli 23.4.2023 proběhla v Opavě, v odpoledních hodinách, akce pod názvem „Oslava Dne Země“. Této akce se zúčastnila i naše škola. Žáci z 3. ročníku Přírodovědného lycea pod vedením paní učitelky Pavelové pomáhali návštěvníkům poznávat dřeviny, které rostou ve školním parku.

%d bloggers like this: