SEMINÁŘ Důležité informace z ochrany rostlin

CRLS

Česká společnost rostlinolékařská, z.s. za spoluúčasti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Opava, CropLife Česká republika a dalších institucí vás srdečně zve na seminář

Důležité informace z ochrany rostlin pro sezónu 2023, který se pořádá

ve středu 8. února 2023 od 9:00 hodin v aule Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě

Seminář je určen pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu, vzdělávání a dalším zájemcům.

Program a přihláška: