Nová akreditace Erasmus

Akreditace Erasmus

Národní agentura tímto akreditované organizaci uděluje akreditaci Erasmus č. 2022-1-CZ01-KA120-
VET-000107040 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Udělením akreditace Erasmus se
potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v
rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho
realizaci.