Snižujeme energetickou náročnost školního provozu

Energetická náročnost

Nový projekt: Snižujeme energetickou náročnost školního provozu

NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI EVVO Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2022/2023

Cílem projektu je formování pozitivního a odpovědného ekologického vztahu žáků a pracovníků školy k životnímu prostředí, poukázat na nutnost šetření elektrické energie a aktivně zapojit žáky do realizace snížení energetické náročnosti školního provozu.

Plánované aktivity pomohou žákům k propojení mezipředmětových vztahů a k pochopení teoretických vědomostí, které žáci získávají v odborných a přírodovědných předmětech. Pomohou k aplikaci poznatků a dovedností žáků z různých oblastí odborného a polytechnického vyučování zejména fyziky a environmentální nauky. 

Výše dotace: 66 000 Kč

Spolufinancování: 3000 Kč

Doba realizace: prosinec 2022 – červen 2023